Telewizja pokazała (330)

2017-04-07.

[dropcap]N[/dropcap]auczycielka z gimnazjum:

W oświacie zawsze musi być „ten gorszy”. Przed ostatnią reformą padło na podstawówki, teraz my zostaliśmy wylęgarnią patologii. Przywykliśmy i nawet nas nie zdziwiło, że podczas mszy inaugurującej ostatni rok szkolny proboszcz podziękował Bogu za likwidację gimnazjów. Tylko dzieci żal.

* * *

[dropcap]P[/dropcap]iS dewastuje instytucje i obyczaje.

Na okres depisyzacji proponuję parę rozwiązań:

  1. Likwiduje się wszystkie święta państwowe.
  2. Zabrania się na okres 15 lat stawiania jakichkolwiek nowych pomników.
  3. We wszystkich instytucjach i spółkach państwowych (łącznie z policją i wojskiem) ustanawia się Służbę Cywilną, której urzędnicy nie mogą być usuwani ze zmianą władzy. Ustanawia się wysokie i jasne kryteria wiedzy, wykształcenia i doświadczenia dla urzędników S.C.

Uwaga: Zmiany w p. 1 i 2 mogą nastąpić tylko na skutek pozytywnego wyniku referendum – 2/3 głosujących dorosłych Polaków „za” przy co najmniej 50% frekwencji.

* * *

[dropcap]K[/dropcap]omisja zajmująca się katastrofą smoleńską oskarżyła Rosjan o celowe spowodowanie katastrofy. Podsumowując kolejne oświadczenia Macierewicza rysuje się następujący przebieg zamachu:

Rosjanie (prawdopodobnie zmówieni z Tuskiem) nagle wyprodukowali na lotnisku sztuczną mgłę, aby zmylić pilotów. Potem przed samolotem eksplodowała bomba helowa. Mgła i hel zsublimowały się w dwie bomby trotylu, które wybuchły powodując katastrofę. Jaki był w tym udział brzozy – wyjaśnił już nasz kolega @SROKA. Mimo to udałoby się jeszcze pilotom odlecieć, ale rosyjscy kontrolerzy lotu, którzy cały czas celowo oszukiwali pilotów, skłonili ich do lądowania. Piloci z niewiadomych przyczyn postanowili zamordować pasażerów i rozbili się. Część osób się uratowała i tych dobili rosyjscy siepacze strzałami.

To wszystko wiemy już na pewno, ale dalsze prace komisji mogą jeszcze wiele odsłonić.

* * *

[dropcap]Z[/dropcap] okazji zbliżających się wyborów przewodniczącego KOD pojawiają się w mediach rewelacje. Miesiącami wałkowano czy Mateusz Kijowski płaci alimenty czy się wymiguje, czy pobierał jakieś wynagrodzenie czy nie, a stan faktyczny mało kogo obchodził. (Jeden z ostatnich tytułów publikacji w mediach:  „Ludzie w KOD płaczą przez Mateusza Kijowskiego”).

Teraz mówi się o tym, że w finansach organizacji panował bałagan i z sejfu zginęły protokoły zbiórek pieniędzy. Mówi się o konieczności zawiadomienia policji itp. Skandal w mediach większy niż przy aferze SKOKów, gdzie straty były rzędu 3 mld zł a szef SKOKU wyprowadził kilkadziesiąt milinów złotych na własne konto.

Już się wyjaśniło, że w kasie brakuje tylko 7,3 tys. zł, co zważywszy na fakt że tymi sprawami zajmowali się amatorzy wolontariusze – nie jest dużo i może być wynikiem pomyłki w liczeniu. Protokoły ze zbiórek też udało się odtworzyć, bo o wynikach zbiórek informowano na Facebooku. O wszystkich takich sprawach mówi się w mediach i na forach internetowych jakby to były najważniejsze sprawy, a samo ich pojawienie się oznaczało koniec KOD.

Nie podoba mi się ta forma walki o stołek a także zwalczania KOD. Do KOD mam zastrzeżenia innego rodzaju. Dlaczego przez tyle czasu nie przyjęto do organizacji chętnych? Chciały wstąpić dziesiątki tysięcy, po różnych korowodach przyjęto tylko ok.  9.000 osób. Miał powstać think tank wspomagający Zarząd KOD radami i opiniami – nie powstał. To nie mogło być wynikiem sprzeciwu jednego przewodniczącego. Gdyby taki sprzeciw był jednoosobowy to Zarząd powinien już dawno zaprotestować. Jeżeli członkowie Zarządu widzieli, że nie dają sobie rady z organizacją i zapowiedzianymi działaniami, powinni o tym dawno powiedzieć itp., itd.

Jak w większości polskich partii i organizacji, nie dyskutuje się o programie, ale znajduje się tematy zastępcze. Polak nie potrafi inaczej?

* * *

[dropcap]P[/dropcap]iotr Kuczyński zastanawia się (Krytyka Polityczna) nad zaletami i wadami przyjęcia przez Polskę euro. Jest zdania, że w warunkach stabilizacji w Unii przyjęcie euro byłoby korzystne, ale ma też pewne mankamenty.

Na ten problem można spoglądać z dwóch różnych punktów widzenia – gospodarczego i politycznego. Z gospodarczego sytuacja jest (dla mnie) prosta – jeśli przyjmiemy euro, to w przypadku kryzysu zewnętrznego nie będziemy mieli możliwości obrony stopami procentowymi (ich obniżką) i kursem walutowym (osłabieniem złotego) – jedyną istotną zmienną pozostanie rynek pracy, czyli zwiększenie stopy bezrobocia.(…)

Niedopasowane gospodarczo państwa (o zbyt słabej gospodarce) drogo płacą za wejście do strefy euro – szczególnie chodzi o kraje południa Europy, ale kwalifikowałaby się do tej grupy również Polska. W tej grupie brak możliwości dewaluacji własnej waluty może ograniczać wzrost gospodarczy, a tani kredyt (to przecież ECB ustala stopy procentowe) prowadzi do ekscesów kredytowych (jak np. w Hiszpanii) i / lub do potężnego zadłużania państwa (jak np. w Grecji). Mitem jest zaś to, że przyjęcie euro znacznie zwiększy inflację. (…)

Skoro więc posiadanie własnej waluty jest takie korzystne (dlatego np. nigdy nie chciała euro Wielka Brytania, a opiera się Dania i Szwecja), to dlaczego w ogóle dyskutować o jej przyjęciu? Są powody polityczne. 

Autor nie wyklucza też Polexitu, mimo że jest on dla Polski szkodliwy.

Mogę przyjąć zakład o to, że przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku pojawią się ugrupowania, które będą głosiły konieczność opuszczenia Unii Europejskiej. I proszę nie mówić, że nie ma na to szans, bo Polacy są bardzo prounijni. Są, ale twierdzę, że to się zmieni. Utrwaliło się przekonanie, że UE to taki wspaniały bankomat, który płaci za nasze inwestycje i dopłaca rolnikom. Mało jest za to zrozumienia dla wielu liberalnych zasad, których przestrzegania Unia wymaga. (…)

Po 2020 roku (plus dwa lata na rozliczenie perspektywy budżetowej 2014-2020) Polska stanie się płatnikiem netto. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii dodatkowo ograniczy napływ do Polski środków spójnościowych (już mówi się o znacznym ograniczeniu tej kategorii środków w budżecie po 2020 roku). Zmniejszy się też średnia wartość PKB w UE, a to podwyższy udział Polski, obniżając alokację środków unijnych. Poza tym niechęć eurokratów do polskiego rządu zmniejszy chęć zasilania Polski takimi środkami. Może się też okazać, że znacznie ograniczone będą środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Niezwykle łatwo będzie twierdzić, że bycie w Unii Europejskiej Polsce już się nie opłaca.

Elity rozumieją, że Unia Europejska jest olbrzymią wartością. Jest gwarancją tego, że Polska znowu nie wpadnie między dwa wrogie państwa. Nic dziwnego, że elity będą za członkostwem w UE nawet wtedy, kiedy Polska będzie płatnikiem netto. Ale nie o nie będzie chodziło przeciwnikom Unii. Będzie chodziło o tych około 30% Polaków, którzy nigdzie nie wyjeżdżają i nie wyjadą, a europejskie swobody światopoglądowe są zagrożeniem dla ich poglądów i stylu życia. Do nich argument o dopłacaniu do Rumunii czy Bułgarii i o rządzeniu Polską przez twarde jądro UE będzie docierał i będzie decydował o tym, jak będą głosowali.

Skutki gospodarcze Polexitu byłyby opłakane.(…) Prawdopodobieństwo agresji nie byłoby duże – zdecydowanie większe byłyby reperkusje gospodarcze. Pozrywane więzi handlowe naszego (teraz potężnego) sektora transportowego (bylibyśmy poza Schengen), upadek przyzwyczajonego do dopłat rolnictwa. Tak można bez końca kontynuować opowieść o tej tragedii. Gołym okiem widać, że nikt rozsądny nie powinien chcieć Polexitu. Obrzydzanie Unii (co ma przecież teraz miejsce) może jednak tak zmienić nastroje, że politycy nie będą tego chcieli, ale elektorat ich do tego zmusi.

* * *

[dropcap]D[/dropcap]zień przed zbiórką przeprowadzoną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Ministerstwo Obrony wraz z Caritasem przeprowadziło konkurencyjną zbiórkę na wsparcie rodzin chrześcijańskich w Syrii. To w nadziei, że ludzie gromadnie wesprą tę ideę, a potem ze skąpstwa nie zapłacą już na imprezę Owsiaka. Takie leninowskie podejście, żeby jak tylko można pogrążyć ideę Owsiaka (dla Lenina nie było spraw zbyt drobnych żeby się nimi zajmować). 1572 żołnierzy i 140 cywilów zebrało w sumie 14 tys. zł. Koszt imprezy – około 350 tys. zł. Na imprezie w Żaganiu, w której uczestniczyli premier Szydło i minister Macierewicz zebrano aż 225 zł.

* * *

[dropcap]P[/dropcap]aweł Kalisz w NaTemat próbuje podsumować dotychczasowe koszty katastrofy smoleńskiej. Według ostrożnych szacunków wydano już co najmniej 160 mln zł, a przecież to nie koniec. Część rodzin ofiar domaga się większych odszkodowań, działa komisja Macierewicza d.s. katastrofy, kosztują też uroczystości.

Sądzę, że ta sprawa nigdy się nie skończy, podobnie jak sprawa Katynia. W Katyniu zginęło ok. 22 tys. osób, co w porównaniu ze stratami 6 mln Polaków w tej wojnie jest niewiele, ale zrobiono z tego sprawę polityczną. Podejrzewam że koszty obchodów pamięci Katynia też są ogromne. Najgorsze, że publika to łyka i Katyń stał się symbolem II Wojny Światowej.

U nas kocha się symbole.

* * *

[dropcap]W[/dropcap] Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrudniony jest ksiądz. Udało się ustalić, że do jego obowiązków należy odprawianie obrządków religijnych w instytucji. Na początku stycznia ks. Buchman modlił się za nowo przyjętych policjantów. Ciekawe, czy prawo pozwala zatrudniać w policji dowolną osobę bez kwalifikacji? Może chodzi o to żeby policjanci nie biegali stale do kościoła i mogli skupić się na pracy?

* * *

[dropcap]W[/dropcap] Holandii dwóch gejów szło trzymając się za ręce. Zostali napadnięci i pobici przez grupę młodych Marokańczyków. Gdy sprawa stała się znana, politycy różnych partii zaczęli chodzić trzymając się za ręce, aby zaprotestować i dać wyraz temu, że na takie zdarzenia nie ma miejsca w Holandii.

Państwo sobie wyobrażają takie wydarzenie w Polsce? Na pewno mielibyśmy wiele głosów na temat tego, że geje sami sprowokowali ludzi. Wystarczy przypomnieć Wałęsę, który stwierdził, że najchętniej widziałby posłów gejów zasiadających poza Sejmem, pełną obrzydzenia tolerancję Niesiołowskiego czy odzywki Korwin-Mikkego. Nie mówię już o pisowcach i ich pogardliwych odzywkach. Chyba od dawna mamy Europę różnych prędkości.

PIRS

Print Friendly, PDF & Email

2 komentarze

  1. dawniej_kuba 2017-04-07
  2. kolarz 2017-04-09
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com