Kategoria: Z boku

Z boku

Z boku

KGB dał Rydzykowi potężny przekaźnik radiowy za kampanie przeciw naszemu wejściu do NATO i Unii. Wódz i kontr-wódz liczą na poparcie radzieckich wyborców. Z honorowej 17. republiki. 30-11-2011
Ani wódz, ani rywal

Ani wódz, ani rywal

Ani wódz, ani rywal nie odróż­niają reform w gospo­darce od poli­tyki. Co gor­sza, prze­mil­cza­jąc ONR, nie odróż­niają pra­wicy od faszy­zmu. Co zabawne, SLD i Pali­koty rów­nież. Z zazdrości?