Tag: Tadeusz Bartoś

Prof. Tadeusz Bartoś u Elizy Michalik

2017-10-06. Eliza Michalik: Wrócę do jednomyślności, bo to mnie frapuje, dlaczego ta władza, każda chyba władza autorytarna czy totalitarna, zmierzając do jakiegoś rodzaju dyktatury kładzie nacisk właśnie na jednomyślność? W PRLu też tak było – chciano żeby wszyscy przynajmniej udawali że myślą tak samo. Co …

Tadeusz Bartoś: Wielkie pojednanie – narodowy pakt o nieagresji

Państwo polskie nie zdało egzaminu z ochrony własnej bezstronności wobec silnej grupy lobbingowej, jaką jest Kościół katolicki Skoro usuwanie krzyża byłoby dziś niepotrzebną eskalacją absurdalnego konfliktu ideowego w duchu pisowskiej i radiomaryjnej propagandy (jak w walkach sumo – kto kogo …