Zbigniew Szczypiński: Ważna książka!3 min czytania

19.09.2022

Świat na zakręcie a Polska na wirażu na dodatek z kierowcą bez prawa jazdy. Dzieje się…

Może właśnie dlatego chciałbym zarekomendować wycieczkę, intelektualną wycieczkę w świat idei i wartości. Tak dla przypomnienia sobie, że poza zwykłą „bieżączką” są jeszcze inne światy.

Chciałbym gorąco polecić książkę „Wartość wartości” wydaną w wydawnictwie słowo/obraz terytoria w 2020 roku. Jest to zbiór obejmujący cztery eseje, czterech poważnych ludzi; filozofów i psychologów społecznych wraz z zapisem z dyskusji, jakie prowadziła redaktor Hanna Kordalska-Rosiek w Oliwskim Ratuszu Kultury.

Redaktor Hanna Kordalska-Rosiek to znana dziennikarka gdańskich mediów. Autorka bardzo zabawnej w formie i bardzo poważnej w treści bajki nie bajki „Kocuria” w której, jak w soczewce, możemy zobaczyć Polskę/Las rządzony przez Kocura zwanego Wyliniałym i wszystkie zwierzęta mieszkające w tym lesie podporządkowane woli wyliniałego Kocura. I śmieszne i straszne…

Książka „Wartość wartości” prezentuje przemyślenia czterech autorów:

  • Dariusza Dumy – filozofa i biznesmena
  • Wiesława Łukaszewskiego – profesora psychologii osobowości na SWPS
  • Bogdana Wojciszke – psychologa, członka rzecz. PAN, SWPS
  • Tadeusza Gadacza – filozofa, religioznawcy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

To bardzo poważne grono ludzi nauki. Dariusz Duma, który jest człowiekiem biznesu, konsultantem, wykładowcą MBA, twórcą programów rozwojowych dla firm i organizacji w Polsce, w Europie i USA reprezentuje ludzi czynu. Każdy z nich przedstawia w swoim eseju zbiór przemyśleń dotyczących najważniejszych wyzwań naszych czasów – tego, jak można, a nawet trzeba rozumieć podstawowe prawdy filozoficzne, na których zbudowana jest nasza kultura i cywilizacja, jakie są główne mechanizmy ludzkiego poznania i społecznych zachowań.

To fascynująca lektura, każdy znajdzie coś interesującego i coś, z czym się nie zgodzi do końca z autorem.

Redaktor Kordalska-Rosiek prowadzi kolejne spotkania autorów z ludźmi, którzy odpowiedzieli na jej zaproszenie do Oliwskiego Ratusza Kultury w Gdańsku-Oliwie. Zapis z dyskusji, jakie miały miejsce po każdym z tych spotkań pozwala na ocenę tego, jak każdy z tych mini wykładów był odbierany przez zainteresowaną publiczność.

Moja uwaga do całości jest tylko taka – te wszystkie eseje-wykłady, te wszystkie dyskusje dotyczyły człowieka jako jednostki, jako bytu myślącego, poszukującego, zmagającego się z Absolutem i mechanizmami sterującymi naszymi zachowaniami składającymi się na naszą osobowość. Tego, czego mi zabrakło to bardziej zdecydowanego odniesienia do społecznego kontekstu, do uwarunkowań społecznych i politycznych.

Ale to tylko takie socjologiczne gadanie…

To jest naprawdę fascynująca książka. Jednym rzutem oka pozwala na spojrzenie na najważniejsze problemy człowieka, tu i teraz, w Polsce i świecie.

Zbigniew Szczypiński

Polski socjolog i polityk. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej.

Print Friendly, PDF & Email