Tag: a kościół milczy

JS: Prekampania

06.09.2023 Zdanie odrębne Ej, ty ryży kudła, Wara od źródła! A. Mickiewicz, Lis i kozieł Mówią, że religia jest immanentna człowiekowi, albo że dusza ludzka jest naturaliter christiana… Pewnie coś w tym jest, skoro mimo skandalu, jaki od lat jest udziałem kleru hierarchicznego …