Paweł Wimmer. To mnie rajcuje (17): Wielka bieda, wielka smuta…

WimmerSO2013-12-01.

Wypowiedzi polityków PiS, a w szczególności prezesa tej partii, o “wielkiej biedzie”, jaka dopadła Polskę za sprawą rządzącej partii, a zwłaszcza premiera Donalda Tuska, skłoniły mnie do opracowania tabeli porównującej lata 2007 i 2012. Pełna i aktualizowana na bieżąco wersja arkusza znajduje się w Dokumentach Google, pod adresem http://goo.gl/seqtU3 – są tam dodatkowo podane źródła danych i linki internetowe do nich. Arkusz można pobrać, jeśli komuś jest potrzebny.
Znaczki x w tabeli oznaczają, że wstawianie danych jest albo niemożliwe, albo niecelowe.
Wskaźnik Rok 2007 Rok 2012 Zmiana realna
Ludność
Liczba ludności w tys. 38116 38533 417
Emigracja w tys., stan na koniec roku 2270 2130 -140
Dzietność kobiet 1,31 1,3 x
Gospodarka
PKB per capita w USD (poziom 2005) 15654 18296 16,88%
Relacja PKB do średniej UE27 = 100 55 66 x
Relacja AIC (skorygowanej konsumpcji indywidualnej) do średniej UE27 = 100 59 71 x
Udział eksportu w tworzeniu PKB w proc. 40,1% 46,1% x
Relacja długu sektora finansów publicznych do PKB 44,8% 52,7% x
Inflacja za cały okres x x 19,7%
Dochody
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w podmiotach pow. 9 zatrudnionych (dane za listopad) 3091 3781 2,19%
Wynagrodzenie minimalne 934 1500 34,17%
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł 929 1270 14,21%
Średnia emerytura i renta z ZUS 1300 1834 17,86%
Średnia emerytura i renta z KRUS 824 1055 6,96%
Zagrożenie ubóstwem skrajnym w proc. 6,6% 6,8% x
Praca
Pracujący w gospodarce narodowej w tys. 13771 14213 3,21%
Wskaźnik zatrudnienia w proc. wg BAEL 57,0% 59,7% x
Wskaźnik zatrudnienia osób starszych 55-64, wg BAEL 29,7% 38,7% x
Bezrobocie rejestrowane w proc. 11,2% 13,4% x
Bezrobocie wg metodologii unijnej 9,6% 10,1% x
Średni wiek dezaktywacji zawodowej 59,6 61,9 x
Zdrowie
Wydatki per capita na ochronę zdrowia w proc. PKB 6,33% 6,77% x
Wydatki per capita na ochronę zdrowia w USD (2011 r.) 1061 1423 34,12%
Liczba lekarzy na 1000 osób (2010 r.) 2,01 2,07 x
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń 6 4,6 x
Długość życia w latach 75,2 76,7 x
Cywilizacja i państwo
Samochody osobowe w tys. 14589 18744 28,5%
Długość dróg ekspresowych i autostrad w km 993 4309 (r. 2013) x
Abonenci telefonii komórkowej na 100 osób 109 145 x
Szerokopasmowy dostęp do Internetu 15,6% 67,0% x
Dostęp do Internetu na wsi w proc. 28,9% 66,1% x
Nakłady na badania i rozwój w proc. PKB 0,57% 0,9% (plan na 2013 r. – 1,5%) x
Mieszkania oddane do użytkowania w tys. 133,7 152,9 x
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w miastach 86,6% 91,6% x
Dostępność usług e-government online (odsetek z 20 podstawowych usług) 21,0% 80% (plan na 2013 r.) x
Średni czas egzekucji wyroków sądowych w dniach 830 683 (pl. na 2013 r. ok. 200) x

 

Paweł Wimmer

Od redakcji: powyższa “Tabela Wimmera”, z której jasno wynika, że pewien Maciupki Prezes – bardzo delikatnie rzecz ujmując – mija się notorycznie z prawdą w swoich ocenach bieżącej sytuacji gospodarczej Polski, nie mówiąc już o politycznej, narobiła sporo huku w Internecie. Oczywiście, zwolennicy PiS zamilkli. Ale rzecz w tym, że te dane trzeba mieć pod ręką. Stale. Żeby móc przygwoździć łgarzy i oszustów.

Print Friendly, PDF & Email

24 komentarze

 1. kibic 2013-12-01
 2. Kowalski 2013-12-02
 3. Paweł Wimmer 2013-12-02
  • Kowalski 2013-12-04
   • Paweł Wimmer 2013-12-05
 4. softeam 2013-12-02
  • Paweł Wimmer 2013-12-02
 5. kuba 2013-12-03
  • kuba 2013-12-03
   • kuba 2013-12-03
    • Paweł Wimmer 2013-12-03
   • Paweł Wimmer 2013-12-03
    • kuba 2013-12-03
  • kuba 2013-12-03
  • Paweł Wimmer 2013-12-03
  • Paweł Wimmer 2013-12-03
   • kuba 2013-12-03
  • Paweł Wimmer 2013-12-03
 6. kuba 2013-12-03
  • BM 2013-12-03
   • kuba 2013-12-03
    • BM 2013-12-03
 7. y.grek 2013-12-05
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com