Tag: ciekaweliczby.pl

Postawy Polaków wobec jawności majątków

2017-11-29. Większość dorosłych Polaków (65%) jest przeciwna, aby sąsiedzi czy inne osoby z otoczenia miały możliwość sprawdzenia ich majątku. Jednocześnie 57% osób popiera pomysł, by stan swojego posiadania ujawniali wszyscy urzędnicy, pracownicy administracyjni oraz osoby pełniące funkcje publiczne w państwie …

Wyższa frekwencja w wyborach pozbawiłaby PiS samodzielnych rządów

2017-08-03. Taką informację otrzymaliśmy dzisiaj: Gdyby wybory w Polsce były obowiązkowe, co piąty Polak (21%) oddałby głos nieważny, ale jednocześnie pozostali (79%) podjęliby decyzję wyborczą mogącą zmienić kształt sceny politycznej w Polsce — tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl …

Ciekawe liczby

2017-05-30. Od serwisu ciekaweliczby.pl (polecamy) otrzymaliśmy informację, która – jak sądzimy – może zainteresować Czytelników. 71 posłów i posłanek w wieku emerytalnym w 2017 r. Zgodnie z nową ustawą obniżającą wiek emerytalny, w bieżącym roku 38 posłanek i 33 posłów znajdzie się w grupie …