Stanisław Obirek: Dzień Holocaustu 15.04.2015

WAR & CONFLICT BOOK ERA:  WORLD WAR II/WAR IN THE WEST/THE HOLOCAUST2015-04-16.

Dziś uczestniczyłem w poruszającej ceremonii – modlitwie za ofiary Holocaustu na Uniwersytecie Warszawskim. Stało się to w ramach międzynarodowej konferencji poświęconej trójjęzyczności literatury polskich Żydów, chętnym mogę przekazać program. Jest on zresztą dostępny na stronach UW, a całość będzie dostępna po zakończeniu konferencji na stronie Zakładu Hebraistyki UW. W ramach tej półgodzinnej uroczystości zostałem poproszony o przeczytania krótkiego tekstu: „Historia będzie z szacunkiem wspominać pamięć o was – ludzie getta. Wasze ostatni chwile będą zgłębiane, wasza walka o godność człowieka zainspiruje poematy, wasze poniżenie i moralna degradacja wzmoże i podniesie moralność. Wasi mordercy na zawsze będą stać pod pręgierzem historii, na wieki”.

Odczytałem je z pełnym przekonaniem – podobnie jak zrobili to inni uczestnicy tego wydarzenia. Może po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z rozmiaru strat jakie poniosła kultura polska (tak, właśnie kultura polska, a nie żydowska) wskutek zagłady. Właściwie każda z kilkunastu sesji uświadamiała mi jak dotkliwy jest to ubytek – wszystko urwało się w 1939 roku. Zresztą nie tylko w Polsce.

Przeglądam portale, nagłówki gazet i nie znajduję nic o dniu Holocaustu obchodzonym przez Żydów na całym świecie. Wspominają sześć milionów swoich pobratymców, którzy zginęli w Zagładzie. Ten dzień nie wpisał się w polski kalendarz, mimo, że połowa ofiar Holocaustu do nasi współobywatele.

Myślę, że jednym z powodów „zapomnienia” Dnia Holocaustu jest fakt, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, co straciliśmy. Mało wskazuje na to, że chcemy to zmienić. To jeden z powodów dlaczego tak bardzo koncentrujemy się na własnych stratach i własnym bólu, a nie potrafimy dostrzec tych, co cierpią obok nas.

Żal, że Kościół katolicki, który jest głównym depozytariuszem pamięci nie robi nic by ożywić pamięć o tych, co odeszli spośród nas. Jeden z księży, który to próbuje robić jest ciągle na cenzurowanym. Być może jednym z powodów jest fakt, że budzi poczucie winy u innych księży i biskupów.

Byłoby wspaniale gdyby polski episkopat, który się zajmuje sprawami będącymi poza jego kompetencją (in vitro, katastrofa smoleńska, wybory prezydencie) zainteresował się tym, co pamiętają wierni Kościoła katolickiego z przeszłości polsko-żydowskiej. Jak wiadomo, ta pamięć bardzo interesowała polskiego papieża. Szkoda, że troski o pamięć o starszych braciach w wierze nie przekazał swoim wychowankom w biskupstwie.

Stanisław Obirek

Download the PDF file .

konferencja

Print Friendly, PDF & Email

8 komentarzy

  1. Anna R. 2015-04-16
  2. cheronea 2015-04-16
  3. Obirek 2015-04-16
  4. W. Bujak 2015-04-17
    • Obirek 2015-04-17
  5. j.Luk 2015-04-18
  6. j.Luk 2015-04-18
  7. W. Bujak 2015-04-18
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com