Kategoria: Jastrząb lata

Marek Jastrząb: Dla dobra ogółu

2016-11-25. Zdążyliśmy oswoić się z myślą, że wygrywająca partia zaraz przywłaszcza propagandową trąbkę nazywaną mediami. Co jest wyborczą tradycją każdego zwycięskiego ugrupowania. Przywilejem i powinnością szanujących się rzezimieszków. Lecz jeszcze nie nadążamy z akceptacją obecnej SKALI czystek w tychże nośnikach złej energii; …

Marek Jastrząb: NA RYBY, NA LWY BY

2016-11-20. Obserwujemy zmiany obyczajowe. Niektóre na lepsze, (np. szczerość, otwartość, zapomniane poczucie godności). Często na złe (np. awanturnictwo, egoizm, narastająca znieczulica). Z tym, że ewolucje złych  należałoby powstrzymać i tępić w zarodku. Z tym, że mało komu się chce; gros woli trzymać się podpiłowanej gałęzi. Dość …