Kategoria: Świat i my

Adam Szejnfeld: My pieszo a oni… metrem

2018-01-15. Historię rozwoju państw na świecie można porównać do kroniki rywalizacji firm na rynku. W obu przypadkach stawką jest budowanie i utrzymywanie przewag konkurencyjnych nad rywalami. W firmach pieniądze, które nie są jedynym kapitałem, i owszem zdobywa się, kumuluje, ale przede wszystkim reinwestuje. Nie trwoni. Wespół …

Andrzej Koraszewski: Religia, kultura, mentalność i wartości

2018-01-13. Setki badań i książek opublikowano na temat związków między religią a gospodarką od czasu publikacji Maxa Webera o protestantyzmie jako etyce kapitalizmu. Moda na te badania zaczęła się kończyć w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, czy to w związku z procesami laicyzacji, czy z powodu plam na słońcu. Ostatnią …

Andrzej Lubowski: Budapeszt w Warszawie

2018-01-12. W kasynie narodowych losów stawiamy wszystko na Budapeszt. To, jak wiemy, sympatyczny naród, bratanek, jeśli zaufać przysłowiu. A co do polityki zagranicznej Węgier, odrobinę czasami pokrętnej, pozwolę sobie przypomnieć anegdotę zaczerpniętą z książki Krzysztofa Vargi, sprzed blisko 10 lat, …

Andrzej Koraszewski: Ludobójstwo, którego nie było

2018-01-09. Ta książka powinna być przełożona na język polski, ale czy znajdzie się wydawca, czy będą czytelnicy gotowi po nią sięgnąć? Wspominałem już o niej w innym artykule – Industry of Lies, Media, Academia and the Israeli-Arab Conflict. Były izraelski premier z ramienia Partii Pracy, Ehud …

Andrzej Koraszewski: Myślenie stadne versus myślenie zbiorowe

2018-01-07 Religia wpycha w myślenie stadne – jeden bóg, jedna owczarnia,  jedna myśl i gromada pasterzy szukających czarnych owiec, iżby nie zatruwały stada żadną innością. Samodzielne krytyczne myślenie jest herezją, bezwolne posłuszeństwo cnotą. Przeciwieństwem jest myślenie zbiorowe, albo raczej …

Eugeniusz Noworyta: JAKI MAMY USTRÓJ?

2018-01-07. Zakwestionowanie prze PiS liberalnej demokracji, brak poszanowania konstytucji oraz niezależności sądownictwa i trójpodziału władz oznacza wejście w otwarty spór z Unią Europejską, którą przedstawia się jako instytucję opresyjną i obcą siłę, a nie wspólnotę, do której wstąpiliśmy dobrowolnie. Wobec narastającej w kręgach unijnych irytacji …

Andrzej Koraszewski: Mały trybik w machinie podłości

2018-01-04. Przeczytałem artykuł młodego dziennikarza, właściwie zaledwie kompilację tekstów organizacji, której szlachetnym celem jest ujawnianie okrutnych praktyk i działań. Czytałem go w trakcie lektury niedawno wydanej książki izraelskiego historyka, pod znamiennym tytułem: „Industry of lies” (Przemysł kłamstw). Jej autor, …

Jan Cipiur: Historia sądowa, lecz optymistyczna

2018-01-02. Gubernator wściekł się i zażądał: zawlec pismaka do naszego sądu i przyłożyć mu za szkalowanie władzy. Poszło jednak nie tak jak miało być, a konflikt sprzed niemal 300 lat zadziałał niczym drożdże dosypane do warzonego właśnie trunku. Protagoniści zażartego sporu nie zdawali sobie …