Kategoria: Bryka bryka

Cezary Bryka: Noc środkowoeuropejska

Kiedy w 1980 roku w egipskim szpitalu umierał 61-letni były szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi, światowa prasa ze zgrozą pisała, że pod jego oknami irańscy islamiści modlili się o jego śmierć. – Co za dzicz! – wzdychaliśmy z obrzydzeniem (choć niepoprawnie politycznie) my, …

Cezary Bryka: Proste pif-paf?

„KLUB BANG BANG” to nie jest dobry tytuł. Kojarzy się z „bunga bunga”, czyli z klubem, w którym chętnie bywałby pan Berlusconi, a mnie, przyznaję, komedie erotyczne trochę nudzą. Toteż nie obejrzałbym filmu, gdybym przypadkiem nie trafił na opis: klubem Bang Bang nazwano grupkę czterech fotoreporterów …

Cezary Bryka: Zgoda rujnuje

„Spór poli­tyczny, który w demo­kra­cji jest war­to­ścią roz­wo­jową i roz­wi­ja­jącą spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa, w Pol­sce przy­brał formę wynisz­cza­ją­cej wojny. W poli­tyce pol­skiej nie cho­dzi o poko­na­nie prze­ciw­nika, ale ośmie­sze­nie go, zde­za­wu­owa­nie, w rezul­ta­cie – znisz­cze­nie. Patrząc na mor­der­stwo w Łodzi z tego punktu widze­nia, win­nych należy szu­kać zarówno …

Cezary Bryka: Zdrowa odrośl narodu

„Obecna rewolucja kibicowska pokazuje to, co było dla mnie jasne od dawna, że polska ulica to naturalne zaplecze sił patriotycznych. Zaplecze w wielkim stopniu niewykorzystane przez ugrupowania prawicowe po 1989 r. Dlaczego? Przyczyn jest kilka. Jedna z nich jest taka, że sama prawica …
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com