Starszy kolega Gurfinkiel5 min czytania

  2018-03-30. W latach 1953-1956 Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego był żydowskim interesem założonym przez przedwojennego komunistę, powojennego redaktora „Trybuny Wolności”, Aleksandra Litwina, który słynął z powiedzenia, że burżuazyjną „iskrę bożą” w zawodzie dziennikarskim należy zastąpić służbą na froncie ideologicznym. Formalnie była to placówka akademicka, ale de facto kierował nią Wydział Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dostawały się na te studia dzieci partyjnych robotników i chłopów albo młodzieńcy i mlodzieńczynie, którzy sami już zdobyli ostrogi w „aparacie”; taki Franio Wójcik z miejscowości Zawadzkie, był wszystkim, czym przyszły socjalistyczny dziennikarz powinien być: opolskim autochtonem, robotnikiem w tamtejszej hucie, początkującym instruktorem partyjnym, który – mimo że seplenił i polskie zdania budował po niemiecku – po studiach trafił do partyjnej gazety w Opolu. Czytając dziś życiorys Aleksandra … Czytaj dalej Starszy kolega Gurfinkiel5 min czytania