Obserwator Finansowy 2014-07-02

Print Friendly, PDF & Email

Majątek lepszą miarą bogactwa niż dochody Przywykliśmy opisywać stan gospodarek wskaźnikami dotyczącymi strumieni wielkości ekonomicznych. Najbardziej popularnym wskaźnikiem jest Produkt Krajowy Brutto. Instytut Badawczy Credit Suisse spróbował ocenić wielkość nie strumieni dochodów, lecz zasobów czyli majątku będącego w posiadaniu gospodarstw domowych kilkudziesięciu krajów. Bogate narody, to narody majętne. > czytaj dalej

Droga na Wschód, czy na Zachód Adam Kaliński Idea utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku powraca od jakiegoś czasu regularnie, jednak wciąż pozostaje ideą. Vladimir Fedorenko z amerykańskiego Rethink Institute uważa, że państwa potencjalnie zainteresowane odrodzeniem Szlaku mają sprzeczne i często wzajemnie wykluczające się interesy, ale rekonstrukcja Szlaku jest „historyczną koniecznością”. > czytaj dalej

Australii grozi bańka na rynku nieruchomości Economist Intelligence Unit Z danych opublikowanych przez witrynę MFW Global Housing Watch wynika, że nieruchomości mieszkalne w Australii należą do najdroższych. W IV kwartale 2013 r. ceny wzrosły tam o 6,6 proc. rok do roku. Czy australijscy politycy powinni się niepokoić bańką na rynku cen nieruchomości. > czytaj dalej

Jak poważny jest kryzys w Bułgarii Reuters > czytaj dalej grecja

Euro nie jest dla biednych krajów CER Grecja, Portugalia i Hiszpania zamiast dorównać do rdzenia strefy euro, konwergowały w kierunku państw Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2014 roku. PKB krajów Południa powraca dopiero do poziomu 70 proc. UE 15, który państwa te osiągnęły już w 1999 roku – zauważa Centre for European Reform. > czytaj dalej

Wakacje sprzyjają poprawie na rynku pracy Obserwator Finansowy Od blisko toku spada Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia. W czerwcu skala spadku była o połowę niższa niż w maju i kwietniu, ale obserwowane zmiany nadal zapowiadają poprawę sytuacji na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia – przepowiada Maria Drozdowicz z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. > czytaj dalej

Inflacja w Japonii – sukces czy porażka? Piotr Aleksandrowicz Najwyższa od ponad 30 lat inflacja w Japonii wywołała falę komentarzy. A ponadto w przeglądzie ciekawych opinii i wiadomości z kraju i świata warto przeczytać m.in. o sytuacji Portów Lotniczych, państwie dobrobytu i anegdotach historyczno-podatkowych ministra Mateusza Szczurka. > czytaj dalej

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Obserwator Finansowy 2014-07-02, 10.0 out of 10 based on 1 rating

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com