Tag: szkoła

Danuta Adamczewska-Królikowska: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

17.06.2023 To ja wdrażałam ją po raz pierwszy w formie elektronicznej w całej Warszawie w 2004 r., za nami w roku następnym wdrożyły to inne miasta, a potem objęło to już cały kraj. Wprawdzie w 2003 r. niektóre licea Śródmieścia przeprowadziły namiastkę takiej rekrutacji i wnioski z niej były bardzo pozytywne, ale miało …

Wojtek Skulski: Rekolekcje w liceum imienia Bolesława Prusa

08.05.2023 Okna pokoju, w którym piszę te rekolekcje, wychodzą na boisko szkolne Liceum XXXV imienia Bolesława Prusa. Młodzież jest na wakacjach. Boisko jest wymarłe, ale pełne wspomnień. Niedawno ktoś mnie zapytał, jak to było w tej szkole? No cóż, było cudnie. Byli w niej koledzy, a zwłaszcza …

Krzysztof Łoziński: Dwie uwagi o polskiej szkole

07.05.2023 Moim zdaniem największą słabością polskiej szkoły jest jej jednorodność. Szkoły w nowoczesnym systemie powinny być różnorodne, państwowe, prywatne, samorządowe, społeczne, organizacji pozarządowych itd. Powinny być też mocno zróżnicowane programowo. Minimum programowe to powinno być naprawdę minimum. …

Jarosław Kapsa: Prośba o leniwego ministra

08.09.2021 Wartość cnót obywatelskich, a nawet niewieścich, zależna jest od kontekstu. Doświadczenia z PRL uczyły mnie dostrzegania walorów łapówkarstwa: korupcja łagodziła sztywne obręcze totalitaryzmu stosowanego. Z daleka warto się trzymać od ideowca-kata lub czekisty, doceniając szczęście, że większość tego typu profesjonalistów, …
white table with black chairs

Waldemar Korczyński: Źle o szkole i dobrze o nauczaniu

2.09.2021 Początek roku szkolnego dziś, więc wypadałoby przypomnieć coś z dziedziny tzw. oświaty. Pojęcia nie mam, jakie jest pochodzenie tego słowa; mnie kojarzy się z „oświecaniem”, a pośrednio z Oświeceniem, które budzi (przynajmniej u mnie) emocje raczej „zróżnicowane”. Ale to właśnie w Oświeceniu powstało to, …
empty building hallway

Stanisław Obirek: Minister edukacji

1.09.2021 Kolega historyk zwrócił mi uwagę na ciekawe nazwisko; to Aleksander Apuchtin (1822-1903). Pomyślałem, że warto go przypomnieć, bo zaczyna się rok szkolny. Wszelkie analogie z dzisiejszą rzeczywistością pozostawiam wyobraźni historycznej czytelników Studia Opinii. Oto co o nim znalazłem w Wikipedii. Otóż Apuchtin to: Twórca zrusyfikowanego systemu …
woman in white long sleeve shirt and blue denim jeans

Andrzej Koraszewski: Czy ateizm może być nauczany jako religia?

12.07.2021 Minister Czarnek zabiega o wprowadzenie obowiązku nauczania religii. Interesująca koncepcja, ciekawe, co z tego wyjdzie. Czy ma na myśli obowiązkową indoktrynację katolicyzmu, czy może informuje o nowym obowiązku państwa — dostarczenia obowiązkowej indoktrynacji dziecka w zakresie wyznania jego rodziców? Widziałem już żartobliwą reakcję młodej …