Kategoria: Europa

Stanisław Obirek: Andrea Riccardi, założyciel Wspólnoty Sant’Egidio Człowiekiem Pojednania za rok 2016.

2017-06-02. Chciałbym odnotować przyznanie nagrody, o której pewnie nie wszyscy Czytelnicy SO słyszeli. Jest przyznawana od 1992 roku przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, której celem jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych. Szczególnie dobrze …

Krzysztof Łoziński: Ta wojna już trwa

2017-05-15. Zacznijmy od historii. Powszechnie przyjmuje się 1 września 1939 roku za datę początku II wojny światowej. Czy słusznie? W rzeczywistości różnego rodzaju agresywne działania państw Osi trały już od wielu lat. W Chinach II wojna światowa zaczęła się w 1931 roku od najazdu …

Ernest Skalski: …a sprawa polska

2017-05-08. Europa dwóch prędkości, wzmocniona przez zwycięstwo Macrona ma prawo się nam nie podobać. No i co z tego? Możemy narzekać, pomstować, ale nic się od tego nie zmieni. To właściwie nie są „prędkości”, a klasy. Jesteśmy w economy, a drzwi do business właśnie się przed nami zatrzaskują. W dużym  …

Adam Szejnfeld: Rozwód

2017-03-26. Do sądu okręgowego w Brukseli w dniu 29 marca 2017 r. wpłynął pozew rozwodowy w sprawie „W.B. przeciwko U.E. Powód do tej pory nie dostarczył stosownych wnio­sków dotyczących sposobu rozwiązania związku małżeńskiego oraz wysokości alimentów na rzecz powódki. Ponadto w pozwie wniesiono o konieczności orzeczenia …

Andrzej C. Leszczyński: Europa, Europa

2017-03-25.  Europejskość to cecha wciąż nobilitująca, pozwalająca zachować poczucie dobrego zakorzenienia niezależnie od aktualnego stanu rzeczy. Na jednym z rysunków Andrzeja Mleczki wychudły inteligent w kapeluszu, szarpany przez deszcz i wiatr, podąża wśród śmieci zalegających blokowisko powtarzając sobie: „Należę do obszaru kultury europejskiej. …

Radosław Potorski: Społeczny wymiar orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

2017-03-13. Analiza na podstawie wyroku w sprawie C-277/14 w sprawie Stehcemp Tytułem wstępu W dniu 22 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości (TS) wydał wyrok w sprawie C-277/14, stanowiący odpowiedź na pytanie przedwstępne (prejudycjalne) skierowane do niego przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Powodem skierowania …