Ernest Skalski: Idzie za ciosem

putin2014-04-15.

Moskiewski Memoriał uzyskał nowe, niepublikowane jeszcze opracowanie Centrum Lewady na temat nastrojów i poglądów społecznych w Rosji między listopadem 2013 (początek protestów na Majdanie) i marcem 2014 (aneksja Krymu). Pouczające, pesymistyczne i ciekawe.

 • Koniec marca 2014 – 80 procent Rosjan popiera włączenie Krymu do Rosji, 7 procent odczuwa wstyd z tego powodu.
 • 67 procent Rosjan z zadowoleniem przyjmie włączenie do Rosji innych regionów Ukrainy.
 • Pogorszenie stosunków dwustronnych Rosja – Ukraina. To wina: Rosji uważa 3 procent respondentów. To wina: Ukrainy – 77 procent.
 • Zachód nie poparł przyłączenia Krymu do Rosji, ponieważ: 1) zawsze źle życzy Rosji – uważa 58% Rosjan, 2) nie rozumie, co się dzieje na Ukrainie – 20 %.

Zrozumienie dlaczego Putin prowadzi taką politykę i dlaczego Rosjanie ją popierają wymaga sięgnięcia do historii Rosji od zamierzchłych czasów, ze szczególnym uwzględnieniem tego co działo się już w XXI wieku. Próbowałem zająć się tym w zeszłym miesiącu – (Ernest Skalski: Widziane z Moskwy – i nie zamierzam się tu powtarzać. Teraz pora na próbę zrozumienia tego co się akurat dzieje i zastanowienie się co może z tego wyniknąć w dającej się przewidzieć przyszłości.

Putin jest ciągle rozgrywającym. W tej chwili widać wyraźnie, że zmierza do powtórzenia krymskiego wariantu w innych rejonach Ukrainy. Może jednak zaprzestać jeśli;

a)      otrzyma odpowiadającą mu cenę,
b)      zostanie do tego zmuszony.

Wariant a) to mogłaby być międzynarodowa akceptacja aneksji Krymu, z udziałem Ukrainy oraz federalizacja tego państwa, pozwalająca Rosji na faktyczne objęcie protektoratem rosyjskojęzycznych regionów. Byłoby to bezczelne powtórzenie Monachium, na które nie może sobie pozwolić Zachód ani rząd Ukrainy.

Wariant b) to wszechstronne i bardzo dotkliwe sankcje. Rozwiązanie, w tej chwili mało realne. Zachód jest podzielony, powolny, jak to w demokracji, podczas gdy dyktatura bywa operatywna. Na ogół demokracje biorą w końcu górę, ale po dłuższym czasie i ogromnym kosztem, który byłby zdecydowanie mniejszy gdyby były bardziej operatywne. Tę operatywność ma Zachodowi zapewnić NATO, ale w obszarze swych kompetencji ustalonym przez suwerennych członków. Ukraina nie mieści się w tym obszarze.

Drugą i może ważniejszą przyczyną doraźnej nieskuteczności sankcji jest duża na nie odporność Rosji. Ma ona obecnie duże rezerwy walutowe i odporną na biedę i wyrzeczenia większość mieszkańców. Zwłaszcza przy takim nastawieniu jakie pokazało badanie Centrum Lewady. I do tego w momencie uniesienia.

Ono się skończy, ale owe przekonania są trwałe, oparte o wielowiekową historię.

Już prędzej można liczyć na rozczarowanie i zniechęcenie wierchuszki społecznej i politycznej oraz szerszych kręgów nowobogackich – ”nowych ruskich’’ – odcinanych od luksusów Zachodu, z których skwapliwie korzystają. Oni mogą gorzej znosić względną pauperyzację niż większość ich rodaków prawdziwą biedę. Dlatego ma sens przewidywane rozszerzanie sankcji na dodatkowe kategorie.

Zastosowanie wariantu b) wymaga czasu, a spodziewane skutki nie wiadomo kiedy nastąpią. Jeśli w ogóle. Natomiast aneksja wschodu i południa Ukrainy, przy użyciu krymskiej metody może być dokonana szybko, w czasie mierzonym tygodniami. Taką datą graniczną staje się 25 maja. W tej sytuacji najbardziej prawdopodobne wydaje się kontynuowanie kroczącej agresji ze strony Rosji.

Zastanawianie się nad psychiką Putina: odjechał czy nie, jest mało istotne. Historia ma szeroki margines na błąd i nawet szaleństwo, ale często okazuje się to skutkiem skądinąd racjonalnego planowania.

Wyboru neoimperialnej polityki kosztem cywilizacyjnego rozwoju Putin dokonał już ponad dekadę temu. (Jeszcze raz pokornie zwracam uwagę na przypomniany wyżej mój tekst z 16 marca) Teraz zdecydował się na poniesienie dodatkowych kosztów celem realizacji tej polityki. Majdan po raz drugi – 2004 i 2014 – przeszkodził mu w trwałym zwasalizowaniu całej Ukrainy, więc ją odrywa po kawałku. Liczy, że pozostanie kadłubowe państwo całkowicie zależne od Moskwy, albo nawet wrogie, którym będzie mógł straszyć swoich poddanych.

Dodatkowe koszty tej operacji – sądzi – zdąży przetrzymać, dzięki wszechstronnej wytrzymałości swego kraju. Po jakimś czasie Zachód będzie się musiał pogodzić ze stanem faktycznym, a co Putin załapie – to jego. Może tu mieć zastosowanie spostrzeżenie Napoleona, że jego przeciwnicy mogą ponosić klęskę za klęską i wciąż pozostają cesarzami i królami z bożej łaski, on zaś jest cesarzem dopóki zwycięża.

Uwzględniając ten aspekt, wszelkie kroki skierowane przeciw Rosji mogłyby szybciej przynieść jakieś skutki gdyby jej nie upokarzały, żeby Putin nie stracił twarzy.

Śmieszna, ale właściwa analogia: czy próbujemy udowodnić sąsiadowi, że jest chamem, czy wolimy żeby ściszył muzykę.

Ernest Skalski

 

 

Print Friendly, PDF & Email

55 komentarzy

 1. wiesiek59 2014-04-15
 2. mmrak 2014-04-15
 3. andrzej Pokonos 2014-04-15
 4. cenobita 2014-04-15
 5. drobiazg 2014-04-15
  • Marian. 2014-04-15
 6. wiesiek59 2014-04-15
  • jacek 2014-04-15
 7. Pałasiński 2014-04-15
 8. MaSZ 2014-04-15
 9. Less 2014-04-15
  • andrzej Pokonos 2014-04-19
 10. bisnetus 2014-04-15
 11. de mowski 2014-04-15
 12. Magog 2014-04-15
 13. Warszawiak 2014-04-15
 14. wiesiek59 2014-04-15
 15. PIRS 2014-04-15
 16. bisnetus 2014-04-15
  • PIRS 2014-04-15
 17. bisnetus 2014-04-15
 18. Marian. 2014-04-15
 19. Magog 2014-04-16
 20. Marian. 2014-04-16
 21. wiesiek59 2014-04-16
  • andrzej Pokonos 2014-04-16
  • Marian. 2014-04-16
 22. wiesiek59 2014-04-16
  • Marian. 2014-04-16
 23. wiesiek59 2014-04-16
  • Marian. 2014-04-16
 24. andrzej Pokonos 2014-04-16
  • de mowski 2014-04-18
 25. wiesiek59 2014-04-17
  • andrzej Pokonos 2014-04-17
 26. Marian. 2014-04-17
 27. wiesiek59 2014-04-17
 28. wiesiek59 2014-04-17
  • andrzej Pokonos 2014-04-18
 29. de mowski 2014-04-18
  • andrzej Pokonos 2014-04-19
 30. wrubel 2014-04-18
 31. Marian. 2014-04-18
 32. andrzej Pokonos 2014-04-18
 33. wiesiek59 2014-04-18
 34. Woziwoda 2014-04-18
 35. wiesiek59 2014-04-18
 36. Marian. 2014-04-18
 37. Marian. 2014-04-18
  • Marian. 2014-04-18
 38. andrzej Pokonos 2014-04-19
 39. wiesiek59 2014-04-19
  • andrzej Pokonos 2014-04-19
 40. wiesiek59 2014-04-19
 41. andrzej Pokonos 2014-04-21
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com