Piotr Rachtan: Lex variatis dla Lux Veritatis

2012-04-25. Nie ustają wciąż ponawiane próby wywarcia nacisku na władze państwowe, by jakoś załatwiły z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji sprawę udzielenia koncesji na cyfrową emisję na pierwszym multipleksie. Publiczność dowiaduje się właśnie, że takie wysiłki, po sobotnim marszu, który na członkach KRRiTV nie wywarł dość mocnego wrażenia, podjął Zbigniew Ziobro, który skierował osobisty list do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W liście prezes Solidarnej Polski pisze

„Przypomnieć tu trzeba, że po niekorzystnym dla nadawcy TV Trwam rozstrzygnięciu przez Krajową Radę, już raz wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny, w którym Fundacja Lux Veritatis skarżyła się na bezczynność KRRITV.

Skargę na bezczynność Fundacja Lux Veritatis złożyła w związku z nierozpoznaniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (rozszerzenia koncesji o możliwość umieszczenia programu w sygnale MUX-1) zakończonej decyzją nr DK-137/11 z dnia 29 lipca 2011r.”

Skarga Fundacji została złożona w dniu 11 stycznia 2012 r., czyli przed wydaniem decyzji DR-018/2012 rozstrzygającym postępowanie odwoławcze.

Sąd uznał, że Fundacja Lux Veritatis nie wyczerpała trybu określonego w art. 37 kpa, tzn. przed złożeniem skargi nie wezwała Organu do usunięcia naruszenia prawa.

Kasa

Jak powszechnie wiadomo, Lux Veritatis otrzymała odmowę koncesji ze względu na brak gwarancji finansowania koncesji. Zadłużenie TV Trwam portal Money.pl oszacował na ponad 70 mln złotych. W swoim raporcie Money.pl pisze:

„Dostanie się na Multipleks1 to więc być albo nie być dla stacji. Ojciec Tadeusz Rydzyk doskonale wie, że przetrwanie zapewni mu tylko dostęp do jak największej liczby widzów, a co za tym idzie promowanie swoich produktów, czyli zarabianie.

Jak dotąd fundacji udało się sprzedać zaledwie 300 tysięcy zestawów satelitarnych. W ciągu blisko 10 lat zarobiła na nich około 120 mln złotych. Roczne datki od wiernych widzów nie przekraczają 3 mln złotych. Biorąc pod uwagę, ze roczny koszt utrzymania telewizji to ponad 15 mln złotych, uzyskane pieniądze nie starczają więc na przetrwanie. Teraz majątek fundacji to ponad 90 mln złotych, ale jak ujawniła KRRiT, zobowiązania Lux Veritatis wobec zakonu sięgają już ponad 70 mln złotych.”

Katolicki głos w każdym domu zabrzmiał w 1994 roku. Wtedy to redemptoryści otrzymali koncesję na emisję ogólnopolskiego programu radiowego, czyli Radia Maryja. Rozgłośnia dysponuje 125 nadajnikami i jak rzadko, która stacja, obejmuje swoim sygnałem cały kraj. Mimo to liczbą słuchaczy, radio Rydzyka nie może się równać z innymi największymi rozgłośniami. Podczas gdy udział w rynku, takich sieci jak RMF FM i Radio ZET znacznie przekracza 10 proc., to w przypadku rozgłośni z Torunia jest to niewiele ponad 3 proc. Trzeba jednak przyznać, że ostatnio ten udział wzrósł. Trzy lata temu był o blisko 40 proc. niższy.  Rozgłośnia ujawniła jakiś czas temu w sprawozdaniu finansowym, że udało jej się zebrać 16 mln złotych. Dziś to może być więcej, jednak to i tak kwota, dość mizerna  biorąc pod uwagę techniczny potencjał stacji.

Jak policzył portal Money.pl, kolejny biznes zakonnika – wRodzinie przynosi rocznie  ponad 11,3 mln złotych. Przy braku większej promocji i przy takiej strategii CenterNetu, dzięki której pozyskano 164 tysiące abonentów, na prawdziwe kokosy z tego przedsięwzięcia Rydzyk nie ma co liczyć. Starter w najbardziej katolickiej sieci w Polsce kosztuje 20 złotych; za telefon też nie płaci się co łaska, a konkretne 123 złote.

Także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, mimo rozbudowy i wzrostu liczby studiujących, WSKSiM pozostaje niewielką uczelnią. Zatrudniając około 65 wykładowców i pracowników, przy stosunkowo niskim czesnym, które w tym roku wynosi 1700 złotych za semestr, nie jest dochodowym przedsięwzięciem. Jak oszacowaliśmy przychody uczelni od studentów, zarówno z czesnego jak i z opłat za korzystanie z akademików, sięgnęły w ubiegłym roku ponad 2,3 mln złotych. By uczelnia zarabiała na siebie musiałaby kształcić rocznie co najmniej 700 studentów. Rydzyk musi więc polegać na wiernych, którzy wspierają szkołę datkami.

Fundacja Lux Veritatis nie nadesłała odpowiedzi na wyżej wymienione pisma, czym uniemożliwia publiczne udostępnienie tekstu przedmiotowych decyzji.

Żadnej z informacji finansowych Fundacji nie chce ujawnić publiczności. Do KRRiT napływają wnioski o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, decyzji DK-137/11 i DR-018/2012 wydanych w postępowaniu o rozszerzenie koncesji na nadawanie satelitarne naziemne w sygnale multipleksu pierwszego.

W związku z tym 17 lutego 2012 r. Przewodniczący KRRiT zwrócił się do Fundacji Lux Veritatis z zapytaniem, czy wyraża zgodę na rezygnację z przysługującego przedsiębiorcy (ze względu na tajemnice przedsiębiorcy) prawa do ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacjom zawartym we wniosku koncesyjnym Fundacji Lux Veritatis, które są cytowane w obu decyzjach, Fundacja jako jedyny z siedemnastu wnioskodawców nadała klauzulę poufności.

Prośba w powyższym zakresie została powtórzona w piśmie Przewodniczącego KRRiT z dnia 9 marca 2012 r.

Widownia

Zwolennicy Rydzyka to niekoniecznie telewidzowie TV Trwam. Któż więc ją ogląda i jak liczna jest ta widownia – wliczając w to, naturalnie, prezesów i członków obu manifestujących 21 kwietnia partii?

Jak podaje specjalistyczny portal wirtualnemedia.pl TV Trwam nadaje satelitarnie od 12 czerwca 2003 roku, ale monitorowana jest przez instytut Nielsen Audience Measurement dopiero od początku 2006 roku. Wtedy jej średnia oglądalność minutowa wynosiła niemal 9 tys. widzów, co przekładało się na 0,15 proc. udziału w rynku. W kolejnych latach widownia kanału o. Tadeusza Rydzyka topniała, w ub.r. wyniosła już tylko 6 tys. osób (0,10 proc. udziału).

W tym roku mimo wzmożonej aktywności widzów stacji i polityków, związanej z nieprzyznaniem jej miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej popularność TV Trwam jeszcze spadła. W okresie od 1 stycznia do 22 kwietnia br. wyniosła 5,5 tys. widzów przy udziale na poziomie 0,08 proc.

W 2006 roku chociaż na minutę TV Trwam włączyło w sumie ponad 8,1 mln widzów, a w ub.r. roku program stacji obejrzało łącznie 3,37 mln osób, zaś pierwszych niecałych czterech miesiącach br. – 1,79 mln. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić zasięg techniczny TV Trwam w tym okresie wcale nie zmienił się jakoś znacznie. W marcu 2006 roku kanał docierał do 30,5 proc. gospodarstw domowych w Polsce, a w marcu br. do 28,7 proc.

TV Trwam oglądać można w wielu sieciach kablowych. Stację w ofercie mają wszyscy najwięksi operatorzy: UPC Polska (w tym należąca do niej była sieć Aster), Vectra, Multimedia Polska, Inea i Toya. W 2009 roku szerokim echem odbiła się sprawa wyłączenia przez UPC kanału z telewizji analogowej i pozostawienia go jedynie w cyfrowej.

Natomiast satelitarnie kanał nadaje niekodowanie z Astry 19,2 E. Dotąd sprzedano 300 tys. specjalnych zestawów do satelitarnego odbioru stacji. TV Trwam nie jest natomiast dostępna z satelity Hot Bird 13 E, skąd nadają wszystkie platformy cyfrowe w Polsce, mające łącznie grubo ponad 5 mln abonentów. Ich klienci mogą oglądać TV Trwam pod warunkiem zakupu konwertera umożliwiającego odbiór kanałów z dwóch satelitów.

Z danych telemetrycznych wynika, że TV Trwam śledzą głównie kobiety, które stanowią ponad trzy czwarte widzów. Aż 85 proc. widowni religijnej stacji to osoby po 60. roku życia. Kanał praktycznie nie jest oglądany na wsi – mieszka tam jedynie 0,24 proc. jego widzów, najwięcej oglądających ma w małych miastach – ich mieszkańcy stanowią 63 proc. jego audytorium. TV Trwam śledzą głównie osoby z wykształceniem średnim i z miesięcznymi dochodami poniżej 1400 zł.

Ludzie listy piszą

Opublikowano list otwarty Ziobry do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Warto ten kuriozalny dokument zacytować w całości, pokazuje on bowiem, jak aspirant do przyszłej prezydentury rozumie konstytucję i najwazniejszy obowiązek głowy państwa – stanie na jej strazy.

„W związku z odmową przyznania Fundacji Lux Veritatis – nadawcy TV Trwam, koncesji na rozpowszechnianie programu drogą naziemną cyfrową, mając na uwadze kompetencje Pana Prezydenta jako strażnika Konstytucji (art. 126 ust. 2 Konstytucji RP), wobec sprzeniewierzenia się przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji obowiązkowi stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji (art. 213 ust. 1 Konstytucji RP) zwracam się do Pana Prezydenta w niniejszej sprawie.

Filarem, na którym opiera się system demokratyczny są wolne i pluralistycznych media. Świętą zasadą każdej demokracji jest to, iż powinno być w niej miejsce dla rożnych mediów, w tym telewizji katolickiej, jak również telewizji przestawiających odmienne, czasami sprzeczne a nawet zderzające się punkty widzenia i opinie. W państwie demokratycznym powinno być też miejsce dla telewizji, która ma odwagę w surowy i krytyczny sposób oceniać poczynania władzy, jej zaniechania, nieudolność czy złamane obietnice. Przecież ma Pan Panie Prezydencie pełną świadomość że nie wystarczą demokratyczne procedury wyborcze, by powiedzieć, że mamy do czynienia z państwem demokratycznym. Nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że w Rosji panuje demokracja choć odbywają się tam wybory. Nie ma tam bowiem mediów, które miałyby odwagę w surowy i krytyczny sposób oceniać tamtejszą władzę. Ta święta zasada demokracji znana jest i szanowana w Berlinie, Londynie czy Brukseli, ale nie w Moskwie. Odmawiając miejsca na multipleksie cyfrowym TV Trwam, pod pretekstem nie spełnionych wymogów finansowych, nasz kraj, za Pańskiej prezydentury zdają się być bliżej standardów Moskwy, niż Londynu.

Powszechnie wiadomo, że Jan Dworak Przewodniczący KRRiT to powołany przez Pana były członek PO. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołał Pan Prezydent również drugiego swojego bliskiego współpracownika Krzysztofa Lufta. W demokratycznym państwie istnieje polityczna odpowiedzialność za podjęte decyzje personalne. Jest Pan Panie Prezydencie strażnikiem polskiej Konstytucji, a więc nie może Pan być obojętny wobec naruszania konstytucyjnych wartości, do których należy wolność i pluralizm mediów. Nie może Pan więc umywać rąk i nie zajmować stanowiska w tej budzącej ogromne emocje społeczne sprawie. Kampanię prowadził Pan pod hasłem „zgoda buduje”, lekceważąc stanowisko ponad dwóch milionów Polaków, nie buduje Pan zgody ale umacnia podziały.

Zwracam się do Pana raz jeszcze o publiczne zajęcie stanowiska w tej sprawie, która nie może być obojętna i nie była obojętna żadnemu Prezydentowi Rzeczpospolitej. Pana milczenie da podstawy do myślenia, że w Polsce znów mamy grupę trzymającą władzę, która w interesie politycznym w sposób bezprawny i niesprawiedliwy, chce dzielić rynek mediów elektronicznych w Polsce. Wierze, że jako Prezydent Rzeczpospolitej nie zignoruje Pan głosu milionów polskich obywateli.”

Żeby załatwić koncesję dla Rydzyka, o co wnosi autor listu, prezydent Komorowski musiałby wywrzeć nacisk na „swoich” członków KRRITV, a więc złamać konstytucję. To pisze prawnik, prokurator, były minister sprawiedliwości!

Miłośnicy toruńskiego “duchownego” z zapałem śpiewają „nie oddamy wam telewizji Trwam” licząc, że chóralny śpiew wymusi ustępstwa na upartym przewodniczącym KRRiTV Janie Dworaku. W tle jest jednak ciekawa postawa, wyrażająca się stwierdzeniem: „dajcie mu tę koncesję, co to w końcu szkodzi”. Wiadomo, mrugają na Dworaka, prawo jest po to, by go umiejętnie używać. Ewentualnie troszkę tu nagiąć, tam ominąć, ówdzie nie zauważyć.

Może jednak lepiej wysłuchać manifestujących w obronie szarganej wolności słowa i deptanej przez krwawy reżim demokracji, usłyszeć wołanie o walkę z opresją zdrajców, łajdaków i morderców i uchwalić dla nich nowe prawo: lex variatis dla Lux Veritatis? Tylko czy od tego poprawi się standing finansowy fundacji, a widownia toruńskiej telewizji zwielokrotni się zauważalnie?

Myślę, że wątpię, jak mawiał Walery Wątróbka.

Piotr Rachtan

Print Friendly, PDF & Email

9 komentarzy

  1. lehoo 2012-04-25
  2. andrzej Pokonos 2012-04-25
  3. PiotrG 2012-04-25
  4. Tom 2012-04-25
    • Art 2012-04-26
  5. Leszek 2012-04-26
  6. jureg 2012-04-26
  7. Rafał Maszkowski 2012-04-27
  8. Anna Malinowska 2012-04-30
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com