Paweł Wimmer. To mnie rajcuje: Pamiętaj o poziomach cen

WimmerSO2014-04-15.

Bardzo często media informują mylnie o relacjach wielkości ekonomicznych, nie uwzględniając poziomów cen. Przeliczenia (np. wielkości płacy minimalnej czy płacy godzinowej w gospodarce) dokonywane są za pomocą kursu waluty, a nie poziomów cen, czyli parytetu siły nabywczej.

Poniższe zestawienie pokazuje poziom cen krajów Unii Europejskiej oraz szeregu krajów spoza niej – są to dane Eurostatu za 2012 rok. Wynika z niego, że Polska ma jeden z najniższych poziomów cen konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, zaledwie 56,7%. Oznacza to, że gdy porównujemy średnią płacę czy stawkę godzinową, powinniśmy przeliczenie wg kursu waluty pomnożyć jeszcze przez 100/56,7, czyli dodać z grubsza trzy czwarte. Gdy Forsal.pl szokuje nas informacją o płacy minimalnej w Szwajcarii w wysokości 13800 zł miesięcznie, to powinniśmy to pomnożyć przez 100/160, bo Szwajcaria ma poziom cen o 60% wyższy niż średnia unijna.

image

Dane źródłowe – wyciąg z tabeli Eurostatu:

Kraj Poziom cen
Szwajcaria 159,9
Norwegia 158,8
Dania 140,5
Japonia 136,0
Szwecja 128,6
Luksemburg 122,1
Finlandia 121,7
Irlandia 117,0
Wielka Brytania 116,5
Islandia 109,2
Belgia 108,6
Francja 108,1
Holandia 107,6
Austria 105,5
Włochy 102,5
Strefa euro (18 krajów) 102,0
Niemcy 101,1
EU (28 krajów) 100,0
Stany Zjednoczone 95,7
Hiszpania 94,9
Grecja 92,1
Cypr 87,4
Portugalia 85,9
Słowenia 82,9
Malta 77,8
Estonia 76,9
Czechy 72,2
Łotwa 71,6
Słowacja 70,4
Chorwacja 69,9
Turcja 65,9
Litwa 63,9
Węgry 60,3
Polska 56,7
Czarnogóra 55,7
Rumunia 55,4
Bośnia i Hercegowina 53,6
Serbia 51,2
Albania 51,0
Bułgaria 48,3
Macedonia 46,5

Źródło:Eurostat, Comparative price levels.

Paweł Wimmer

Print Friendly, PDF & Email

Jedna odpowiedź

  1. kibic 2014-04-16
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com