Tag: Zbigniew Szczypiński

Zbigniew Szczypiński: Walka postu z karnawałem?

  2018-03-21. Ile Państwa w Kościele, a ile Kościoła w Państwie? To powyżej – to nie żart, nawiązujący do znanego z dawnych lat pytania o ilość cukru w cukrze. Tu chodzi o śmiertelnie (w dosłownym znaczeniu) poważny problem, który dotyczy nas wszystkich. Wszystkich obywateli RP, a szczególnie wszystkich obywatelek. …

Zbigniew Szczypiński: Rząd RP, spółka z o. o.

  2018-03-14. Zamęt na poziomie wartości, polityka historyczna rządu „dobrej zmiany”, trauma związana z 50. rocznicą Marca ‘68 – to nadal główne tematy publicystki i debat publicznych. To zrozumiałe. To problemy bardzo poważne, od rozwiązania których zależeć będzie bardzo wiele. Zgadzając się w pełni …

Zbigniew Szczypiński: W co się bawić, w co się bawić?

  2018-03-11 „Niedziela ma być dla boga i rodziny”. Pamiętacie, kto to powiedział – i czego to miało być uzasadnieniem? Powiedział to Piotr Duda z NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Krajowej tej związkowej centrali tak uzasadnił potrzebę zgłoszenia przez swój związek projektu ustawy, zakazującej handlu …

Zbigniew Szczypiński: Orwell 2018

  2018-03-05. Marzec roku 2018 – pół wieku od tamtego Marca ’68.  Pół wieku, to prawie dwa pokolenia, tak jak je rozumie się w socjologii (tym wszystkim, co za nic mają socjologię – patrz liczne wpisy nawet tu, w Studiu Opinii – …

Zbigniew Szczypiński: Profesor w polityce

  2018-03-02 Profesor w polityce – to dobrze, czy może wprost przeciwnie? Pozycja i rola społeczna profesora od zawsze stawiała go na szczycie drabiny społecznego poważania i prestiżu. W prowadzonych od wielu lat badaniach opinii społecznej Polaków profesor uniwersytetu otwierał listę kilkudziesięciu zawodów, które …

Zbigniew Szczypiński: Teatr Polski przedstawia…

  2018-02-27 Czy jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości – dlaczego Jarosław Kaczyński, pełniący funkcję prezesa Polski, zdecydował się przepchnąć w nocy przez Senat nowelizację ustawy o IPN? Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, po co nam to było – ta kosmiczna …

Zbigniew Szczypiński: Czy Władysław Frasyniuk to papierek lakmusowy?

2018-02-15. Za dawnych czasów, przed ponad półwieczem, na lekcjach chemii używaliśmy papierka lakmusowego do określania odczynu roztworu (pH) –  w zależności od tego, na jaki kolor zabarwiała się bibułka wiedzieliśmy, czy to kwas czy zasada. Nie była to metoda precyzyjna, ale raczej takie rozstrzygnięcie na poziomie 0 – 1. Przypominam tamte …