Nathan Gurfinkiel: Ostrożnie z tą miną

2012-11-23. wiadomość o tym, że PO występuje z wnioskiem o postawienie jarosława kaczyńskiego i zbigniewa ziobry przed trybunałem stanu budzi u mnie niejednoznaczne uczucia. wykorzystywanie tajnych służb i prokuratury dla osiągnięcia politycznych korzyści przez PiS w latach2005-2007 jest ewidentne i uzasadniałoby postawienie b. premiera i b. ministra sprawiedliwości, a zarazem prokuratora generalnego przed trybunałem.

są jednak również racje, przemawiające przeciwko takiemu rozwiązaniu.

po pierwsze, PO nie jest autorką pomysłu. postulował go już od dawna SLD, a później zyskał poparcie Ruchu Palikota. PO wpatrzona w sondaże długo zachowywała twarz sfinksa i nie angażowała się w sprawę. dopiero kiedy nad głową kaczyńskiego rozerwał się trotyl i słupki poparcia dla PiS gwałtownie poleciały w dół PO wyzbyła się obaw.

ten prymat taktyki w rozgrywkach politycznych nad wiernością zasadom nie wystawia wnioskodawcy najlepszego świadectwa i pachnie na odległość żądzą “dobicia watahy”.

trybunał stanu powinien być czymś więcej niż sądy, ferujące wyroki w sprawach. kryminalnych. obawiam się, że powołany w ten sposób trybunał nie miałby niezbędnego moralnego autorytetu do orzekania na temat deliktu konstytucyjnego.

kiedy w danii na początku lat dziewięćdziesiątych przed trybunałem stanu stanął minister sprawiedliwości, za wnioskiem głosowali konserwatyści – jego własna partia- gdyby go broniła, mimo że udowodniono mu działanie wbrew prawu, partia ta straciłaby wszelką wiarygodność.

w polsce nie ma i obawiam się, że długo jeszcze nie będzie, takiej świadomości obywatelskiej. postawiony przed trybunałem kaczyński (wraz z ziobrą, z którym zdążył się poróżnić) będzie chodził w glorii męczennika za prawdę, a jego partia będzie postrzegana przez wielu jako coś na kształt ruchu oporu.

jak się wówczas zachowa tusk? czy zagłębi się w lekturze moliera, studiując ze szczególną pilnością zawołanie: “tu l’as voulu,george dandin”

Nathan Gurfinkiel

Od redakcji: nieużywanie wielkich liter jest manierą literacką, świadomie przyjętą przez Autora

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com