Ernest Skalski: Konstytucja, durnie!

09.10.2021

Gdy prezydent RP, Lech Kaczyński podpisywał Traktat Lizboński, od siedmiu lat obowiązywała aktualna Konstytucja RP. Oba te akty stały się prawem z woli suwerennego narodu wyrażonej w referendach. Prawomocniej już na pewno nie można. Obie miały swych przeciwników, ale nikt nie wysuwał zarzutu, że istnieje sprzeczność między Traktatem i Konstytucją, bo też jej nie było i nie ma.

Od wejścia Polski do UE w 2004 roku do dziś nikt nie roztrząsał kwestii, które prawo ważniejsze: unijne czy krajowe. Nie było takiej potrzeby, a Konstytucja RP rozstrzyga tę sprawę jasno (komentarz niepotrzebny- podkreślenia wystarczą):

Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega WIĄŻĄCEGO JĄ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.

Art. 87.1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE oraz rozporządzenia.

Art. 91. 1. Ratyfikowana UMOWA MIĘDZYNARODOWA, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, STANOWI CZĘŚĆ KRAJOWEGO PORZĄDKU PRAWNEGO i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

2. UMOWA MIĘDZYNARODOWA ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie MA PIERWSZEŃSTWO PRZED USTAWĄ, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, MAJĄC PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU KOLIZJI Z USTAWAMI.

A więc nic dodać, nic ująć. Kantor mgr. Przyłębskiej uważa jednak, że presja UE jest nie do pogodzenia z:

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Trudno się dopatrzyć co ma tu do rzeczy Artykuł 2., zaś Art. 8. potwierdza, że najwyższe prawo RP nakazuje przestrzegania Traktatu UE, co zawarte jest w cytowanych powyżej artykułach: 9., 87. i 91. Konstytucji.

Klucz znajduje się w artykule, do którego odwołuje się werdykt TK:

Art. 90. 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej PRZEKAZAĆ organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu KOMPETENCJE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ W NIEKTÓRYCH SPRAWACH.

Werdykt uważa, że UE wykracza poza sprawy przekazane przez Polskę Unii Europejskiej. Jakie to sprawy? W jaki sposób Unia to robi?

Spór z nią dotyczy sądownictwa, które jest precyzyjnie regulowane przez Konstytucję RP:

Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na PODZIALE I RÓWNOWADZE władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą SPRAWUJĄ Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a WŁADZĘ SĄDOWNICZĄ SĄDY I TRYBUNAŁY.

Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i NIEZALEŻNĄ OD INNYCH WŁADZ.

Art. 178. 1. SĘDZIOWIE w sprawowaniu swojego urzędu SĄ NIEZAWIŚLI i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Art. 180. 1. Sędziowie są NIEUSUWALNI.

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Wszystkie te artykuły władza PiS brutalnie narusza w ramach tego, co nazywa reformą sądownictwa, a TSUE, broniąc Traktatu, broni jednocześnie przestrzegania Konstytucji RP! Czyli urząd pani Przyłębskiej, bezprawnie uzurpujący sobie prerogatywy Trybunału Konstytucyjnego, unieważnia de facto Konstytucję Rzeczypospolitej.

Tak to wygląda od strony konstytucyjnej. Całe to postępowanie jest więc z mocy prawa nieważne. Jest to po prostu antypolska deklaracja polityczna, która może mieć dla nas tragiczne skutki. Dla Kaczyńskiego nie ma jednak takiej ceny, której Polska by nie miała zapłacić za to, aby on mógł nią rządzić i żeby nikt mu się do jego biznesu nie wp*dalał.

Ernest Kajetan Skalski

(ur. 18 stycznia 1935 w Warszawie) – dziennikarz i publicysta,
z wykształcenia historyk.

Ernest pisał ostatnio…

Ernest Skalski: Luźne uwagi

22.11.2021 Żołnierze, którzy brutalnie zatrzymali dziennikarzy, to przestraszeni histerycy. Reagują agresją, w sytuacji, w której nic im nie zagrażało. Jeśli …
Czytaj

Ernest Skalski: Baserunek

19.11.2021 „Daj półzłotka albo złotybaserunku dla hołoty. Ale zabierz im narzędzie,Dosyć, dosyć na dziś będzie.” Photo by kschneider2991 on Pixabay …
Czytaj

Ernest Skalski: PiS zabija

25.10.2021 Zwłoki uchodźców w przygranicznych lasach są już stałą pozycją w kalkulacji PiS. Być może na Bliskim …
Czytaj

Ernest Skalski: Koszmar trwa

11.08.2021 I jeszcze potrwa. Szanse, że LEX TVN się nie ziści są słabe, lecz jakieś są. Ustawa trafi do Senatu, który …
Czytaj
Print Friendly, PDF & Email