Ernest Skalski: Lewica szkodzi

Print Friendly, PDF & Email

VI– Zamiast stołu łoże

Oblicze lewicy jest bardziej obyczajowe niż społeczne

I teraz jeżeli chcemy odrzucić PiS, odrzućmy też to, co było. Powiedzmy: państwo polskie ma być państwem świeckim, żadnych modłów, wyprowadźmy religię ze szkół. Jeżeli państwo polskie ma być sprawiedliwe, to po pierwsze przestrzegajmy konstytucji, w której jest zapisana sprawiedliwość społeczna. A po drugie, zróbmy dwie zmiany w konstytucji: równość małżeńska, prawo do zawierania związku dla każdego i rozdział Kościoła od państwa.” 1)postuluje Barbara Nowacka.

Lewicę, od końca XIX wieku, kształtował i określał program prospołeczny i egalitarny. Ten historyczny wyróżnik został w Polsce przejęty przez PiS. Lewica w odbiorze publicznym, to głównie równouprawnienie płci – gender – kwoty i parytety, prawo do aborcji, dostępna antykoncepcja z pigułką „dzień po”, refundowane in vitro, związki partnerskie, małżeństwa homo, w perspektywie z adopcją dzieci, ogólne prawa i wolności LGBTQ.

Do tego faktyczne oddzielenie Kościoła od państwa, a najlepiej wyprowadzenia go ze sfery publicznej. Ekologia była postrzegana jako część tego nurtu, lecz się wyodrębniła, jako jego naturalny sojusznik.

Wartości obyczajowe lewicy mają charakter równościowy – prawa dla pokrzywdzonych – czyli tłumaczą się jako jej przynależne. Na tym obszarze, w przeciwieństwie do postulatów społecznych, nie może być żadnego podobieństwa z tym co głosi i stara się realizować PiS. Jest konflikt. Ale są też problemy.

Wśród zarzutów do Tuska było i to, że nie forsuje parytetów, nie wprowadza małżeństw homo, związków partnerskich, nie walczy o aborcję, nie zrywa konkordatu. Czyli, że nie robi tego wszystkiego czego nie obiecał, lecz co zdaniem lewicowych obyczajowo krytyków – Agnieszka Holland: „nie będę głosować na oszustów” – powinien był robić, skoro wcześniej na niego głosowali. Czyżby myśleli, że gdy pozwolą „oszustom” przegrać, to im załatwi ich postulaty Kaczyński?

Skrzywdzeni, obrażeni, zagrożeni. To rozpoznany elektorat PiS, składający się głównie z czujących, że im się źle dzieje w III RP. Teoretycznie mogliby być klientami lewicy, krytykującej społeczne skutki transformacji, są jednak jej przeciwnikami. Głosowali na PiS nie tylko dlatego, że jego polityka socjalna była i okazała się wiarygodna.

Lewica zwraca uwagę na naruszone po 1989 roku poczucie godności, ale dostrzega tylko biedę materialną i wykluczenie społeczne jako tego przyczynę. A istotną rolę grają tu też względy kulturowe. Lewica jakby nie zdawała sobie sprawy, że zmiany, które ona popiera i propaguje, odbierane są w tej części społeczeństwa jako atak na wartości narodowe, na Kościół i wiarę, na rodzinę i obyczajność. Ciąży nadmiar nowoczesności, wszechobecność cudzoziemszczyzny, zagraża jakiś gender, razi niepotrzebny feminizm, coming out całego tego LGBTQ, niepokoją rozwody, aborcja, pornografia, wojowniczy ateizm. Z czymkolwiek by lewica wystąpiła wobec tej zbiorowości – będzie odrzucona właśnie z powodu jej liberalizmu obyczajowego, odbieranego jako zagrożenie, przed którym ma chronić PiS.

Nie wprowadza się na początku drogi nowego laickiego demokratycznego państwa religii do szkół, łamiąc przy tym obowiązujące prawo… – zauważa Monika Płatek – …Religia powinna zostać w salkach katechetycznych.” 3) Lecz napisała też, niezgodnie z powyższym: „Zmieniać Polskę, ale mając na uwadze, że jesteśmy młodą demokracją z wiekowymi tradycjami pańszczyźnianego niewolnictwa, z poczuciem niedocenienia rzesz ludzi…” 3)

W tych tradycjach, które ma na uwadze, mieści się również religia w szkołach, odkąd one w Polsce istnieją. A religia w Polsce funkcjonuje nie tylko i nie tyle jako poczucie transcendencji, lecz przede wszystkim jako istotny składnik kultury, obyczaju, języka. Realny socjalizm dwukrotnie ją wyprowadzał ze szkół, co było wyzwaniem i prowokacją nawet dla bardzo umiarkowanie wierzących. Kiedy się skończył, jej powrót był jakimś zadośćuczynieniem za wcześniejsze upokorzenie, nawet jeśli jednocześnie stanowił formę zapłaty dla Kościoła za udział w przemianach ustrojowych. No i nie było wówczas prawa, proszę pani profesor, które byłoby przez to złamane.

Rygorystyczny konserwatyzm obyczajowy oparty na wymaganiach wiary dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy. Mniejszej niż cały tzw. żelazny elektorat PiS. W życiu codziennym większość społeczeństwa ma raczej ambiwalentny stosunek do wszelakich, a więc również i do tych do reguł.

„Pośród zjawisk negatywnych – mówi arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – obserwujemy przede wszystkim rosnącą liczbę konkubinatów, małżeństw „na próbę” i małżeństw zawieranych tylko cywilnie, które spotykają się nie tylko z milczeniem, ale czasami wręcz z aprobatą ze strony rodziców, a nawet dziadków. W niektórych diecezjach nawet 80 procent narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa mieszka wcześniej ze sobą”. Czyli naruszają zasady Kościoła, lecz praktykują jego obrzędy.

Do katolicyzmu przyznaje się 93 procent osób, a na obowiązkowe dla katolików niedzielne msze chodzi ich około 40 procent. I jednocześnie na lekcje religii uczęszcza 98 proc. uczniów szkół podstawowych, 96 proc. gimnazjalistów oraz 91 proc. licealistów – wynika ze statystyk opracowanych na początku 2010 r. przez Komisję Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.

Ambiwalentni obyczajowo i kościelnie znajdują się i w elektoracie PiS i wszędzie indziej, w tym także w niestabilnym centrum, które każdorazowo decyduje o wyniku wyborów. Przy czym zwolennicy in vitro niekoniecznie muszą popierać związki partnerskie, przeciwnicy parytetów mogą akceptować środki antykoncepcyjne, lecz bez pigułki „dzień po”, a zwolennicy oddzielenia Kościoła od państwa, nie zechcą wyprowadzenia religii ze szkół, dopóki tam mają dzieci, które by trzeba przeprowadzać z miejsca na miejsce. I ten praktyczny czynnik może przeważyć nad wszystkimi innymi.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 7.4/10 (44 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +16 (from 52 votes)
Ernest Skalski: Lewica szkodzi, 7.4 out of 10 based on 44 ratings

14 komentarzy

 1. Pat 2018-01-06
 2. slawek 2018-01-06
 3. PK 2018-01-06
 4. hazelhard 2018-01-06
 5. Zbyszek123 2018-01-07
 6. koraszewski 2018-01-07
  • Pat 2018-01-09
 7. slawek 2018-01-08
  • Pat 2018-01-09
 8. andrzej Pokonos 2018-01-08
 9. jacek 2018-01-08
 10. Mr E 2018-01-09
 11. wsc 2018-01-11
  • wsc 2018-01-11