Magdalena Jungnikiel: Słabość państwa

wiezienie2014-01-21.

A nawet kompromitacja. Przejawiająca się dzisiaj w usilnych próbach usprawiedliwienia spec-wytworu legislacji, zwanego „ustawą o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób”.

Szafowanie hasłami, że przyjęto ją „dla dobra społeczeństwa” oznacza bowiem, że państwo nie ma zaufania do całego mechanizmu penitencjarnego, który stworzyło i za który odpowiada.

Może to świadczyć tylko o tym, że najwidoczniej w polskich zakładach karnych nie są realizowane cele wykonywania kary pozbawienia wolności. A od 1997 roku cel ten definiowany jest jako „wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa”. Żeby go osiągnąć „prowadzi się” zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych. Szanując prawa więźniów, a jednocześnie wymagając wypełniania przez nich obowiązków, w tymże „oddziaływaniu” uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, kontakty z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Sama spec-ustawa wchodzi z życie w rok po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego praw więźniów z zaburzeniami psychicznymi. Trybunał uznał w nim, że odbywając karę pozbawienia wolności, wymagają oni odpowiedniej opieki psychiatrycznej. Jej brak może oznaczać naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Czy nowe rozwiązania odpowiadają wyznaczonym przez Trybunał europejskim standardom w tej materii, można mieć bardzo poważne wątpliwości. Zwłaszcza, jeśli wczytać się w słowa specjalistów, w tym apel Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dotychczasowe raporty Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, też nie przynoszą nam chwały. Podczas zeszłorocznej wizyty przedstawicieli Komitetu w Polsce, po raz kolejny zwrócono uwagę na warunki panujące w zakładach karnych, z naciskiem na zapewnienie więziennej opieki zdrowotnej oraz na zasady reżimu przewidzianego dla więźniów zakwalifikowanych jako „niebezpieczni”. Cóż, poczekajmy na kolejny.

Chwilowo – furda opinie specjalistów.

Parlamentarzyści wiedzą lepiej. Wszak to oni, obejmując mandat, ślubowali dbać o „dobro obywateli”, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej. A do chwili, gdy Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi, że dane rozwiązanie ustawę zasadniczą narusza, cieszy się ono „domniemaniem konstytucyjności”, czyż nie?

Prezydent natomiast kontynuuje linię onegdaj krytykowaną, by wątpliwe konstytucyjnie ustawy najpierw podpisać, a potem skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym czyniąc Trybunał wygodnym listkiem figowym dla własnego zaplecza politycznego. Wygodnym, bo na ewentualne orzeczenie przyjdzie poczekać. A samym postępowaniem, jego terminarzem, łatwo można manipulować. To od stanowiska Sejmu (i innych podmiotów zaangażowanych w sprawę) zależy w istocie to, kiedy Trybunał merytorycznie będzie mógł sprawę rozstrzygnąć. Tyle tylko, że terminy wyznaczane przez prezesa Trybunału, do zajęcia stanowiska w sprawie, Sejm ma za „instrukcyjne” i nie czuje się zobowiązany, by ich dotrzymywać. Argumenty można więc przedstawić wtedy, kiedy to dla władzy będzie korzystne.

Praktyczne, prawda?

Szkoda, bo wydawało się, że okres błędów i wypaczeń mamy już za sobą.

Magdalena Jungnikiel

 

Print Friendly, PDF & Email

30 komentarzy

 1. sugadaddy 2014-01-21
 2. jmp eip 2014-01-21
  • Incitatus 2014-01-24
 3. MaSZ 2014-01-22
 4. andrzej Pokonos 2014-01-22
  • Marcin Fedoruk 2014-01-22
   • andrzej Pokonos 2014-01-22
  • sugadaddy 2014-01-22
 5. Marek Twardowski 2014-01-22
  • Marian. 2014-01-22
 6. sugadaddy 2014-01-22
 7. Marian. 2014-01-22
 8. sugadaddy 2014-01-22
  • andrzej Pokonos 2014-01-22
   • sugadaddy 2014-01-24
    • skrzydla 2014-01-24
  • Marian. 2014-01-22
   • Marian. 2014-01-22
 9. jmp eip 2014-01-23
  • Marian. 2014-01-23
 10. Qstan 2014-01-26
  • BM 2014-01-26
   • Qstan 2014-01-28
    • BM 2014-01-28
    • Qstan 2014-01-29
 11. sugadaddy 2014-01-27
 12. Qstan 2014-01-28
 13. sugadaddy 2014-01-28
  • Qstan 2014-01-29
 14. sugadaddy 2014-01-29
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com