Jałta

Załączam zdjęcie z czasów kiedy byłem młody i jeszcze trochę liczono się z moim zdaniem.