Telewizja pokazała (472) 

29.10.2018

Przydałoby się wydzielić firmy, którymi ze względów bezpieczeństwa powinni zarządzać fachowcy.

Miał miejsce wyciek trotylu i podobnych materiałów z Nitro-Chemu – firmy produkującej w Bydgoszczy m.in. materiały wybuchowe. To bardzo niebezpieczna sprawa, bo trotyl jest bardzo toksyczny, nie mógł zostać zatrzymany w oczyszczalni ścieków, wsiąkł do wód gruntowych i wpłynął też do Wisły. Teren jest skażony.

Prezesem tej ważnej firmy jest Krzysztof Kozłowski, do niedawna właściciel firmy „Akwarystyka”, kolega wiceministra Kownackiego. To jedna z wielu szybkich karier pisowskich ludzi.

Konie arabskie już na straty. „Ruch” plajtuje. Teraz pewnie dojdzie Bydgoszcz. Jakie szczęście, że nie produkujemy bomb atomowych. Ale jest nadzieja, że niezniszczalny Macierewicz zostanie po wyborach prezesem NIK-u i wykończy większość zakładów, które produkują niebezpieczne materiały.

* * *

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski błysnął intelektem. Rząd kupił lotnisko w Radomiu, które splajtowało z powodu braku chętnych do latania stamtąd. Ma jeszcze dołożyć 1 mld zł na rozbudowę. Pan Suski wyjaśnił korzyści tego posunięcia: „Większość Polaków lata na południe, więc lotnisko na południe od Warszawy jest bardzo dogodne”.

Czemu więc nie dać pieniędzy raczej na lotnisko w Krakowie? Stamtąd jest jeszcze bliżej krajów południa.

* * *

Nasza polityka zagraniczna (proszę się nie śmiać!) przyczynia się do popularyzacji Polski na świecie. Ludzie już usłyszeli o polskich obozach koncentracyjnych, o tym, że jesteśmy źle rozumiani, a chcemy robić i robimy dobrze i o tym jak bardzo przewyższamy inne kraje w budowaniu demokracji. Teraz poznają nowe słowa.

* * *

W Polsce przebywała wysłanniczka ONZ prof. Karima Bennoune, specjalna sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych ds. praw kulturalnych. OKO.press cytuje fragmenty jej uwag i zaleceń dla rządu polskiego, które przedstawiła w raporcie:

Kluczowy powinien być brak akceptacji ze strony władz dla mowy nienawiści wobec mniejszości. Jeśli [przedstawiciele władzy] nazywają uczestników marszu równości sodomitami, to jaką wiadomość wysyłają do opinii publicznej?

Konieczne jest również opracowanie przez Rząd RP skutecznych sposobów reagowania na akty nienawiści, gdyż obecnie takie sposoby nie istnieją. Na zjawisko to należy reagować natychmiast m.in. poprzez pociąganie do odpowiedzialności urzędników, posługujących się mową nienawiści.

Poważny niepokój budzi wzrost znaczenia i agresywności w Polsce skrajnie prawicowych ugrupowań nacjonalistycznych, a także grup i mediów fundamentalistów chrześcijańskich rozpowszechniających poglądy dyskryminujące i wykluczające. Szczególnie niepokojące jest występujące w Polsce zjawisko coraz częstszego uznawania niektórych tego rodzaju poglądów za normalne, czego przejawem jest wyrażanie ich bez żadnych konsekwencji przez niektórych urzędników państwowych.

 Polska tożsamość nie należy do jednej grupy ani wyłącznie do przedstawicieli jednego światopoglądu, lecz do wszystkich obywateli RP (i osób, które ten kraj zamieszkują). Ze strony władz płyną sugestie, że jest tylko jeden sposób, by być Polakiem.

Zaniepokoiły ją doniesienia o „stosowaniu określenia »antypolski« w odniesieniu do Polaków wyrażających poglądy odmienne od poglądów rządu lub partii rządzącej, również poprzez działalność artystyczną i kulturalną”.„Odwracanie się od pluralizmu to odwracanie się od wartości, które motywowały ruchy obywatelskie w przeszłości i były inspiracją dla świata”.

 – Podejmowane w Polsce działania w kierunku ograniczenia finansowania oraz marginalizacji i uciszenia głosów sprzeciwu w kulturze i poglądów niezgodnych z historyczną i kulturową wizją obecnego rządu stanowią formę inżynierii kulturowej nastawionej na zmianę publicznego wizerunku Polski oraz przekształcenie i uproszczenie trudnej i złożonej historii tego kraju.

O akcji z koszulkami z napisem „Konstytucja”:

Moje wyrazy uznania dla tych, którzy angażują się na rzecz praworządności. Wspieram [te działania].  Można się z tą akcją zgadzać lub nie, ale sama idea jest bardzo kreatywna. To przykład społecznie zaangażowanej kultury, koszulki popularyzują prawo w bardzo kreatywny sposób. To symboliczny akt popularyzowania debaty o konstytucji. To pozytywny przykład używania historii w dzisiejszej debacie. Przykro mi słyszeć, że ktoś stracił pracę w publicznej instytucji po tym, jak zrobił to w swoim prywatnym czasie.

Jestem zaniepokojona wieloma śledztwami przeciwko dyrektorom instytucji kultury w Polsce. Oficjalny dyskurs jest niezgodny z tym, jak żyją Polacy.

Wyraziła zaniepokojenie niekontrolowanym wpływem kościoła na edukację publiczną – poza nadzorem władz oświatowych. Zwróciła też uwagę na dyskryminujące wypowiedzi przedstawicieli kościoła pod adresem osób LGBT.

Pewni członkowie hierarchii Kościoła katolickiego wyrażają pogląd, że opowiadanie się za równością płci, czego wymagają międzynarodowe standardy praw człowieka,zagraża polskim wartościom kulturowym i religijnym oraz tożsamości narodowej.

Wciąż miejsce mają akty nienawiści, w tym przypadki mowy nienawiści skierowane przeciwko osobom LGBT i organizowanym przez nie wydarzeniom kulturalnym. Niekiedy mową nienawiści posługują się urzędnicy państwowi,co jest szczególnie niepokojące. W Polsce nie obowiązują przepisy bezpośrednio zakazujące stosowania homofobicznej mowy nienawiści bądź nakładające kary za przestępstwa motywowane homofobią. Wyraźnie homofobiczne sformułowania występują podobno w podręcznikach. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Niektóre szczegółowe zalecenia wysłanniczki ONZ:

  • Należy wstrzymać działania prowadzące do nadmiernej centralizacji zarządzania kulturą.
  • Należy zwiększyć budżet Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Należy zwiększyć przejrzystość przyznawanych dotacji przez ministerstwo kultury.
  • Całkowicie przywrócić drzewostan w Puszczy Białowieskiej.
  • Brakuje woli przestrzegania i wdrażania rozwiązań prawnych i instytucjonalnych dotyczących równości, w tym nauczania dzieci.

Z wysłanniczką ONZ nie spotkał się nikt z wyższych urzędników – ani min. Gliński ani min. Czaputowicz.

* * *

Nie używam bez przerwy komórki. Nie mam Facebooka. Nie interesuje mnie Instagram, Linkedin ani nie tweetuję. Nie bardzo wiem, co to jest spin-off ani gify. Zaniepokoiłem się. Czy odstaję od nowoczesności? Czytam o uzależnieniach od Facebooka, gdzie ludzie, głównie młodzież, stale przesyłają sobie zdjęcia, teksty o tym co przed chwilą zrobili czy pomyśleli, komentują je wzajemnie, a pozbawieni tego czują się jak narkomani na odwyku – ja nie odczuwam takiej potrzeby. Czy jestem już taki stary?   

Niestety, okazuje się, że już minąłem smugę cienia. Przeczytałem, jak sprawdzić, czy jesteś stary. Otóż to proste – jeżeli wpisujesz SMS-a w komórce jedną ręką to już jesteś stary. No trudno, przynajmniej czuję się młodo.

* * *

Jednak reforma sądownictwa była potrzebna. Kiedyś sprawy sądowe ciągnęły się latami, nawet w błahych przypadkach. A tu proszę – jak tylko dobra zmiana się za to wzięła, to zaraz wszystko ruszyło z kopyta. Kiedy pękła opona w samochodzie prezydenta, to już po półtora roku śledztwa wyjaśniono i umorzono sprawę. Pani premier Szydło miała kolizję. Minęło zaledwie 18 miesięcy śledztwa i już zaczął się proces. Tylko ci Ruscy przetrzymują ciągle wrak samolotu.

* * *

Bp Pieronek (to jest ten światlejszy kapłan) po obejrzeniu filmu „Kler” oświadczył, że w Kościele dzieją się o wiele straszniejsze rzeczy, niż te pokazane na filmie. Ciekawe, że ich przedtem nie nagłośnił (teraz też ich nie wymienił). Członkowie Kościoła sądzą, że ujawnienie złych praktyk Kościoła może mu zaszkodzić i na pewno część ludzi odwróci się od tej świętej instytucji. Widać zło nie szkodzi tej instytucji, tylko jego ujawnienie.

Wyznawcy traktują też czasem Kościół jak nieobliczalnego mściwego Boga, który ma swoje wady, ale nie należy go drażnić ich wymienianiem – wszak od niego zależy życie wieczne. Nie chcę dopuścić myśli, że biskup obawiał się bardziej o swoje doczesne sprawy w przypadku ujawnienia zła, niż o swoje życie wieczne. Skoro Jezus wybaczył św. Piotrowi chwilę słabości i wyparcie się nauczyciela, to zapewne i biskupowi wybaczy małoduszność.

* * *

Prof. Ewa Łętowska:

Jeśli ktoś uważa lub twierdzi, że ewentualne wystąpienie Polski z Unii Europejskiej to skomplikowana sprawa, że konieczne byłoby do tego referendum, to jest w błędzie. Od kilku lat mamy prawo, według którego wystarczyłaby do tego zwykła większość parlamentarnaplus stosowna notyfikacja przez Prezydenta ewentualnej decyzji. W 2010 roku wprowadzono zmianę w ustawie z 2000 r. o umowach międzynarodowych, zresztą dość mocno ukrytą w przepisach wprowadzających inną ustawę – o koordynacji współpracy między Sejmem i Senatem, w związku z członkostwem w UE.  

* * *

Kiedy działałem w Radzie Spółdzielni, to na każdym zebraniu Rady, a także na walnym, była obecna pani prawnik spółdzielni i kiedy były jakieś wątpliwości, albo ktoś zaproponował coś co mu wpadło do głowy, wyjaśniała jakie są przepisy, czy dopuszczają taką uchwałę, czy nie.

Bardzo by się przydał prawnik naszym politykom, a i dziennikarzom. Mamy przypadek prezydent Łodzi pani Zdanowskiej, która została skazana na grzywnę. Wojewoda i politycy PiS twierdzą, że mogła ona sobie kandydować, ale już nie może pełnić urzędu, kiedy została wybrana. Politycy Platformy i inni twierdzą, że „o tym zdecydują mieszkańcy Łodzi”, a pani Zdanowska mówiła, że skoro może kandydować, to będzie mogła też rządzić. W mediach zamęt i zamieszanie. Tymczasem gdzieś przeczytałem, że skoro to była grzywna, a nie więzienie, to nie ma przeciwwskazań prawnych do bycia prezydentem. Czy zamiast snuć rozważania nie lepiej byłoby przytoczyć wiążącą opinię prawnika?

* * *

Wielka jest siła przekonań. Przez całe wieki ludzie nie chcieli uwierzyć, że na Ziemię spadają meteoryty, mimo że było wielu świadków takich zdarzeń. Nawet Beniamin Franklin powiedział, że prędzej uwierzy w to, że dwóch amerykańskich uczonych skłamało niż w to, że kamienie spadają z nieba. Jednak, kiedy pewien naukowiec udowodnił że mamy do czynienia z meteorytami, uwierzono.

Ale w wielu innych sprawach nie jest tak łatwo jak w nauce, gdzie dowód rozstrzyga spory. Mamy instytucje, organizacje religijne czy partie, które co innego głoszą, a co innego robią w praktyce i to jednak nie skłania ludzi do zwątpienia w głosicieli. Tak jest wszędzie tam, gdzie przyjęto pewne dogmaty, a wtedy każdy fakt dopasowuje się do tych dogmatów, wykrętnie go tłumaczy i zwalcza głoszących prawdę.

* * *

No i po wyborach (w Warszawie). Pan Bóg zmobilizował ludzi i wybrali Trzaskowskiego już w pierwszej turze, tak więc nie musieliśmy mobilizować się do pójścia na drugą i krzywić się wybierając. A wszyscy politycy przyrzekli, że będą ciężko pracować – niektórzy na zdobytych stanowiskach, niektórzy z myślą o zdobyciu takowych. Można zaśpiewać jak w piosence z czasów PRL.

Przyśpieszmy kroku, chłopcy i dziewczęta,
i niech piosenka
obiega świat.
W pochodzie ptak ją nuci,
szumią drzewa
i z nami śpiewa
słoneczny wiatr!
Brzmi zgodny śpiew
pokoju budowniczych
tak wielu, że nas z marszu nie policzysz!
Idziemy, niech pogodę śpiew kołysze,
my towarzysze
zwycięskich lat!

I górnicy,
i hutnicy,
i murarze,
kolejarze,
i rolnicy,
ogrodnicy,
krawcy, tkacze,
i spawacze,
i cywile, i żołnierze.
Wróg nam pieśni nie odbierze!
Tara bam, tara bam,
wróg nie wydrze pieśni nam!

Bo pieśń nie tylko zrywa się w pochodzie,
uskrzydla co dzień
młodzieńczy trud.
Jej rytm popędza serca, nagli młoty
i do roboty
nas będzie wiódł.
To śpiew weselny naszej wspólnej pracy,
żałobny marsz dla ciemnych podpalaczy.
Niesiemy pieśń i ona nas porywa,
i brzmi szczęśliwa,
gdy śpiewa lud!

I górnicy,
i hutnicy,
i murarze,
kolejarze,
i rolnicy,
ogrodnicy,
krawcy, tkacze,
i spawacze,
i cywile,
i żołnierze.

Wróg nam pieśni nie odbierze!
Tara bam, tara bam,
wróg nie wydrze pieśni nam!

Niesiemy pieśń i ona nas porywa,
i brzmi szczęśliwa,
gdy śpiewa lud!

* * *

Codziennie na portalach prezentowane są nowe diety i preparaty, których zażywanie sprawi, że szybciutko „zniknie brzuszek i boczki”, a wszelkie choroby nie rozwiną się lub znikną. Ale tajemnica tkwi gdzie indziej:

PIRS

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com