Ludwik Turko: Po imieniu i nazwisku2 min czytania

2017-06-08.

Sędziom Trybunału Konstytucyjnego:
Leonowi Kieresowi, Małgorzacie Pyziak–Szafnickiej, Stanisławowi Rymarowi, Piotrowi Tuleji, Sławomirze Wronkowskiej-Jaśkiewicz, Markowi Zubikowi

tekst niniejszy dedykuję.

Szanowni Sędziowie,

Każde z Was było członkiem składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego w sprawach o sygnaturach akt K 34/15 i K 35/15 rozpatrywanych w grudniu 2015 roku. Trybunał orzekł wtedy, między innymi, że trzy osoby – Henryk Cioch, Lech Morawski, Michał Warciński – zostały powołane na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego  przez Sejm obecnej kadencji w sposób sprzeczny z Konstytucją, nie wywołujący skutków prawnych. Trybunał orzekł również wtedy niezgodność z Konstytucją znacznej części ustawy nowelizujące ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, a w szczególności przewidziany w nowelizacji nowy tryb powoływania Prezesa Trybunału.

W świetle tamtych orzeczeń  obecna instytucja, zwana Trybunałem Konstytucyjnym, nie spełnia przewidzianych norm konstytucyjnych ani w zakresie poprawności składów orzekających, ani w zakresie jej kierownictwa. Mówiąc inaczej – tak zwany Trybunał Konstytucyjny jest obecnie atrapą swego konstytucyjnego wzorca. Wydaje on wyroki, które mogą być uznawane za nieistniejące z uwagi na zasiadanie w składach orzekających osób, które nie spełniają wymogów konstytucyjnych – co zostało stwierdzone w swoim czasie prawomocnymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

Uczestniczenie w tej grze pozorów  sędziów Trybunału, którzy wydawali orzeczenia o nieprawności działań doprowadzających do obecnego stanu rzeczy, może być interpretowane jako oportunistyczne wyrzeczenie się swego zdania i uwiarygodnianie skutków bezprawnych działań.

Uczestniczenie w owych pozorach rozpraw i zadawalanie się ewentualnym składaniem zdań odrębnych jest tylko samooszukiwaniem się. Jest niczym zgodzenie się do pełnienia roli krupiera w kasynie wiedząc, że rozdawane karty są znaczone, kości do gry sfałszowane, a koło ruletki „podrasowane”. Nie ma tu innego wyjścia poza rezygnacją z współuczestniczenia w tym oszukańczym procederze – nawet mając świadomość,  że kierownictwo kasyna swych praktyk nie zmieni.

Błędy niewłaściwych ludzi działających w dobrym systemie są stosunkowo łatwe do skorygowania – w przeciwieństwie do błędów spowodowanych niewłaściwym systemem realizowanym do tego przez bezrefleksyjnych fanatyków, posłusznych koniunkturalistów i elastycznych  oportunistów.

Ludwik Turko

 

Print Friendly, PDF & Email
 

5 komentarzy

  1. slawek 08.06.2017
  2. Zbyszek123 09.06.2017
  3. Magdalena 09.06.2017
  4. Magdalena 09.06.2017
  5. j.Luk 09.06.2017