Andrzej Markowski-Wedelstett: Montaż i eksploatacja spłuczki klozetowej5 min czytania

17.11.2022

Budowa spłuczki klozetowej, w komplecie tzw. kompaktu umożliwia (z jej prawej lub lewej strony) założenie do niej giętkiego przewodu, doprowadzającego wodę od pionu wodociągowego. Posiada ona, na każdej bocznej ściance, blisko górnych krawędzi, po jednym otworze. Wspomniany giętki przewód montuje się w tym otworze, który po ustawieniu kompaktu będzie znajdować się od strony pionu wodociągowego (woda zimna). Przeciwległy otwór zaślepia się – najczęściej plastikowym – korkiem.

W otwór pokrywy spłuczki – od zewnątrz urządzenia – wsuwa się zakończenie odpowiednio skonstruowanej dźwigni, za pomocą której po jej podniesieniu można ze zbiornika odprowadzić całą zgromadzoną w nim wodę. W innych rozwiązaniach technicznych mechanizmów spustowych dźwignię się naciska.

Po przymocowaniu muszli klozetowej w ustalonym miejscu do podłogi spłuczkę ustawia się na uszczelce, ułożonej na wytłoczonym na półce muszli profilu. Śruby przeprowadza się od wnętrza zbiornika poprzez otwory w jego dnie. Pod łby śrub należy podłożyć podkładki. Od spodu półki, po ustawieniu na niej spłuczki i po przeprowadzeniu śrub przez kanały (spłuczki, uszczelki i półki) na ich wystające końce zakłada się kolejne podkładki i nakrętki (najczęściej motylkowe). Dokręcając nakrętki rezerwuar szczelnie przytwierdza się do półki miski.

Należy podkreślić, że wszystkie wspomniane podkładki muszą być wykonane z materiału elastycznego. W żadnym razie nie wolno stosować w opisywanej pracy podkładek metalowych.

Jeden z końców przewodu giętkiego zakłada się na odprowadzeniu pionu wody zimnej. Za giętkim połączeniem warto usytuować mały zawór kulkowy. Stanowić on będzie urządzenie blokujące dopływ tylko do spłuczki, bez potrzeby odcinania wody od wszystkich domowych jej odbiorników. Jego nakrętkę dokręca się kluczem nastawnym. Drugi koniec łącznika montuje się z urządzeniem pływakowym, dozującym napełnianie zbiornika wodą. Przed zakupem takiego łącznika należy zmierzyć odległość od spłuczki do miejsca jego zamontowania na odprowadzeniu pionu wody zimnej. Sklepy oferują łączniki w różnej długości.

W przypadku awarii któregoś z elementów mechanizmów spłuczki, przed przystąpieniem do jego reperacji lub wymiany, należy zamknąć dopływ wody do rezerwuaru. Czynności demontażu wykonuje się w odwrotnej kolejności do opisanych wyżej.

Kolejną czynnością – jaką trzeba wykonać (przy pomocy wkrętaka) – jest ustawienie śrubą regulacyjną zaworu na mechanizmie pływakowym dozującym ilość wpływającej do spłuczki wody.

Montaż rezerwuaru i mechanizmów kończy się ułożeniem na jego otworze pokrywy z uprzednio zainstalowanym w niej zakończeniem dźwigni spustowej.

Fajansowy kompakt z elementami montażowymi wykonanymi z tworzywa i nierdzewnej stali (śruby, nakrętki, podkładki) jest łatwy do utrzymania w czystości i wieloletniej sprawności. Wymaga jednak okresowego czyszczenia z osadu wodnego wewnątrz spłuczki, z jej dna, ścianek i elementów mechanicznych. W miarę starzenia się urządzenia należy sprawdzać i ewentualnie wymieniać zużywające się uszczelki: między miską a spłuczką i na kolumnie opróżniającej zbiornik.

Usuwanie przyczyn typowych awarii

1. Woda cieknąca ze spłuczki po półce miski.

Należy zlokalizować przeciek i zaznaczyć to miejsce, następnie odciąć dopływ wody do zbiornika i spuścić jego zawartość. Zdjąć pokrywę. Spróbować mocniej docisnąć nakrętki na śrubach mocujących rezerwuar do półki sedesu. Napełnić zbiornik i obserwować, czy woda wypływa w uprzednio zaznaczonych miejscach. Jeżeli tak, ponownie opróżnić zbiornik i zablokować jego dopływ. Zdjąć zbiornik z półki i sprawdzić jakość uszczelki, na jakiej był mocowany. Zużytą lub uszkodzoną uszczelkę wymienić na nową.

2. Woda bez przerwy spływa ze spłuczki do miski.

Otworzyć pokrywę spłuczki. Sprawdzić, czy poziom wody znajduje się na wysokości otworu awaryjnego zbiornika i czy woda tamtędy się wydostaje. Jeżeli tak, należy wyregulować mechanizm dozownika pływakowego wkrętem: poziom wody w zbiorniku – przy zablokowaniu dozownikiem wypływu – musi znajdować się poniżej otworu awaryjnego.

W zależności od rodzaju typu zastosowanego mechanizmu w spłuczce nadmiar wody może przelewać się do miski wlotem (otworem awaryjnym) w górnym końcu dzwonu lub po uniesieniu się dzwonu – dolnym kanałem wylewowym .

3. Jeżeli woda w ogóle nie utrzymuje się w spłuczce

mimo jej ciągłego doprowadzania trzeba sprawdzić położenie i jakość uszczelki kolumny mechanizmu odprowadzającego. Może się okazać, że albo uszkodzona jest uszczelka i nadaje się do wymiany, albo kolumna mechanizmu, gwałtownie podniesiona dźwignią spustową, nie powróciła w otworze wylotu zbiornika na swoje miejsce, przesunęła się. Należy ją wtedy prawidłowo ustawić, wsuwając jej dolne zakończenie w otwór wypływu wody.

4. Może się zdarzyć uszkodzenie pływaka.

Mały otwór, przez który wydostaje się z niego powietrze i w jego miejsce wlewa woda, zatapiając go, uniemożliwia jego należytą współpracę z dozownikiem. Niewielki otworek można w pływaku zakleić klejem do tworzywa. Większe uszkodzenie wymagać będzie wymiany pływaka.

Poszukując nowych części do wymiany w miejsce uszkodzonych należy znać rodzaj i typ reperowanego kompaktu. Jego symbole są wyeksponowane w dostarczonej przez producenta instrukcji montażu. Pamiętając o ewentualnych awariach w przyszłości, instrukcję tę trzeba skrupulatnie przechowywać.

Andrzej Markowski-Wedelstett

Print Friendly, PDF & Email