Kategoria: KOD

Walter Chełstowski: „Pan od kotów”

2017-02-26. Dlaczego „Pan od kotów” i jego otoczenie nie mogą i nigdy nie oddadzą władzy ? Bardzo prosto. Bo (oprócz innych rzeczy) tak zmieniają prawo , tak im służyło w drodze do dyktatury. Aby mogli „prawnie” robić wszystko rękami prokuratorów, sędziów itd. Policji i innych …

Magdalena Ostrowska: W sprawie pierwotnego grzechu KOD-u.

2017-02-02. Dobiesław Pałeczka w swoim artykule „Rozwiązanie (dla) KOD-u” twierdzi, że pierwotnym „grzechem” zarówno jednych i drugich (to jest murarzy i inkwizytorów – przyp. mój) była nieudana i niepotrzebna próba przekształcenia oddolnego, rozproszonego, spontanicznego i nieformalnego ruchu społecznego w scentralizowaną, formalną i odgórnie zarządzaną …

Dobiesław Pałeczka: Rozwiązanie (dla) KOD-u

2017-02-01. Mamy paraliż. KOD zamiast kontrolować nową władzę kraju zajmuje się wewnętrznymi awanturami. Czy tylko ja mam uczucie déjà vu? Podobnych konfliktów w różnych grupach KOD-u widziałem już wiele. Tym razem „szambo wybiło” na samej górze.  Konflikty w KOD toczą …

Jacek Parol: KOD nasz widzę ogromny. Rok później

2017-01-30. 30 stycznia 2016 napisałem tekst . Wtedy chciałem pokazać drogę, która mógłby pójść KOD, gdyby poważnie potraktować Go, jako Solidarność XXI wieku. Z przykrością czytam dzisiaj ten tekst.  KOD poszedł w kierunku odwrotnym; dziś można o nim pisać nie jak …

Ernest Skalski: Habemus…

2017-01-29 Wiadomość o tej śmierci nie okazała się w całości prawdziwa. Po wyborach w mazowieckim regionie widać, że KOD, choć osłabiony, istnieje, będzie istniał i funkcjonował. Najprawdopodobniej pod kierownictwem Mateusza Kijowskiego. Sukces ciągnie sukces. Będąc liderem na Mazowszu, MK ma wielkie szanse ponownego wyboru na lidera …

Krzysztof Łoziński: List do członków i sympatyków KOD

2017-01-20. Szanowni Państwo, Kończmy tę wojnę na górze, która nas wszystkich niszczy, a lepkie kacze łapki się cieszą, i zajmijmy się wojną z tym, co robi PiS. 16 stycznia zostałem dokooptowany do zarządu głównego KOD z jasnym zadaniem wyprowadzenia nas z tego bagna. …

Ernest Skalski: FUGU – suplement

2017-01-20. KOD to nie Kijowski, lecz jeszcze bardziej NIE zarząd. KOD to członkowie, sympatycy, uczestnicy demonstracji! Przeczytajcie proszę, PT Komentatorzy – i wszyscy inni – co nad i pod moim tekstem pisze pani PAT. Pisze to, co ja myślę, a tu uzupełniam co nieco. W tej zbiorowości, …

Ernest Skalski: Szkoda

2017-01-06. Zacznijmy od sprawy lżejszej wagi, sylwestrowej eskapady Ryszarda Petru.  Kogo, poza panią Petru, będzie to obchodziło za dwa trzy miesiące?  Już po kilku dniach skandal nie był zbyt bulwersujący. Wizerunkowo, owszem, obciąża, ale nie była to ucieczka z  Reduty Ordona, w momencie gdy wdzierały …