Kazimierz Wóycicki: Gospodarczo Niemcy Wschodnie dogonimy szybciej

Waldemar Kuczyński pisze, że Niemcy dogonimy w dochodzie na głowę w ciągu najbliższych 15 lat. Można dodać do tego jeszcze lepszą wiadomość. Jesteśmy bliscy dogonienia dawnego NRD czyli obecnych Niemiec wschodnich.

W roku 1990 polskie GDP per capita stanowiło zaledwie 46% tego samego wskaźnika poziomu życia w Niemczech Wschodnich. Dziś średnie GDP per capita pięciu wschodnioniemieckich landów wynosi 25 tys $. W Polsce 18.8 tys%. Oznacza to, że polskie GDP per capita stanowi obecnie 75% wschodnioniemieckiego.

Tabela ukazuje GDP per capita całości Niemiec, Niemiec Wschodnich i Polski.

 
Wyszczególnienie 1990 2005 2010
Polskie GDP (PPP) per capita w relacji do ogólnoniemieckiego GDP 29% 41% 52%
Polskie GDP (PPP) per capita w relacji do wchodnioniemieckiego GDP 46% 75% (2008)
Wschodnioniemieckie GDP (PPP) w relacji do ogólnoniemieckiego 63% 69% (2008)

 

 

 

 

Tabela ta nasuwa jeszcze jeden wniosek, że Polska goni zachodnie Niemcy znacznie szybciej niż czynią to Niemcy wschodnie.

Do tej statystyki niezbędnie trzeba dodać, że 16 mln wschodnich Niemców otrzymało transfer 1.9 biliona $, gdy tymczasem pomoc dla polskiej transformacji to ok.100 miliardów na 38 mln. Oznacza to, że na stastycznego Osi przypadało w ciągu ostatnich 20 lat średnio w roku 6 tys $. Jest pewnym uproszczeniem ujmowanie od wschodnioniemieckiego GDP per capita tej sumy. Jeśli jednak zdecydować się na nie, to należałoby stwierdzić, że gdyby nie pomoc z Zachodu Niemiec, poziom życia w Niemczech wschodnich i w Polsce byłby dzisiaj już na tym samym poziomie.Ponad 40% obywateli Niemiec wschodnich zależnych jest zresztą od pomocy socjalnej. Tak może się dziać własnie wobec wciąż ogromnej pomocy Zachodu Niemiec dla ich wschodniej części.

Wszystko to mówi bardzo wiele mówi, przez porównanie, o sukcesie polskiej transformacji. W pewnym sensie można powiedzieć, że najszybciej doganiamy Niemców, wobec których mieliśmy największe kompleksy. To prawda doganiamy Niemcy nierównomiernie, bowiem tych Niemców zaraz za miedzą, a lepiej powiedziawszy tych zaraz za Odrą, doganiamy znacznie szybciej. Jeśli sprawy pójdą dotychczasowym trybem i tempem polskie GDP per capita powinno wyrównać się ze wschodnioniemieckim do roku 2020.

Ogólna polsko-niemiecka relacja może oczywiście być rozmaicie ilustrowana. Mieszkaniec Mazowsza odwiedzający Mekleburgię przyjeżdża tam jako ten kto statystycznie ma większy dochód na głowę (Mazowsze podług tej miary jest najbogatszym polskim regionem). Mieszkaniec warmińskiego (jednego z biedniejszych polskich regionów) przyjeżdżający do Badenii-Witembergii (jeden z najbogatszych niemieckich regionów) będzie miał GDP per capita niemal 10 razy mniejsze.

Kuczyński zapowiada, że Niemcy dogonimy w 15-20 lat. Można to jednak trochę doprecyzować. Niemcy wschodnie dogonimy wcześniej, Niemców zaś na Zachodzie będziemy gonić będziemy trochę dłużej.

Kazimierz Wóycicki

Enhanced by Zemanta
Print Friendly, PDF & Email

3 komentarze

  1. Tomasz 2011-09-09
  2. eternal 2011-09-09
  3. telemach 2011-09-14
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com