Lech Wałęsa: Słuchajcie, co mówię

2012-05-21. Wiem, że szokuję i drażnię; wiem, że denerwuję i sam podkładam się pod krytykę. Ale jestem za stary, żeby się zmieniać… Próbują mnie ośmieszać i ignorować, ale walczyłem o wolną Polskę, przewodziłem zwycięstwu, więc nie dam sobie zamknąć ust!

W różnych sprawach słuchani komentarzy opozycyjnych wobec rządu grup. Widzę w tym celowe i konsekwentne działanie, by wmówić, że tak, jak „Solidarność” walczyła z komuną, tak teraz prawdziwi Polacy walczą z rządem. Mówią, piszą, komentują, że to identyczna historyczna sytuacja. Najpierw nie mieściło mi się to w głowie, ale teraz zaczynam poważnie bać się o Polskę, jeśli ktoś tym bzdurom nie zaprzeczy! Ciągle mi piszą o POlityce, POlitykach i robią z tego inwektywę, której przeciwstawiają prawdziwych patriotów, Polaków katolików z PiS i opłotków. Ja przynajmniej nie będę się nigdy bał nazwania tego kłamstwa i fałszywej propagandy po imieniu! 

Dziś muszę się mocno wypowiedzieć o NSZZ „So­lidarność”. Chciałbym radzić, ale gdy robi się nie­bezpiecznie, mam prawo i ganić, mówiąc, co myślę. Nie wolno łamać prawa i Piotr Duda, organizując takie formy protestu jak blokada Sejmu Rzeczypo­spolitej, idzie w złą stronę. Prawo do demonstracji nie  może być łobuzerką. To, co widzieliśmy w me­diach, to naprawdę obrazki przywołujące sceny jak z brutalnych czasów bicia i zatrzymywania posłów przed wyborem Gabriela Narutowicza na pierwsze-go prezydenta Rzeczypospolitej. Czy w roku, w kto-rym przypada 90. rocznica tamtych zajść, dzisiejsza prawica też chce rozlewu krwi?

Ja tworzyłem z wieloma mądrymi ludźmi „Solidarność” i z niej wyrosłem. Ciągle jestem napominany, że coś źle robiłem, że uprawiałem wodzostwo, że nie liczyłem się z ludźmi, powtarzając ja, ja, ja… Ale zwyciężyliśmy! Dzięki temu mojemu przywództwu zwyciężyliśmy, bo robiłem po swojemu, mając wiarę w Boga i wiarę w to, co robię. Przywództwo to odpowiedzialność, a dzisiejsi przywódcy prawicowej opozycji, do których chyba chce już jako polityk dołączyć pan Duda, budzą upiory i nakręcają spiralę nienawiści.

„Solidarność” to świętość i nasze historyczne dziedzictwo. Nawet przyzwyczailiśmy się już, że „Solidarność” i dla  post-PZPR-owskiej elity stała się już elementem pozytywnej legendy odbudowania w Polsce demokracji. Wspólne obchody rocznicy 25-lecia „Solidarności” w 2005 r., po stracie Ojca Świętego, wspól­na decyzja środowisk politycznych od SLD po PiS o zaplanowaniu i sfinansowaniu budowy Europejskiego Centrum Solidarności, przyniosły godne uszanowanie naszej walki o wolność ojczyzny i innych narodów. I co? I dziś ma świat zobaczyć sztandary „Soli­darności” podczas rozrób wokół demokratycznie wybranego par­lamentu? Dziś związkowiec ma wystraszyć planujących wizytę w Polsce kibiców Euro 2012? Dziś człowiek z opaską „Solidarno­ści” ma lżyć odwiedzających prezydenta i premiera wolnej Polski gości? Na to nie może być zgody i liczę na to, że i u kolegów, którzy teraz prowadzą Związek, rozsądek i szacunek wobec historii i dzi­siejszej Polski zwycięży. Przywołać chcę jeszcze ten argument, że niemało zainwestowaliśmy jako kraj i obywatele w przygo­towanie Euro. Nie wszystko się udało, ale liczymy na to, że ta inwestycja przyniesie wymierne skutki finansowe dla hotelarzy, restauratorów, producentów i dla nas wszystkich. Przestrzegam dzisiejszą „Solidarność” przed robieniem zawieruchy, która tę polską szansę przekreśli.

Na koniec apeluję po raz kolejny i apel ten zawsze będzie ak­tualny, gdy rządy w Polsce będą miały mandat demokratyczny: musimy się nauczyć szanować władzę, którą wybieramy. I ja potrafiłem wyruszyć z domu o czwartej rano, żeby dojechać na zaprzysiężenie śp. Lecha Kaczyńskiego na urząd Pre­zydenta Rzeczypospolitej, bo wierzyłem wtedy, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Gdy mowa o rządzie, niech będzie spór na argumenty, ale w wyborach i na sali sejmowej. Niech   będzie silna opozycja i jeśli jej  się to uda, niech przejmie ster rządu, ale trzeba grać zgodnie z regułami demokracji. Apelu­ję o rozumienie, czym jest de­mokracja, i o to, aby pozwolić realizować obecnie rządzącym program, który proponują krajowi. Rozliczyć można kartką wyborczą, a nie krowim łańcuchem i ki­jem na ulicy! Warto też patrzeć dalej niż czubek własnego nosa Kraj radzi sobie, ale trzeba naszą ekonomię wzmacniać na różne sposoby. Reformy są dziś potrzebne i do reform trzeba odwagi. Chciałbym, żeby ten rząd ją miał, i dlatego mu kibicuję.

Jestem zdegustowany tym, co się dzieje. Choć to drażni, apeluję do rządu o zdecydowanie, włącznie z tym, żeby nie bać się użyć policji, gdy łamane jest prawo i pod historycznym sztandarem „Solidarności” próbuje się aresztować obradujący demokratyczny Sejm. Tym, którzy przypominają mi, gdy mówię o pałowaniu, moje strajki i pokojowego Nobla, odpowiem tylko: słuchajcie treści, a nie skupiajcie się na formie.

Lech Wałęsa 

Wprost,  nr 21/2012

Print Friendly, PDF & Email

11 komentarzy

 1. Kot Mordechaj 2012-05-21
 2. wiedzminska 2012-05-21
 3. Linka100 2012-05-22
 4. Małgorzata 2012-05-22
 5. Roman Strokosz 2012-05-22
 6. Magog 2012-05-22
 7. Sauelios 2012-05-23
 8. Sauelios 2012-05-23
 9. andrzej Pokonos 2012-05-24
 10. Mateusz 2012-05-26
 11. Jagoda 2012-05-28
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com