Tag: Eugeniusz Noworyta

C:\Users\Walter\Desktop\t.png

Eugeniusz Noworyta: Okres przejściowy

09.11.2023 Zrobiło się jakoś dziwnie. Jeszcze nie zanikła euforia i radość z odniesionego zwycięstwa, a już nastroje u ludzi, którzy poparli zmianę zakłóciła niepewność, a nawet obawa czy to nieoczekiwane przynajmniej, co do skali rozstrzygnięcie wyborcze nie zostanie wykolejone. Do takiego stanu ducha w społeczeństwie przyczynił się zwłaszcza prezydent …

Eugeniusz Noworyta: Tercet mocarstwowy i Polska

24.02.2023 Rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę skłoniła trzy mocarstwa do zabrania głosu. Prezydent Władimir Putin w swym orędziu powtórzył kłamliwe oskarżenia, że wojnę rozpętało NATO, a Rosja walczy z nazistowskim kijowskim reżimem i chce pokoju. Ogłosił też, że Moskwa zawiesi udział w porozumieniu o redukcji …

Eugeniusz Noworyta: Liberalny nacjonalizm?

01.02.2023 Takie pytanie, w rozpowszechnionym mniemaniu wewnętrznie sprzeczne, postawiła w swojej książce „Why Nationalism” (wyd. Princeton University Press) Yael Tamir. Do zajęcia się tym tematem skłoniła autorkę analiza niepowodzeń liberalnej demokracji oraz sukcesy prawicowych nacjonalistycznych populistów zwłaszcza w krajach o ugruntowanych …

Eugeniusz Noworyta: Partyjny przekaz ministra Raua

28.08.2022 Straszenie Niemcami należy do stałego repertuaru rządzącej w Polsce prawicy. Ta polityka ma na celu wyparcie ze świadomości narodu niemieckich zasług dla polskiej transformacji: kluczowego, oprócz USA, poparcia członkostwa w NATO, a zwłaszcza akcesji do Unii Europejskiej oraz stabilnego, największego partnerstwa we współpracy gospodarczej. W to miejsce …

Eugeniusz Noworyta: Realizm magiczny pani minister

21.08.2022 Z dużym zainteresowaniem spotkało się przemówienie minister spraw zagranicznych Niemiec wygłoszone w sierpniu 2022 r. na nowojorskiej uczelni The New School, zawierające postulat odnowienia wspólnoty transatlantyckiej poprzez wzmocnienie NATO i budowanie strategicznej roli Unii Europejskiej, jako kluczowych składników demokratycznego …

Eugeniusz Noworyta: Dwa wyścigi

07.08.2022 Kibice kolarstwa obserwujący wielkie toury wiedzą, że często ich sprawozdawcy mówią o dwóch wyścigach na tym samym etapie. Chodzi o sytuację, gdy liderzy skupiają się na wzajemnym pilnowaniu się, pozwalając różnym outsiderom na wielominutowe harce przed peletonem, zazwyczaj jednak na bezpieczną, a zawsze kontrolowaną …

Eugeniusz Noworyta: Rechot prezesa

. 10.07.2022 . Obły śmiech Prezesa z osób z problemami swej seksualności w czasie jego publicznych wystąpień budzi zgorszenie, ale też refleksję: dlaczego polityk, mający bądź co bądź korzenie w inteligenckim Żoliborzu sięga po tak prymitywne środki oddziaływania w rozpoczętej – jak się wydaje …

Eugeniusz Noworyta: Trąd w pałacu sprawiedliwości

03.07.2022 . Wojna Rosji z Ukrainą zniszczyła dotychczasowy porządek międzynarodowy. Jego fundamenty: prawo międzynarodowe, prawa człowieka, współpraca i współzależność mocarstw czy wolny handel legły w gruzach. . Dyskusja o tym, czy nastąpił powrót do zimnej wojny ma dla nas charakter akademicki wobec faktu, …