Elżbieta Misiak-Bremer: Jak i po co formułować prawo

Print Friendly, PDF & Email

iustitia law justice2013-10-17.

Ludzie zajmujący się konkretnymi zajęciami – na przykład pracodawcy – bez wyjątku najbardziej narzekają na przepisy prawa. Na ich niezwykłą mnogość, brak precyzji połączony z nadmiarem sformułowań i uregulowań, sprzeczności w kilku ustawach dotyczących jednej kwestii, zagmatwanego języka.

Najnowsza sprawa.

Ma zostać zmieniona ustawa o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców.

Trudno znaleźć powód, dla którego powstaje ustawa, która ustala karę dla tego, „kto przeszkadza w tworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej”, a także ten, „kto utrudnia prowadzenie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa”.

Przeszkadza, utrudnia – co te słowa znaczą w języku prawa? Przeszkadza, czyli co robi? Jeśli czyni coś niezgodnego z prawem, to nie potrzeba odrębnej ustawy, żeby go ukarać. W Polsce łamać prawa nie wolno nikomu, pracodawcom też nie. Jeśli twórcy tej ustawy chcą zmienić zapisy kodeksu karnego i włączyć do listy czynów karnie zabronionych przeszkadzanie i utrudnianie to muszą precyzyjnie określić, jakie uczynki będą uznane za przeszkadzanie i utrudnianie.

I za takie uczynki nie tylko pracodawcy będą podlegali karze.

Ale do tego nie potrzeba żadnej kolejnej nowej ustawy.

Elżbieta Misiak- Bremer 

Jedna odpowiedź

  1. bisnetus 2013-10-17
 
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com