Bogdan Miś: Zwariowałem, czyli skok na głowę w przestrzeń Banacha

Print Friendly, PDF & Email

banach2013-12-28.

Zgoła nie każdy Polak, niestety, wie kim był Stefan Banach. Ale – być może – Polak wie, że imię tego rodaka nosi na przykład ulica w Warszawie, przy której mieści się słynny szpital Uniwersytetu Medycznego; znaczy, Banach musiał być Kimś. Albo Polak wyczytał w jakimś artykule popularnonaukowym lub może w encyklopedii, że był to sławny matematyk. Tak przy okazji, autor niniejszego artykułu używa nazwiska Banacha jako kryterium minimalnej jakości encyklopedii: jeśli w jakiejś biogramu tego uczonego nie ma – to taka encyklopedia jest do bani i należy ją natychmiast wyrzucić.

No więc tak: niektórzy Polacy wiedzą tyle. Jeszcze mniejszy – bez wątpienia – odsetek mieszkańców naszego pięknego kraju słyszał termin „przestrzeń Banacha”, ale rozumie go w zasadzie tylko matematyk lub fizyk; i to nie każdy. Jest wprawdzie wyjaśnienie tego pojęcia w Wikipedii, ale – wzorem mojego niezapomnianego nauczyciela, a Banacha osobistego przyjaciela i współpracownika, prof. Stanisława Mazura, który niegdyś ufundował identyczną nagrodę za rozwiązanie pewnego problemu – oferuję niniejszym żywą gęś osobie bez ukończonego kursu wyższej matematyki, która udowodni mi, że wspomniane wyjaśnienie zrozumiała. Nie: nauczyła się na pamięć, tylko: zrozumiała.

Jakoś jestem dziwnie spokojny, że żaden z hodowców gęsi nie będzie przeze mnie w tej kwestii molestowany.

A tymczasem – Szanowni Państwo – pojęcie przestrzeni Banacha jest jednym z najważniejszych i najsłynniejszych pojęć, jakie Polak kiedykolwiek wprowadził do nauki.

Wypadałoby naprawdę wiedzieć, co to za cholera.

No choćby po to, by komuś – powiedzmy, płci przeciwnej – zaimponować… Będzie to z pewnością bardziej oryginalne, niż szpanowanie bicepsem czy mięśniem dwugłowym uda. Nie jestem pewien czy skuteczniejsze, ale bardziej oryginalne bez wątpienia.

Kłopot w tym, że choć pojęcie można precyzyjnie zdefiniować jednym zdaniem, to zdanie owo będzie dla laika kompletnie niezrozumiałe. Próbowałem kiedyś powiedzieć coś na ten temat w moich pogawędkach matematycznych na You Tube, ale przyznam bez bicia: prześlizgnąłem się tam po temacie. Coś niby powiedziałem, ale mało. I niezbyt ściśle. A stosunkowo niedawno jeden z moich widzów – bardzo zresztą życzliwie – mi to wytknął, wzywając mnie po przyjacielsku do uzupełnienia.

Nie mam wyjścia: muszę spróbować się zrehabilitować. Podobno wielki Einstein powiedział w swoim czasie, że nawet małpę można – postarawszy się solidnie – nauczyć rachunku różniczkowego; przestrzeń Banacha jest wprawdzie pojęciem nieco trudniejszym od banalnych całek czy różniczek (chociaż – czy ja wiem?), ale jednak podejmuję wyzwanie. Najwyżej się nie uda i Czytelnik pozostanie po lekturze niniejszego artykułu taki, jaki był w tej kwestii, tj. ciemny jak tabaka w rogu. Niczym zatem nie ryzykuję, do dzieła!

Uprzedzam jednak: to nie będzie lektura lekka, łatwa i przyjemna. W dodatku – dość długa. Niestety, trzeba będzie poznać kilka symboli i wzorów; niestety – bowiem wydawcy książek i czasopism powtarzają autorom tekstów w założeniu popularnonaukowych, że każdy wzór – to 30% czytelników mniej. Nie mam jednak wyjścia: muszę. Jak się przyznaję w tytule: zwariowałem. Chyba…

Cynicznie przy tym skorzystam z faktu, że mamy do czynienia z Internetem, który wszystko ścierpi, zaś rolę wydawcy pełnię w tym wypadku ja sam…

Zacznijmy od „dobrze nam znanej” trójwymiarowej podobno w pierwszym przybliżeniu przestrzeni fizycznej, która nas otacza; użyłem cudzysłowu, bo matematyk mógłby Państwu i o tym banalnym z pozoru pojęciu opowiedzieć takie rzeczy, że włosy by wam stanęły dęba na głowie. Zostawmy to jednak. Opuszczamy cudzysłów i jedziemy dalej.

Dlaczego nasza przestrzeń jest trójwymiarowa? To proste; spójrzmy na pokój, w którym się znajdujemy i ustalmy uwagę na jednym z jego rogów; na przykład na tym na dole po prawej stronie. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę jakikolwiek punkt pokoju, to jego położenie da się absolutnie jednoznacznie wyznaczyć trzema liczbami – odległościami od podłogi i dwóch ścian wzajemnie prostopadłych, prawda?

Trzy liczby – wymiar jest trzy. Albo inaczej: jak spojrzymy na jakieś pudełko, to ma ono wysokość, szerokość i długość; znów trzy liczby.

To było tylko dla rozgrzewki i dla pojęcia ogólnej przestrzeni Banacha wymiar nie ma znaczenia. Zejdźmy zatem o dwa wymiary niżej, i pomyślmy o przestrzeni jednowymiarowej, czyli o prostej.  Jak sobie na niej zaznaczymy jakiś punkt (O) i nazwiemy go zerowym, to położenie każdego innego punktu (A, B)  jest wyznaczone przez podanie jednej jedynej liczby: odległości od tego punktu zerowego, przy czym przyjmujemy umowę, że jak ten inny punkt będzie po lewej stronie zerowego, to odpowiednią liczbę obdarzymy znakiem minus, a jak po prawej – znakiem plus. Ot tak, jak na tym rysunku: Jedna liczba opisuje położenie – wymiar jest też jeden.

rys1

Tu przy okazji jedna uwaga. Myślę, że Czytelnik wie – lub zaraz się dowie i zrozumie – że każdej liczbie rzeczywistej odpowiada na tej prostej dokładnie jeden punkt i odwrotnie: każdemu punktowi odpowiada dokładnie jedna liczba, dodatnia lub ujemna, w zależności od położenia.

Mamy więc w naszym rozumowaniu do czynienia z dwoma obiektami: zbiorem punktów pewnej prostej, i zbiorem liczb rzeczywistych. Składają się one z różnych przedmiotów (tu – liczby, tam – punkty), a jednak są w pewnym sensie tym samym, niektóre właściwości tych zbiorów są identyczne.

Teraz będzie pierwsze trudne słowo: takie zbiory nazywają się izomorficzne. Niby są różne, ale w gruncie rzeczy takie same.  Jak coś wiemy o jednym zbiorze i umiemy jakąś jego własność opisać w terminach tego właśnie zbioru, to wiemy również coś o zbiorze drugim.

1. Ona musi być liniowa

No to lecimy: umiemy oczywiście dodawać liczby, to banał. Jeśli tak, to korzystając właśnie z izomorfizmu – umiemy również dodawać punkty. Na przykład dodając do punktu A, odpowiadającego liczbie -2, punkt B odpowiadający liczbie 4 – otrzymam punkt, odpowiadający liczbie 2.

Powtórzmy: umiem coś w jednym zbiorze przedmiotów – to automatycznie umiem coś i w zbiorze z nim izomorficznym.

No i teraz weźmy sobie pod uwagę najzupełniej dowolny zbiór, którego elementy nazwiemy punktami (możemy je nazwać dowolnie – kwiatuszkami, krówkami czy jakkolwiek – ale bardzo wygodnie jest użyć właśnie słowa punkt, bo daje ono naszym umysłowi pewną pożyteczną intuicję geometryczną). Jeśli te elementy umiemy w jakiś sposób dodawać i odejmować (oraz  umiemy też mnożyć owe punkty przez dowolną liczbę, ale pojawiającą się tu pewną drobną subtelność pojęciową pominę, bo nie piszę podręcznika analizy funkcjonalnej przecież…), to ten zbiór nazwiemy przestrzenią liniową.

Wiemy zatem, że prosta jest przestrzenią liniową. Jednowymiarową przestrzenią liniową.

A płaszczyzna?

Naturalnie, płaszczyzna to dwuwymiarowa przestrzeń liniowa: każdy jej punkt da się opisać jednoznacznie dwiema liczbami, co wyjaśnia poniższy rysunek:

 rys2

Co to znaczy dodać dwa jej punkty? Łatwo pojąć: znaczy to dodać ich współrzędne, a to umiemy, bo to są liczby.

Tu oczywiście skorzystaliśmy z faktu, że zbiór par liczb rzeczywistych jest izomorficzny ze zbiorem punktów płaszczyzny; w gruncie rzeczy – to też warto zapamiętać – można przyjąć, że rozważając obiekty izomorficzne rozważamy ten sam obiekt, ale używamy dwóch różnych (i równoważnych) języków, prawda?

Nasza pierwsza, trójwymiarowa przestrzeń pokoju jest z zupełnie podobnych powodów też przestrzenią liniową.

Uwaga: czasami wygodnie jest rozważać elementy przestrzeni liniowej nie jako punkty, ale jako wektory (pamiętacie z fizyki: siła jest wektorem…). Nie wnikając w subtelności różnicujące te dwa pojęcia, umówmy się zatem tylko, że przestrzeń liniowa i wektorowa przestrzeń liniowa to będzie dla nas to samo.

Myliłby się jednakże ten, kto by sądził, że przestrzenie liniowe to tylko te dobrze nam znane z geometrii czy stereometrii przestrzenie złożone ze „zwykłych” punktów. Jeśli wezmę pod uwagę na przykład zbiór wszystkich funkcji f(x) określonych na pewnym przedziale liczbowym [a, b] i za „punkt” uznamy właśnie pojedynczą funkcję, to i tu mamy do czynienia z przestrzenią liniową: przecież funkcje umiemy dodawać i odejmować…

Przy okazji: a po co w ogóle rozważać takie dziwo, jak przestrzeń liniowa?

Po to mianowicie, by nie dowodzić różnych twierdzeń oddzielnie dla każdej przestrzeni, którą zidentyfikujemy jako liniową. Zamiast dowodzić zatem twierdzeń dla prostej, płaszczyzny, przestrzeni trój- czy siedemnastowymiarowej – dowodzimy jednego twierdzenia dla przestrzeni liniowej, i ono już jest prawdziwe dla wszystkich przypadków szczególnych.

Ale… czy w ogóle istnieją takie twierdzenia, które w dodatku moglibyśmy nazwać niebanalnymi?

Naturalnie, że tak. Przykład dla dociekliwych (niecierpliwi mogą pominąć).

[border width=”2″ color=”#dd3333″]Podzbiory przestrzeni, które same są przestrzeniami liniowymi nazywa się podprzestrzeniami liniowymi. I teraz: część wspólna wszystkich podprzestrzeni zawierających dany zbiór wektorów nazywa się jego powłoką (liniową); mówi się również, że zbiór ten rozpina pewną podprzestrzeń. Jeżeli żaden z wektorów nie może być z niej usunięty, to mówi się, że zbiór jest liniowo niezależny. Liniowo niezależny zbiór, który rozpina V nazywany jest bazą V. W przestrzeni wektorowej dwuwymiarowej będą to na przykład wektory o współrzędnych [0, 1] i [1, 0]. Felix Hausdorff udowodnił (i to jest właśnie owo niebanalne i dość trudne – dodajmy – w dowodzie twierdzenie), że każda przestrzeń liniowa ma bazę. Moc jej bazy nazywa się wymiarem przestrzeni; pokrywa się ta liczba z naszą intuicją wymiaru i może być jego – nieco wprawdzie trudnym – sprecyzowaniem matematycznym. [/border]

2. Ona musi mieć normę

Niektóre przestrzenie (zapomnijmy teraz, że mówimy wyłącznie o liniowych) mają pewną ważną i ciekawą własność. Otóż da się dla ich elementów a określić pewną liczbę, zapisywaną na ogół jako ||a|| o której zakłada się, że ma następujące własności:

 • ||0|| = 0 i ||a|| > 0 dla a ≠0
 • ||α.a|| = |α|.||a|| dla dowolnej liczby α i dowolnego punktu a
 • ||a + b|| ≤ ||a|| + ||b|| dla dowolnych ab.

Tę liczbę nazywa się normą. Powyższe trzy zdania zapisane w symbolice matematycznej mówią tyle, że norma każdego punktu (wektora) jest nieujemna i równa zeru tylko w wypadku punktu (wektora) zerowego, że spod znaku normy można wyciągnąć na zewnątrz mnożnik, ale trzeba wziąć jego wartość bezwzględną, a także, iż norma sumy dwóch elementów nie przekracza sumy norm tych elementów. To ostatnie nazywa się często nierównością trójkąta, bo bardzo ściśle związana jest z faktem, że w zwykłej geometrii suma dwóch boków dowolnego trójkąta jest niemniejsza od boku trzeciego.

No i teraz – jak mamy w jakiejś przestrzeni zdefiniowaną normę, to tym samym automatycznie wiemy, co to jest odległość między dwoma jej punktami. Mianowicie

Odległość a od b = ||ab||

Odległość jest więc normą różnicy tych punktów.

Zauważmy, że jeśli badamy odległość punktu od samego siebie, to wyjdzie nam z tej definicji oczywiście zero, tak jak ma być. Troszeczkę trudniej byłoby dowieść, że odległość od a do b jest taka sama jak od b do a, ale też da się to łatwo zrobić. Wystarczy zauważyć, że musi być

||a|| = ||-a||

(no i jak kto chce, to niech to wywiedzie z definicji normy…).

Tu musimy zrobić pewną uwagę – powiedzmy, dydaktyczną. Otóż Czytelnik chyba się zgodzi, iż w otaczającym nas świecie jest tak, że im więcej mamy wiadomości o jakimś przedmiocie, tym więcej możemy się o nim dowiedzieć dodatkowo używając wyłącznie dedukcji. Dotyczy to również świata matematyki, w którym powszechnie używa się metody, zwanej aksjomatyczną. Przyjmuje się mianowicie jakieś założenia (aksjomaty) dotyczące badanego obiektu – i bada się go drogą rozumowań, często bardzo skomplikowanych, tworząc w ten sposób zdania, zwane twierdzeniami. Robi się to często tak, że o badanym obiekcie zakłada się mało – i patrzy co z tego wyniknie. Następnie zakłada się trochę więcej – i bada teraz uzyskane możliwości. Jasne jest, że im więcej zrobimy założeń, tym bogatsza będzie wiedza wynikowa; zupełnie jak w życiu.

Czyli jeśli o przestrzeni liniowej założymy dodatkowo, że jest w niej określona norma – to będziemy mogli zbudować dla niej teorię, zawierającą więcej i bogatszych w szczegóły twierdzeń.

Tak przy okazji: jeśli w jakiejś przestrzeni da się określić normę, to taką przestrzeń nazywa się (chyba logicznie) unormowaną.

Tu kolejna dygresja.

Postępując w opisany wyżej sposób, to znaczy budując teorię przez dodawanie do niej kolejnych aksjomatów i badanie co z tego wyniknie – trzeba uważać. Można dodać bowiem tyle założeń, że otrzymana wiedza okaże się mało przydatna i mętna; cała sztuka matematyka polega więc na tym, by zatrzymać proces w odpowiednim momencie. Założeń ma być akurat tyle, ile trzeba by uzyskać coś ciekawego i mającego jakiś sens – nie za mało, ale i nie za dużo. To wielka sztuka, wymagająca poza wiedzą i doświadczeniem także wielkiej intuicji – i potrafią to robić tylko najwięksi uczeni, którzy z reguły przechodzą potem do historii…

3. Ona musi być zupełna

Zauważyliśmy, że mając w przestrzeni określoną normę, mamy też tam określoną odległość. Mianowicie, odległość dwóch punktów a i b określa się – przypomnijmy – wzorem

Odległość (a, b) = ||a – b||.

Mówiliśmy, iż łatwo zauważyć (matematycy uwielbiają ten zwrot, stosuje się go zazwyczaj wówczas, gdy wykładowcy nie chce się przeprowadzać jakiegoś żmudnego dowodu…), że odległość od punktu a do punktu b jest taka sama, jak odległość b od a, że odległość punktu od niego samego jest zero, i że wreszcie gdy mamy trzy punkty to suma odległości od jednego do drugiego mierzona z pośredniczącym po drodze punktem trzecim jest nie mniejsza niż ta odległość mierzona bezpośrednio. Piszę to zresztą po to tylko, by wykazać, że wyżej określona odległość jest „porządna”, bo wymienione trzy właściwości to nic innego, jak abstrakcyjne aksjomaty odległości. Ale mniejsza o to. Ważne jest co innego.

Otóż skoro mamy w przestrzeni odległość, to wiemy czym jest granica ciągu punktów. Mianowicie, punkt g jest granicą ciągu punktów an wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg odległości

Odległość (an, g)

zbiega do zera.

To tak, jak z ciągami liczbowymi. Czytelnik zechce zauważyć, że ciąg

ciag

przy n rosnącym do nieskończoności zmierza do 1; bo przecież odległości pomiędzy kolejnymi punktami (wyrazami ciągu) a punktem (liczbą) 1 dążą do zera, prawda?

Mała dygresja.

Oczywiście Czytelnik doskonale wie co to są liczby wymierne i czym się one różnią od liczb rzeczywistych; na wszelki wypadek jednak przypomnę, że liczby wymierne to zwykłe ułamki – takie jak 1/2 , 2/3 czy 165/237, przy czym bierzemy pod uwagę również wartości ujemne i zero; liczby rzeczywiste natomiast, to długości odcinków – ze znakiem minus, gdy odcinek „mierzymy” w lewo od punktu zero, ze znakiem plus – gdy kierujemy się w prawo. Każda liczba wymierna jest więc liczbą rzeczywistą – ale nie na odwrót, prawda?

Przykładem liczby rzeczywistej, niebędącej wymierną (czyli po prostu: niewymiernej) jest liczba

 = 1,4142…

Możemy ją elegancko zinterpretować geometrycznie: jest to mianowicie długość przekątnej kwadratu o boku 1:

kwadrat

Bardzo to łatwo wyliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Rzekomo wiadomość, że długość tej przekątnej nie da się wyrazić liczbą wymierną, była dla greckich matematyków takim szokiem, że odkrywcę tego faktu natychmiast utopili, żeby nie mącił ludziom w głowach. Ale to podobno tylko legenda…

Nieco wyżej podałem rozwinięcie dziesiętne pierwiastka kwadratowego z dwóch, ograniczone do czterech miejsc po przecinku. Ale na byle kalkulatorze możemy uzyskać precyzję o wiele większą; pofolgujmy sobie zatem, a niech tam:

 = 1.4142135623730950488016887242097…

No i teraz zwróćmy uwagę na taki oto ciąg liczb, z których każda jest wymierna:

1; 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; 1,141421…

Innymi słowy, weźmy pod uwagę ciąg przybliżeń dziesiętnych naszej liczby .

Powtórzymy: każda z tych liczb w ciągu jest wymierna, a zbiegają do liczby niewymiernej.

Pomyślmy teraz ponownie o zwykłej prostej, takiej o jakiej mówiliśmy przy stwierdzeniu, że można ją uważać za jednowymiarową przestrzeń liniową. Z opowiedzianej dopiero co właściwości liczb wymiernych wynika, że są one rozłożone na tej prostej nierównomiernie, są między nimi jakieś luki (czy, jeśli kto chce, dziury) – odpowiadające liczbom niewymiernym. Natomiast liczby rzeczywiste są rozłożone „gęsto” wypełniają całą prostą.

Tak więc, nie można skonstruować ciągu liczb rzeczywistych zbieżnego do liczby nie będącej rzeczywistą.

I teraz uogólnienie i wprowadzenie nowego terminu: jeśli mamy do czynienia z przestrzenią taką, że  każdy jej zbieżny ciąg punktów ma granicę, która też jest punktem tej przestrzeni – to przestrzeń tę nazwiemy zupełną.

Mówiąc poglądowo, przestrzeń zupełna nie ma żadnych dziur ani luk. Oczywiście zbiór liczb wymiernych traktowany jako przestrzeń nie jest w powyższym sensie zupełny, natomiast przestrzeń liczb rzeczywistych (czyli: prosta) – jest.

Tak doszliśmy do naszej tytułowej przestrzeni Banacha: tak się nazywa przestrzeń która jednocześnie jest liniowa, unormowana i zupełna.

No i teraz okazuje się, że takich przestrzeni jest całkiem sporo; co więcej – i to właśnie jest w tym wszystkim niesłychanie ważne – bardzo się one między sobą (na pizerwszy rzut oka) różnią.

Przestrzenią Banacha jest więc (co chyba Czytelnika nie zdziwi, bo ten wątek się już tu kilkakrotnie pojawiał) prosta. Jest taką przestrzenią również płaszczyzna, otaczająca nas przestrzeń trójwymiarowa, trudna dla laika do wyobrażenia przestrzeń n-wymiarowa, a nawet pewne przestrzenie… nieskończenie wymiarowe (takie też są badane i nie ma w tym nic specjalnie trudnego).

Jeśli tak, to gdy uda się nam udowodnić jakieś twierdzenie o przestrzeni Banach – będzie ono prawdziwe dla każdej z tych wymienionych wyżej. Gdybyśmy nie mieli  do dyspozycji tej ogólnej teorii – dla każdej konkretnej przestrzeni musielibyśmy to robić oddzielnie. A tu – myk, i już.

Na tym jednak nie koniec. Przestrzeniami Banacha – okazuje się – są także zbiory, złożone nie z punktów, ale na przykład z funkcji. Powiedzmy, przestrzenią Banacha jest zbiór wszystkich funkcji ciągłych, określonych na danym odcinku. Albo zbiór funkcji mających pochodną. Albo coś jeszcze bardziej skomplikowanego. Teorie opisujące te konkretne zbiory używają własnego języka, często złożonego. Tymczasem spostrzeżenie, że są to przestrzenie Banach właśnie – pozwala nam na potraktowanie ich łącznie.

Więcej: ludzie oczywiście sporo wiedzieli – zanim Banach sformułował swoją teorię – o, powiedzmy, przestrzeni dwuwymiarowej. A także o zbiorach różnych funkcji. Jeśli teraz mamy jakąś właściwość jednej ustalonej  przestrzeni, to możemy się zapytać – czy jest to jej właściwość specyficzna, czy może przysługuje ona jej dlatego, że jest właśnie przestrzenią Banacha. I jeśli zachodzi ten drugi wypadek, to możemy tę właściwość natychmiast przenieść na wszystkie inne przestrzenie Banacha, praktycznie bez żadnego dowodzenia!

Powiedzmy: ktoś ma ogromną wiedzę geometryczną – i niemal momentalnie ta jego wiedza może się przenieść do teorii funkcji, używającej zupełnie innego języka i zajmującej się pozornie całkiem czymś innym! A konkretnie: na płaszczyźnie zachodzi na przykład twierdzenie Pitagorasa; no to na gruncie teorii przestrzeni Banacha staje się sensowne pytanie: co to twierdzenie będzie znaczyło, dajmy na to, dla funkcji?

Co zrobił Banach?

Tyle tu mówimy o przestrzeniach Banacha i doniosłości tego pojęcia, że zapewne zaskoczeniem dla Czytelnika będzie stwierdzenie, że… to nie Banach jest ich pomysłodawcą; a w każdym razie – nie tylko Banach.

frechetSama idea przestrzeni unormowanej zupełnej  – bez aksjomatyzacji pojęcia – przewija się wielokrotnie przed Banachem w pracach takich matematyków jak Erik Ivar Fredholm, David Hilbert, Frigyes Riesz i kilku innych. Badając równania różniczkowe i całkowe stykali się oni z konkretnymi przestrzeniami funkcyjnymi, które de facto były właśnie przestrzeniami Banacha, choć tak się rzecz prosta wówczas nie nazywały. Niezależnie od siebie zdefiniowali to pojęcie Norbert Wiener  (zwany „ojcem cybernetyki”) i właśnie Stefan Banach; był tu wśród historyków matematyki pewien konflikt o pierwszeństwo. Określenia przestrzenie Banacha (fr. les espaces de S. Banach) jako pierwszy użył wielki matematyk francuski Maurice Fréchet (na zdjęciu), honorując w ten sposób Polaka za wkład w badanie tego rodzaju przestrzeni; i tak się przyjęło. Sam Banach nazywał te obiekty w swoich pracach przestrzeniami typu B.

mazurJednak rola Banacha jest zupełnie wyjątkowa. Nie tyle chodzi bowiem o samą definicję pojęcia i spostrzeżenie, że jest ono ważne jako obiekt badawczy, ale właśnie o jego dokładne zbadanie. Banach i jego wspaniali uczniowie i przyjaciele, tworzący tzw. Szkołę Lwowską w matematyce polskiej (wspomnę tu tylko ponownie najbliższego mi z tej paczki wielkiego Stanisława Mazura – mojego kilkuletniego szefa i nauczyciela), stworzyli kompletną teorię przestrzeni „typu B” i podowodzili o nich masę niesłychanie ważnych twierdzeń, które – jak mówiliśmy – są ważne jednocześnie w licznych z pozoru zupełnie odległych dyscyplinach matematycznych. W szczególności zbadali oni bardzo dokładnie co się dzieje z takimi przestrzeniami, gdy się je w pewien określony sposób przekształca; powstają wtedy niejako samoczynnie nowe przestrzenie  Banacha, do których znów stosuje się ogólna teoria…

Bardzo często jest też tak, że dowód twierdzenia dotyczącego przestrzeni Banacha w ogólności – jest dość prosty technicznie, natomiast dowód tego samego twierdzenia ograniczonego do wyspecjalizowanej dziedziny bywa niezwykle skomplikowany.

Teoria przestrzeni Banacha ma zatem dwa aspekty praktyczne: z jednej strony pokazuje identyczność (izomorfizm) czy tylko podobieństwo odległych pojęciowo obiektów matematycznych, z drugiej – szalenie upraszcza pracę matematyka.

Stare powiedzenie głosi, że matematyk dobry widzi pewne związki w otaczającym go  świecie matematycznym i dowodzi o tym świecie twierdzeń; matematyk świetny – dostrzega analogie między twierdzeniami i buduje teorie; matematyk wybitny dostrzega analogie między teoriami, zaś matematyk genialny – widzi i umie wykorzystać analogie między analogiami.

Niewątpliwie – Banach należy do tej ostatniej kategorii. A stworzona przez niego teoria – nosząca dziś nazwę Analizy Funkcjonalnej – stanowi samodzielną, niezmiernie ważną (także w praktyce!) dyscyplinę matematyczną.

A, jeszcze jedno. Uważny – a mniej biegły w matematyce – Czytelnik może zapytać: co tu w ogóle robi słowo „przestrzeń”. Przecież w gruncie rzeczy przedstawione powyżej rozważania mogą dotyczyć zupełnie dowolnego zbioru, który spełnia omówione aksjomaty. Czyżby matematycy nie mogli znaleźć jakiegoś dobrego słowa, tylko sięgnęli po takie akurat, które kojarzy się laikowi zupełnie niematematycznie?

Szanowni Państwo: pomijając decyzje o wejściu w związek męsko-damski czy jakikolwiek inny układ tego rodzaju – matematycy robią na ogół wszystko w sposób głęboko przemyślany, Użyto słowa „przestrzeń” właśnie dlatego, by się w określony sposób kojarzyło. Myśląc o zbiorach, będących przestrzeniami Banacha mamy intuicję ze zwykłej przestrzeni nas okalającej. W której na przykład obowiązuje twierdzenie Pitagorasa,  można wykonać przesunięcie jakiegoś obiektu, albo jego obrót…

Naturalną staje się więc rzeczą postawienie pytania: a jak to wygląda w przypadku ogólnej przestrzeni |Banacha? Jak tam należy rozumieć – powiedzmy – prostopadłość, albo obrót? I czy w ogóle to ma sens?

W ten sposób użycie jednego słowa, jeśli jest ono odpowiednio dobrane, może spowodować narodziny całej dyscypliny badawczej.

Bogdan Miś

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 8.5/10 (61 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +27 (from 29 votes)
Bogdan Miś: Zwariowałem, czyli skok na głowę w przestrzeń Banacha, 8.5 out of 10 based on 61 ratings

36 komentarzy

 1. cheronea 2013-12-28
  • BM 2013-12-28
   • Marcin Fedoruk 2013-12-29
    • BM 2013-12-29
    • Marcin Fedoruk 2013-12-29
    • BM 2013-12-29
   • Paweł Goldstein 2014-01-11
 2. cheronea 2013-12-28
 3. Marcin Fedoruk 2013-12-28
  • BM 2013-12-28
   • lehoo 2013-12-31
    • BM 2014-01-01
  • mumrak 2013-12-29
 4. Anna Malinowska 2013-12-28
 5. Jerzy Łukaszewski 2013-12-28
  • BM 2013-12-28
 6. Jerzy Łukaszewski 2013-12-28
  • BM 2013-12-28
 7. Peirena 2013-12-28
 8. Jerzy Łukaszewski 2013-12-28
 9. Jerzy Łukaszewski 2013-12-28
 10. PIRS 2013-12-28
  • Tomasz Kowalski 2013-12-30
 11. Jerzy Łukaszewski 2013-12-28
 12. JanuszK 2013-12-28
 13. Tetryk56 2013-12-28
 14. Jerzy Łukaszewski 2013-12-28
 15. Tetryk56 2013-12-28
 16. Jerzy Łukaszewski 2013-12-29
 17. Woziwoda 2013-12-29
 18. Jerzy Łukaszewski 2013-12-29
 19. bisnetus 2013-12-30
 20. Krzysztof 2013-12-31
 21. Maks 2013-12-31
 22. Jerzy Hachuła 2014-01-01
 23. Malgorzata Tymiankowska 2014-01-05