GMO rulez

2013-07-03. Mało co nas tak irytuje, jak protesty przeciw GMO (żywności modyfikowanej genetycznie), które to protesty uważamy za kompletny i totalny idiotyzm: w końcu, od tysięcy lat człowiek nie robi nic innego, jak tylko w drodze hodowli modyfikuje istniejące organizmy; a czy się to robi benedektyńską dłubaniną i latami doglądania pól, czy przy użyciu pipety i w laboratorium (ale za to szybko), to już naprawdę  różnica  nieistotna. Ale dla kołtuna działalność uczonego to z reguły „ingerencja w kompetencje boże”, więc nie liczmy na to, że się towarzycho anty-GMO szybko uspokoi. Jednak…

Polacy odkryli, jak można regulować rozwój roślin

Fot. Fotolia

Odkrycia, które pozwoli na kontrolowanie procesu rozwoju roślin, a także umożliwi regulowanie ich odpowiedzi na stres, dokonali badacze z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Naukowcy to uczestnicy programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wyniki ich badań opublikował prestiżowy miesięcznik EMBO Reports – poinformowała Dominika Wojtysiak-Łańska z FNP w przesłanym PAP komunikacie.

Mgr Dawid Bielewicz oraz prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Artur Jarmołowski z Zakładu Ekspresji Genów Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu odkryli istotną rolę intronów genów roślinnych mikro RNA w regulacji poziomu dojrzałych cząsteczek mikro RNA. Pod czas badań współpracowali z naukowcami z Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria) oraz Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (Austria).

Mikro RNA to krótkie odcinki kwasu rybonukleinowego (RNA) regulujące działania genów wszystkich organizmów posiadających jądro komórkowe – zarówno roślin, jak i zwierząt. U roślin mikro RNA kontrolują m.in. czas kwitnienia, rozwój organów, a także biorą udział w odpowiedzi roślin na zmiany w otaczającym je środowisku.

Takie same mikro RNA są obiektem działań wielu mechanizmów regulujących poziom ich ekspresji. Właśnie jeden z takich mechanizmów został odkryty przez polsko-szwajcarsko-austriacki zespół badaczy. W serii doświadczeń wykazali oni, że obecność niekodujących żadnych białek fragmentów genu (intronów) w pierwotnym transkrypcie (czyli RNA powstałym na matrycy DNA) stymuluje procesy dojrzewania cząsteczek mikro RNA. Ponadto badacze udowodnili, że sam proces wycinania (splicingu) niepotrzebnych już intronów z transkryptu, również odgrywa ważną rolę stymulującą biogenezę mikro RNA.

Można więc, poprzez zmiany struktury genów mikro RNA, regulować poziom ekspresji małych regulatorowych cząsteczek RNA, a tym samym wpływać na rozwój roślin oraz ich odpowiedź na niekorzystne działanie zarówno czynników pochodzących z przyrody ożywionej (patogeny, chwasty, szkodniki), jak i przyrody nieożywionej (susza, zasolenie) – inaczej mówiąc, na stresy biotyczne i abiotyczne.

Bardzo podobne wyniki uzyskał zespół badawczy dra Oliviera Voinneta z Instytutu Biologii Komórkowej Roślin w Strasburgu (Francja) we współpracy z Saschą Laubingerem z Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy), a ich praca została opublikowana obok pracy zespołu polsko-szwajcarsko-austriackiego w tym samym tomie EMBO Reports.

Inspiracją prowadzonych badań były wcześniejsze odkrycia – m.in. doktorantów i pracowników Zakładu Ekspresji Genów z UAM w Poznaniu, które pokazały, że choć mikro RNA są bardzo krótkimi cząsteczkami (około 20-25 nukleotydów), to geny kodujące te cząsteczki u roślin mogą mieć nawet kilka tysięcy nukleotydów. Dodatkowo w genach tych wykazano obecność intronów. Dzięki znajomości mechanizmów kontrolujących wytwarzanie mikro RNA u roślin można będzie uzyskać odmiany o lepszych cechach hodowlanych, wprowadzając do ich genomu zmiany wpływające na wytwarzanie mikro RNA.

Zespół badaczy z Zakładu Ekspresji Genów pod kierownictwem Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i Artura Jarmołowskiego, we współpracy z badaczami z IHAR Młochów i IBB PAN w Warszawie, uzyskał linie ziemniaka, w których wyciszono poprzez sztuczne mikro RNA ekspresję genu kodującego białko ziemniaka (CBP80). Pozwoliło to uzyskać ziemniaki znoszące suszę lepiej niż odmiany, w których gen CBP80 ulegał ekspresji. Praca ta również ukazała się w prestiżowym czasopiśmie „Plant Biotechnology Journal”.

Pewno nigdy nie pojmiemy, dlaczego modyfikowanie organizmów żywych drogą hodowli ma być bardziej zgodne z naturą (lub jakimś wymyślonym przez prowincjonalnego niedokształconego proboszcza „prawem bożym”) niż dłubanie pincetą w laboratorium pod mikroskopem – ale nie mamy wątpliwości: i tak, drodzy  przeciwnicy  GMO,  będziecie niebawem na kolację wsuwać taką żywność wcale o tym nie wiedząc, Już to zresztą robicie, frajerzy.

Print Friendly, PDF & Email

19 komentarzy

 1. kuba 2013-07-03
  • nexton 2013-07-03
   • kuba 2013-07-03
   • kuba 2013-07-03
 2. andrzej Pokonos 2013-07-03
 3. andrzej Pokonos 2013-07-03
 4. Pałasiński 2013-07-03
 5. Jerzy Łukaszewski 2013-07-03
  • Cezary Bryka 2013-07-03
 6. sugadaddy 2013-07-03
 7. Tetryk56 2013-07-03
  • andrzej Pokonos 2013-07-04
 8. Adam Nowakowski 2013-07-04
  • BM 2013-07-04
   • kuba 2013-07-04
 9. Nitager 2013-07-04
 10. BM 2013-07-04
 11. J.Morawski 2013-07-04
 12. Selma73 2013-07-18
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com