Bogdan Miś przezr

Bogdan Wiktor Miś, ur. 24.12.1936 r. w Warszawie, matematyk, programista, senior polskiego dziennikarstwa naukowego.

Długoletni wykładowca kilku wyższych uczelni warszawskich, autor ok. 20 książek. Dyplomant i kilkuletni asystent wielkiego polskiego matematyka, Stanisława Mazura.

W latach 70. publikował stały felieton w „Życiu i Nowoczesności” oraz wchodził w skład zespołu redakcyjnego miesięcznika popularnonaukowego „Problemy“.

Ćwierć wieku spędził w Telewizji Polskiej, w której był m.in. zastępcą redaktora naczelnego programów popularnonaukowych i II programu oraz szefem Telewizji Młodych; odszedł w wyniku negatywnej weryfikacji w stanie wojennym, w którym redagował miesięcznik Związku Ochotniczych Straży Pożarnych „Strażak”. Po transformacji ustrojowej był m.in. redaktorem naczelnym i twórcą polskiej wersji największego komputerowego miesięcznika świata, PC Magazine (1992-1996); był też redaktorem naczelnym Informatyki, oraz kierownikiem działu matematyki i informatyki Wiedzy i Życia.

Członek Towarzystwa dziennikarskiego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Laureat wielu nagród dziennikarskich, wyróżniony w 2014 r. tytułem popularyzatora nauki roku.

Webmaster i redaktor prowadzący Studia Opinii.

E-mail:studioopinii@gmail.com  __________________________________________________________________

Tutaj znajdziesz cykl pogawędek matematycznych Bogdana Misia, zrealizowanych w technice wideo.

__________________________________________________________________

bogmis

A kto chce poczytać o matematyce – może tutaj. Niestety, skany nie są najlepszej jakości.

Bogdan Miś: Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki

 

Print Friendly, PDF & Email