PIRS: DEKALOG

2018-01-08.

Minęło 20 lat od uchwalenia konstytucji i wkrótce minie 100 lat od odzyskania niepodległości. W związku z tym PiS i prezydent uznali, że pora już ustanowić nową konstytucję, bo stara się jakoś zużyła. „Potrzebna jest nowa konstytucja na nowe czasy” powiedział pan prezydent.

To słuszna idea. Mijają lata i warto się przyjrzeć dawnym prawom i ustawom, bo jest okazja żeby je zmienić, po prostu unowocześnić. Prezydent oznajmił, że chciałby przeprowadzić referendum z pytaniem: Czy chciałbyś nowej lepszej konstytucji na 100-lecie niepodległości? Jak coś jest lepsze, to przecież każdy by chciał.

A co z nakazami wiary?

Właśnie mija 4200 lat od czasu gdy Mojżesz otrzymał od Boga dziesięć przykazań. Czy nie ma tam nic, co wymagałoby zmiany albo chociaż uaktualnienia?

W Biblii wg Jakuba Wujka napisane jest:

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie uczynisz sobie obrazu  rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.
 3. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.
 4. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.
 5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 6. Nie będziesz zabijał.
 7. Nie będziesz cudzołożył.
 8. Nie będziesz kradzieży czynił.
 9. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Katolicka wersja katechetyczna brzmi już nieco inaczej, nowocześniej:

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Gdzieś zniknął zakaz czynienia obrazów i oddawania im czci. No bo jak to – nie będzie figur i obrazów Matki Boskiej, Jezusa, świętych, szopek itp.? Nie ma też szczegółów jak należy święcić dzień święty (trzeba tu zostawić pole do działania księżom). Żeby jednak liczba się zgadzała, rozdzielono dziesiąte przykazanie – oddzielnie nie należy pożądać żony bliźniego swego i oddzielnie jego rzeczy. Nikt tego nie zauważył!

No więc można zmieniać nawet tak czcigodne teksty. Przyjrzyjmy się niektórym przykazaniom, zanim zrobi to komisja sejmowa.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.”

Chrześcijanie do pierwszego przykazania dodają często nakaz zwalczania innych bogów, choć przecież Jedyny Bóg mógłby się nazywać różnymi imionami. Ale to by złamało przymierze jakie Pan zawarł z Żydami, a od objawień św. Pawła – z wszystkimi chrześcijanami. To nie jest zwykły wymysł – sam Bóg, jak można przeczytać w Biblii, często stawał po stronie swoich wyznawców i pomagał im wyrżnąć wrogów i źle wyrażał się o innych bogach. Wielka szkoda że św. Paweł nie nawrócił się na buddyzm.

„Nie uczynisz sobie obrazu  rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią.”

Pan Bóg nakazując to nie myślał przecież o obrazach i figurach Świętej Rodziny, świętych i in. Chyba ludzie lepiej wiedzą jak oddawać Bogu cześć. Słusznie więc to przykazanie w wersji katolickiej pominięto.

„Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.”

Co to znaczy? Nie zawracać Panu Bogu głowy sprawami o których wiemy że i tak ich nie załatwi? Czy jest czymś złym na przykład zwrócenie się do Boga aby nam dopomógł w pełnieniu obowiązków (politycy stale to robią), albo aby zajął się ludźmi którym na razie nie chcemy pomóc (np. uchodźcami), aby lepiej potraktował kogoś bliskiego kto zmarł, czy żeby kogoś uleczył? Na pewno sprawdzianem że wzywało się imienia Boga nadaremno jest sytuacja, kiedy takie prośby nie zostaną wysłuchane.

„Nie zabijaj”.

Ale co zrobić z ludźmi którzy są naszymi wrogami, a nawet wrogami Pana Boga albo ojczyzny? Na przykład Pinochet mordował ludzi lewicy, gnębił ich rodziny i tych którzy sprzeciwiali się jego władzy. Arcykatolik Marek Jurek pojechał oddać mu hołd. Czy nie należałoby zmienić tego przykazania np. na „Nie zabijaj, chyba że ludzi lewicy”?

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.

No nie, jak w takim razie być politykiem? Przecież kłamstwo służy tu tylko walce politycznej, w dodatku prowadzonej w szlachetnym celu – uczynienia dobrze wyborcom. No bo co będzie jeśli nie postraszymy ludzi karą boską? Przecież jeśli będą czynić dobrze jako ateiści to zagubią na wieki swoje dusze, bo tylko wyznanie wiary może ich ocalić przed piekłem.

„Nie pożądaj żony bliźniego swego”.

Pożądanie to przecież odruch. Czy można opanować odruchy, myśli? Może chodzi o to żeby się dalej nie posuwać? Ale jeżeli nie uważam że to jest mój bliźni to chyba nie ma problemu?

Może pan prezydent ogłosiłby najpierw konkurs na sformułowanie dziesięciu nowych przykazań, które odpowiadałyby nowym czasom?

C:\Users\Piotr\Pictures\Saved Pictures\opublikować przykazania.jpg

PIRS

Print Friendly, PDF & Email

6 komentarzy

 1. Magog 2018-01-08
 2. artu 2018-01-08
 3. Pat 2018-01-08
 4. slawek 2018-01-08
  • Sir Jarek 2018-01-09
 5. Adam M. 2018-01-08
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com