Piotr Rachtan: Czy pluralizm w Trybunale Konstytucyjnym to większe zło?

tk2015-12-05.

[dropcap]Z[/dropcap] rozpowszechnianych od pewnego czasu przez niektórych polityków informacji można się dowiedzieć, że w ostatnich latach sędziowie Trybunału Konstytucyjnego reprezentowali jedną – dziś opozycyjną partię i że to należy zmienić. u. ” ja sobie nie wyobrażam większego zła niż Trybunał Konstytucyjny w kształcie uformowanym przez Platformę Obywatelską i kolegów pana Burego” – mówił poseł Paweł Kukiz w TNB24.
W politycznym zgiełku nikną fakty, postanowiliśmy więc przypomnieć sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych od czasu przyjęcia konstytucji w 1997 roku.

Jest to grupa licząca 20 osób, których poglądów politycznych nie oceniamy, jak to z upodobaniem robią politycy i komentatorzy nie tylko gazet bulwarowych, bowiem każdy z nich pozostawił je na zewnątrz Trybunału. Można tylko posegregować ich wedle rekomendacji poszczególnych klubów parlamentarnych, które zgłaszały kandydatów. Poniżej lista, ułożona chronologicznie, z podaniem okresu kadencji, liczby głosów, które otrzymał każdy/każda z nich oraz nazwy klubu/klubów, które go/ją zaproponowały.

 1. Andrzej Mączyński, 1997 – 2006, 263, AWS
 2. Wiesław Johann, 1997 – 2006, 254, AWS
 3. Marian Zdyb, 1997 – 2006, 257 głosów, AWS
 4. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, 1997 – 2006, 240, AWS
 5. Teresa Dębowska-Romanowska, 1997 – 2006, 234 gł, UW
 6. Marek Safjan, 1997 – 2006, 274, AWS
 7. Jerzy Ciemniewski, 1998 – 2007, 240, UW
 8. Jerzy Stępień, 1999 – 2008, 199, AWS
 9. Mirosław Wyrzykowski, 2001 – 2010, 378, SLD
 10. Marian Grzybowski, 2001 – 2010, 299, SLD
 11. Bohdan Zdziennicki, 2001 – 2010, 290, SLD
 12. Janusz Niemcewicz, 2001 – 2010, 364, (UW?)
 13. Marek Mazurkiewicz, 2001 – 12.2010, 291, SLD
 14. Ewa Łętowska, 2002 – 2011, 219, SLD+PSL+UP
 15. Adam Jamróz, 2003 – 2012, 210, SLD
 16. Zbigniew Cieślak, 2006 – 2015, 224, PiS
 17. Marek Kotlinowski, 2006 – 2015, 231, LPR+Samoobrona
 18. Wojciech Hermeliński, 2006 – 2015, 237, PiS
 19. Maria Gintowt-Jankowicz, 2006 – 2015, 224, PiS
 20. Teresa Liszcz, 12. 2006 –, 303, PiS

Piotr Rachtan

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com