[dropcap]M[/dropcap]oje dwa ostatnie artykuły dotyczyły zmian związanych z obywatelstwem kanadyjskim – przypominam, że nad zmianami rząd pracował bardzo długo, i 19 czerwca ostateczna ich wersja uzyskała ostateczną aprobatę, tzw. Royal Assent. Wiele z tych zmian były długo oczekiwanych, jednakże nie wszystkie weszły w życie z dniem aprobaty. Poniżej podaję więcej informacji na temat zmian, oraz kiedy oficjalnie wejdą w życie.

1. Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2017
– nie można odebrać obywatelstwa osobom z podwójnym obywatelstwem, które zostały skazane za szpiegostwo, terroryzm czy zdradę stanu

– nie trzeba mieszkać w Kanadzie po otrzymaniu obywatelstwa kanadyjskiego

– nie ma obowiązku, aby dziecko składało podanie o obywatelstwo wyłącznie z rodzicem/rodzicami

– osoby odbywające warunkowy wyrok kryminalny nie będą mogły otrzymać obywatelstwa, składać przysięgi, ani wliczać tego okresu w czas potrzebny do kwalifikowania się na obywatelstwo kanadyjskie

– osoby bez obywatelstwa żadnego kraju (bezpaństwowcy) będą mogły w drodze wyjątku otrzymać obywatelstwo Kanady – prawem stało się, że osoby z kalectwem mogą starać się o wyjątkowe potraktowanie ich podania o obywatelstwo (w granicach rozsądku, oczywiście, i z dowodami)

– każdy składający podanie o obywatelstwo kanadyjskie musi spełniać wszystkie warunki nie tylko w momencie składania podania, ale aż do momentu otrzymania obywatelstwa.

2. Zmiany, których przewidywane wejście w życie jest na jesień 2017
– aby kwalifikować się na obywatelstwo kanadyjskie, trzeba być fizycznie w Kanadzie w sumie 3 lata z pięciu (dotychczas było 4 lata z sześciu)

– kandydaci muszą udowodnić, że rozliczali się z podatków w Kanadzie w tym samym okresie jak powyżej (3 lata z 5)

– nie będzie trzeba być fizycznie w Kanadzie przez co najmniej 183 dni (ok. pół roku) w każdym z lat, o których mowa powyżej

– będzie można zaliczać do okresu kwalifikującego na obywatelstwo Kanady nie tylko czas po otrzymaniu pobytu stałego w Kanadzie, ale również będzie można zaliczyć do dwóch lat pobytu w Kanadzie w czasie ważnego statusu jako turysta, student, pracownik czy uchodźca (otrzyma się maksymalnie 1 rok kredytu za dwa lata pobytu)

– kandydaci w wieku od 18 do 54 lat muszą udowodnić znajomość języka angielskiego (dotychczas górna granica wynosiła 64 lata)

3. Zmiany, których przewidywane wejście w życie jest na początku 2018 roku
– tylko Sąd Federalny Kanady będzie mógł podejmować decyzję o odebranie obywatelstwa w poważnych przypadkach

– podejmujący decyzję w podaniach o obywatelstwo kanadyjskie będą mogli zarekwirować fałszywe dokumenty użyte w takim podaniu.

Tekst opublikowany w zaprzyjaźnionym z nami dziennikiem polonijnym z Kanady  Gazeta