Piotr Rachtan: Jaki nieuk

Print Friendly, PDF & Email

W telewizyjnym programie „Cztery strony” w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki oskarżył Trybunał Konstytucyjny o to, że blokuje reformy.

Mówiąc o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego przypomniał, że jego środowisko polityczne obiecało, że zmieni Polskę. –A TK chciałby nam to uniemożliwić — dodał. Podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce wynalazkiem Jaruzelskiego i wielokrotnie pokazywał, że stoi po stronie magdalenkowego układu. — Np.broniąc emerytur członków WRON lub broniąc dostępu do zawodów prawniczych — wyjaśnił.

Patryk Jaki, rocznik 1985, nie wie, bo to dla niego prehistoria, że projekt powołania Trybunału Konstytucyjnego zgłosił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w dokumencie programowym noszącym tytuł Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, gdzie w Tezie 23 napisano:

TEZA 23 – System musi gwarantować podstawowe wolności obywatelskie, respektować zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli i wszystkich instytucji życia publicznego.

Wymaga to:

1. Realizacji zasad i postanowień ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych, a w szczególności międzynarodowych paktów praw.

Gwarancji tego upatrujemy w ratyfikowaniu przez PRL Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przewidującego międzynarodową kontrolę nad wykonaniem postanowień Paktu.

2. Wyraźnego stwierdzenia w Konstytucji zasady równości obywateli, także bez względu na ich przekonania, poglądy polityczne i przynależność organizacyjną.

3. Podporządkowania prawu wszystkich czynników życia publicznego, w tym również organizacji politycznych i społecznych. Jest zatem konieczna zmiana uregulowań konstytucyjnych dotyczących statusu prawnego tych organizacji oraz jednoznaczne określenie ich stosunku prawnego do Sejmu oraz innych organów władzy administracyjnej.

4. Powołanie niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego (albo też odpowiedniej Izby Sądu Najwyższego), którego zadaniem będzie orzekanie o zgodności ustaw z Konstytucją oraz zgodności aktów niższego rzędu z ustawami. Badaniu powinna podlegać również zgodność prawa wewnętrznego z ratyfikowanymi konwencjami i Międzynarodowymi Paktami Praw.

Trybunał Konstytucyjny pierwszą rozprawę przeprowadził rok po urodzeniu Patryka Jakiego. Pod rządami generała Jaruzelskiego stał się jedną z pierwszych instytucji, nad którymi komuniści stracili władzę.

Politolog magister Jaki widać tego ani na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie się nie uczył, a może tylko nie uważał, nie dowiedział się też, że od 1997 roku Trybunał Konstytucyjny działa jako organ konstytucyjny, powołany nie przez komunistyczną czy postkomunistyczną klikę na podstawie mitycznych popijaw w Magdalence, w których uczestniczyli także bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy, a na podstawie konstytucji, którą Polacy przyjęli w referendum konstytucyjnym. Czego także studenta studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego też powinni nauczyć.

Chyba że był nieukiem.

Piotr Rachtan

Obserwator Konstytucyjny

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 9.9/10 (81 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +78 (from 80 votes)
Piotr Rachtan: Jaki nieuk, 9.9 out of 10 based on 81 ratings

10 komentarzy

 1. Tetryk56 2016-06-05
 2. wejszyc 2016-06-05
  • wsikora62 2016-06-06
 3. Woziwoda 2016-06-05
 4. j.Luk 2016-06-06
 5. Magog 2016-06-06
 6. andsol 2016-06-07
  • Jerzy 2016-06-07
  • wejszyc 2016-06-07
   • wejszyc 2016-06-07
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com