Tag: anomia

C:\Users\Walter\Desktop\sens.jpg

Marek Jodkiewicz: Uprzejmie donoszę, że tej chorobie na imię ANOMIA

19.09.2023 Na początek proponuję objaśnienie terminu z Wikipedii : >>Anomia (gr. a- = „bez”, nomos = „prawo”) – niespójność wewnątrz systemu aksjonormatywnego, poczucie niepewności i bezcelowości w społeczeństwie w wyniku nagłych zmian społecznych i załamania się porządku społecznego. W takiej sytuacji nie ma pewności, …

Zbigniew Szczypiński: Stan anomii społecznej w Polsce

03.10.2021 Jest takie słowo, które idealnie określa to, co dzieje się w Polsce, teraz, w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. To anomia. Termin ten wprowadził do socjologii Emil Durkheim, a twórczo rozwinął Robert K. Merton. Anomia to taka sytuacja, w której jednostki mają narastające poczucie …