Obserwator Finansowy 2015-10-14

kapitałTani kapitał trafia nie tam, gdzie trzeba

Utrzymujący się kryzys spowodowany przez greckie zadłużenie sprawił, że ekonomiści i decydenci polityczni ponownie się zainteresowali kosztami związanymi z przystąpieniem do strefy euro. Ujawnia się bowiem nieefektywna alokacja kapitału w przedsiębiorstwach po zaciąganiu kredytów o niskim oprocentowaniu, co negatywnie wpłynęło na łączną produktywność czynników produkcji.

czytaj dalej

A ponadto w Obserwatorze Finansowym

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com