Dr Paweł J. Dąbrowski: Szybciej do sukcesu

time managementInspiracje

Rozpoczynamy nową serię artykułów dr. Dąbrowskiego, pt. „Inspiracje”
[red]

2014-11-24. Przedsiębiorcy i managerowie nieustannie szukają sposobów poprawy konkurencyjności swoich firm – lub ocalenia wobec ciągle nasilającej się taniej (ale coraz lepszej) konkurencji chińskich producentów.  Czy są jakieś niezawodne recepty, którymi może się posłużyć ktoś, kto szuka możliwości rozwoju – czy sposobu na wyjście z kryzysu?   Czy są recepty? Chyba nie, bo firmy realizują najróżniejsze strategie – jedne szukają wysokodochodowych nisz, inne decydują się na konkurowanie powabem niskich cen i rosnącej skali produkcji.

Recept może więc nie ma, ale jest wiele inspirujących koncepcji, które to, zastosowane w odpowiednich warunkach mogą przynieść firmie znaczne korzyści.  Jedną z takich ciekawych koncepcji jest „Time Based Management”, który luźno przetłumaczyć można jako „Konkurowanie Szybkością”.  ( Podejście to, w połączeniu z metodami analizy sieciowej dał początek współczesnej metodologii „Ścieżki Krytycznej”. )

Kluczowe dla tego podejścia było spostrzeżenie, że w większych organizacjach przedłużanie się realizacji dowolnego procesu (zamówienia, wytworzenia produktu czy wdrożenia innowacji) w znacznej części wynika z kumulowania się „pustych przebiegów” w trakcie których oczekujemy „na swoją kolejkę”, na czyjąś decyzję, czy na dostawę potrzebnych elementów.  Często jest to nawet 90% czasu. Eliminacja tych „pustych przebiegów”, to wyjątkowa okazja by bez żadnych inwestycji – a często wręcz przy zredukowaniu zapotrzebowania kapitałowego podnieść konkurencyjność firmy i zyski.  Przez odważne przeprojektowanie procesów organizacyjnych (przyjmuje się, że typowym celem powinno być zredukowanie czasu cykli o połowę).

Wiele firm zbudowało swój sukces na tej strategii: „Domino Pizza” pierwsza zagwarantowała dostawę w pół godziny; CityCorp w czasach gdy ocena wniosków kredytowych dla firm trwała 30 do 60 dni zredukował ten czas do dwóch tygodni. „Atlas Doors” firma produkująca drzwi dla hal fabrycznych zredukowała czas realizacji zamówień o 66%, podnosząc istotnie zadowolenie klientów, marże zysku i potrajając tempo wzrostu w stosunku do reszty branży.

Konkurowanie na rynku przez szybkość działania jest już oczywistością w wielu branżach; istotne jest jednak to, czy nie ma przypadkiem takich obszarów w działaniu naszej firmy, gdzie takie podejście przyniosło by pozytywne efekty…

(Nie mówiąc już o ogromnych obszarach spraw publicznych – np. sądownictwa…)

Dr Paweł J. Dąbrowski

Autor jest konsultantem, trenerem biznesu i mediatorem. Prowadzi własną firmę Kreatywne Strategie.  Członkowie BCC mają prawo do jednorazowych, bezpłatnych konsultacji. Kontakt: 503 004 277.

 

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com