Anna Izabela Nowak: Złote myśli przewodniczącego (o niejakim Tusku)

2016-10-05.kaczor

 • Celem Tuska jest dezintegracja narodu.
 • Tusk stchórzył.
 • Dla mnie Ciebie zabić, to jak splunąć.
 • (Tusk) jest w isto­cie wro­giem chrze­ści­jań­stwa.
 • Zawsze wie­dzia­łem, że Donald Tusk jest gotowy zro­bić wszystko.
 • (Tusk) jest gotów łamać prawo.
 • Kto uwie­rzy Tuskowi, będzie oszu­kany.
 • Tusk oszu­kuje. Tusk was oszuka.
 • Tusk to jest człowiek, który Polsce szkodzi.
 • Może dla niektórych pan Tusk jest sympatyczny, jednak ja częściej widzę jego wilcze oczy.
 • Nie jest prawdą, że tylko ja dostrzegam wilcze oczy Tuska bo bardzo wielu ludzi to dostrzega.
 • Pan premier poucza, często mówi nieprawdę.
 • Donald Tusk odgra­dza się od spo­łe­czeń­stwa.
 • Tusk nie jest jeszcze taki stary, więc niech się zajmie czymś innym. Do rządzenia się nie nadaje.
 • Takiego pre­miera jesz­cze żeśmy nie mieli, tak złego.
 • To kolejny dowód na zupełną kom­pro­mi­ta­cję rządu Donalda Tuska.
 • Rząd Donalda Tuska cał­ko­wi­cie lek­ce­waży Pol­skę małych i średnich miast.
 • Polacy mają dość systemu Tuska.
 • Jednym z odpowiedzialnych za to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, jest Donald Tusk,
 • Donald Tusk nie miał kompletnie nic do powiedzenia, powtarzał to samo co od trzech lat, prezentuje narrację, która nijak ma się do rzeczywistości.
 • Tusk to jest naj­więk­sze zło. Tak złego pre­miera jesz­cze nie mie­li­śmy.
 • Ktoś powiedział o Tusku, że jest zakompleksionym prowincjuszem.
 • Panie Premierze, no jeśli pan mówi o honorze i rycerskości… no daj pan spokój.
 • To, że jest pan mistrzem insynuacji to oczywiście wiem.
 • Tusk jest człowiekiem, który o demokracji i praworządności ma dosyć blade pojęcie.
 • Wydawał kiedyś (Tusk) albumy o Gdańsku, pisywał książki o Brusach. Ale jeśli w literaturze mu nie wyjdzie, to on ma warunki, żeby zająć się prezentowaniem mody.
 • Chciałbym zaapelować, nie dajmy Tuskowi zepsuć Euro.
 • Mieliśmy do czynienia z kolejnym nieobyczajnym wystąpieniem pana premiera.
 • Papieże rozmawiali z Jaruzelskim, Gierkiem, to mogą rozmawiać i z Tuskiem.
 • Tusk posu­nie się do wszyst­kiego, aby pozo­stać przy wła­dzy.
 • Ten pan, który tam siedzi, o nazwisku Tusk…
 • For­ma­cja, którą stwo­rzył Donald Tusk, to jest for­ma­cja deka­den­cji i roz­kładu. Taki jest pro­fil kul­tu­rowy tych ludzi.
 • To jest polityk, który najlepiej by zrobił gdyby podał się do dymisji.
 • Pewien unikający pracy polityk próbuje w tej chwili zrzucić na prezydenta to, że unika pracy. Ale naprawdę prezydent jest w najwyższym stopniu pracowitym, a ten polityk w najwyższym stopniu niepracowitym.
 • Kim on jest? Polskim premierem, czy człowiekiem na usługi?
 • Donald „nic nie mogę” Tusk.
 • Rozumiem, pana Tuska, który zdał straszliwy cios polskiej gospodarce, zgadzając się na pakiet klimatyczny.
 • Oni (Tusk i jego ludzie) zabili mi brata.
 • Nie­udol­nym rzą­dom Tuska dajemy czer­woną kartkę.
 • To wielka zbrodnia Donalda Tuska.
 • Donald Tusk nie jest w stanie przekroczyć swojego wymiaru, a to jest wymiar jak każdy widzi.
 • On (Tusk) by chciał sobie siedzieć z cygarami przy armaniaku i mieć spokój.
 • Premierem był złym, nawet bardzo złym, ale życzę mu jak najlepiej jako przewodniczącemu RE.
 • Nie kierujemy się emocjami, tylko interesami. I żeby była jasność, nie kierujemy się żadnym lękiem przez Tuskiem.
 • Brexit (w oryginale Bretix) jest wielką, straszliwą klęską tej polityki (polityki Tuska).
 • Polska nie zyskuje nic na tym, że Tusk stoi na czele Rady.
 • Donald Tusk ponosi odpowiedzialność za Brexit.
 • Tutaj szczególnie ponurą rolę odegrał Tusk.
 • Tusk ma radykalne kłopoty z pamięcią.
 • Rząd Tuska zrezygnował ze śledztwa, działał na rzecz Rosjan.
 • To ten pan się boi.
 • Czy taka osoba powinna stać na czele Rady Europejskiej?
 • Premierem był złym, nawet bardzo złym.
 • Tusk może dostać zarzuty.
 • Tusk to dla Europy problem.
 • Powinien zniknąć z europejskiej polityki.
 • Ja nie jestem w stanie rozmawiać z Donaldem Tuskiem. On nie jest partnerem do dyskusji.
 • Donaldzie Tusku się nie będę wypowiadał ponieważ nie chcę o nim za dużo mówić.

Etiologia osobowości paranoicznej według Sullivana:

Dwa czynniki powodujące rozwój paranoicznej osobowości

 • silne poczucie zagrożenia spowodowane jakimś defektem – rzeczywistym bądź urojeniowymi
 • rzutowanie winy za ów defekt na innych ludzi. Mechanizm stanowią: doznane krzywdy oraz silne poczucie niepewności lub/oraz poczucie niższości.

Etiologia osobowości paranoicznej wedługg Kernberga:

Dominuje mechanizm rozszczepienia – „ja” dobre – „inni” złe – stąd też osoba funkcjonująca na takim poziomie doświadcza ciągłych zmian emocji. Reprezentacja siebie i innych jest całkowicie podzielona na dobre i złe. Nie ma nic pośrodku oraz nie ma możliwości posiadania obydwu atrybutów: dobra i zła. Charakterystyczny jest mechanizm projekcji, nawiązując do projekcji można zauważyć, iż negatywne uczucia wewnątrz „ja” spostrzegane są jako pochodzące z zewnątrz. Ponieważ ich źródłem jest sam człowiek – nie można się ich pozbyć uciekając przed nimi.

Anna Izabela Nowak

Korzystałam z Wikipedii, portalu psychiatria.pl, portali informacyjnych, wywiadów udostępnianych w internecie oraz własnych artykułów umieszczonych na Studiu Opinii.

 

Print Friendly, PDF & Email

9 komentarzy

 1. j.Luk 2016-10-05
  • rafa 2016-10-06
   • j.Luk 2016-10-06
    • rafa 2016-10-06
    • j.Luk 2016-10-07
 2. sroka 2016-10-05
 3. j.Luk 2016-10-05
  • Bejka_2015 2016-10-06
 4. wejszyc 2016-10-05
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com