Zasady współpracy
i komentowania

Osoby, pragnące na naszych łamach opublikować artykuł, proszone są o nadsyłanie dokumentów w postaci edytowalnej (czysty tekst lub dokumenty Worda albo OO); ilustracje prosimy przesyłać w formacie jpg, gif lub png. Pożądany rozmiar – maksimum 800 × 600 px. W wypadku użycia Worda specjalnie w (bardzo zalecanej) najnowszej wersji, czyli w formacie .docx można ewentualne obrazki umieścić w dokumencie; nie trzeba ich wówczas załączać oddzielnie.

Wyjaśniamy, że ta witryna nie jest blogowiskiem, lecz redagowaną gazetą internetową. Mającą własną politykę programową i linię redakcyjną. Oznacza to, że nie każdy i nie wszystko może tu publikować. Materiały, z których wymową się nie zgadzamy, nie będą publikowane.

Nieliczna redakcja zmuszona jest do wyboru licznie nadsyłanych tekstów i nie jest w stanie każdorazowo uzasadniać decyzję niewykorzystania nadesłanej propozycji. Decyzja z praktycznych względów musi być ostateczna i nieodwołalna, dyskusji na ten temat nie zdołamy prowadzić.

Redakcja zastrzega sobie prawo zmian formalnych w zaakceptowanym do publikacji tekście, w szczególności dodania śródtytułów, zmiany tytułu, koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych oraz doboru ilustracji – z braku czasu i mocy przerobowych – bez uzgadniania z Autorem.

Redakcja zobowiązuje się nie wypaczać myśli Autora.

Nasz adres email: Stu­dio Opi­nii
redakcja@studioopinii.pl

Redak­cja uprzej­mie infor­muje, że wszyst­kie opu­bli­ko­wane w witry­nie arty­kuły mogą być komen­to­wane. Komen­ta­rze nie są cen­zu­ro­wane mery­to­rycz­nie, jed­nakże sfor­mu­ło­wa­nia rasistow­skie (w szczególności anty­se­mic­kie) oraz wul­ga­ry­zmy i „mowa nie­na­wi­ści” będą usu­wane.

Komentator, publikujący swój komentarz jako gość lub publikujący swój pierwszy komentarz musi się liczyć z tym, że jego wpis zostanie zatrzymany do moderacji. Moderacja następuje z reguły w ciągu 48 godzin (na ogół: dużo szybciej); prosimy zatem nie ponaglać redakcji przed tym terminem.

Aby móc publikować swoje komentarze bez moderacji trzeba być komentatorem zaufanym. Oznacza to, że należy się zarejestrować podając prawdziwy (działający) adres poczty elektronicznej oraz mieć na swoim koncie co najmniej dwa zaakceptowane przez system komentarze. Mile widziane jest podanie imienia i nazwiska (choć niekonieczne). Rzecz jasna, dane są do wyłącznej wiadomości redakcji i nikomu nie będą udostępniane.

Informujemy, że prowadzona jest również czarna lista komentatorów. Nasz system rejestruje również IP komputera, z którego wysyłany jest komentarz. W wypadku naruszenia niniejszego regulaminu adres lub numer IP piszącego może zostać na trwałe zablokowany bez ostrzeżenia.

Print Friendly, PDF & Email