Paweł Wimmer: Raport Fundacji Bertelsmana – sukces Polski

WimmerSO2014-09-16.

Zajrzałem do opublikowanego właśnie raportu Fundacji Bertelsmana, “Social Justice in the EU – A Cross-national Comparison” (Sprawiedliwość społeczna w UE – porównanie międzynarodowe). Na s. 8 jest wykres obrazujący zmiany wartości indeksu we wszystkich krajach unijnych i pozycje krajów – pokazuje to załączona ilustracja, EU Social Justice Index (weighted).

Wynika z niej, że w pierwszym roku władzy Platformy (rok 2008, badanie objęło lata 2005-2008) Polska była na ostatnim miejscu wśród 18 badanych krajów, za Grecją. W kolejnym badaniu (rok 2011, badanie okresu 2008-2010), w tej samej grupie 18 krajów, Polska przesunęła się dwa miejsca do przodu, wyprzedzając Węgry i Grecję. I wreszcie w ostatnim badaniu (rok 2014, okres badania 2011-2013) zrobiliśmy kolejny skok, przesuwając się na 15. miejsce.

Polska wykonała też największy skok w wartości indeksu, o 0,99 punktu, gdy drugie w kolejności Niemcy o 0,45 punktu, a tylko 4 kraje zanotowały tutaj postęp.

I jeszcze komentarz autorów raportu: Polska to jeszcze inny kraj postkomunistyczny, który zdołał osiągnąć istotną poprawę w stosunku do EU Social Justice Index 2008. Jest on w dużej mierze wynikiem sukcesu w redukcji ubóstwa i społecznego wykluczenia. Jednak polityka dwóch ostatnich rządów Tuska dała znaczący postęp we wszystkich obszarach Social Justice Index.

Nie trzeba chyba lepszej pochwały sukcesów Polski za ostatnie 6 lat, nawet gdy słusznie irytujemy się na niedostateczny poziom w tej czy innej dziedzinie. W bardzo wrażliwej sferze, jaką jest sprawiedliwość społeczna (w tym poziom ubóstwa) rząd zdołał osiągnąć duży sukces.

Źródło: SGI – Sustainable Governance Indicators: Social Imbalance in Europe is on the Rise

Publikacja PDF: http://www.sgi-network.org/docs/2014/basics/Social_Justice_in_the_EU_2014.pdf

EU-SJI2014

Paweł Wimmer

Print Friendly, PDF & Email

4 komentarze

  1. cheronea 2014-09-16
    • Marek 2014-09-17
  2. Less 2014-09-21
  3. Przewłocki 2014-09-24
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com