Dr Jan Niżnikiewicz: Samobójstwo duchownych

16.04.2021

Kroniki z okresu zagłady

Będzie to niewątpliwie najkrótszy spośród napisanych przeze mnie artykułów z cyklu „Kronik z okresu zagłady”. Ostatnie słowo wspomnianego tytułu ma szczególne znaczenie. Mieści się w nim również skutek działania Episkopatu Polski, wygłaszającego swoje sądy z godną podziwu niefrasobliwością; a są to sądy, kształtujące pośrednio opinie i działania wiernych, zależne przecież w jakiejś mierze od tego, co usłyszą w niedzielę z ambony od proboszcza. W wielu małych miejscowościach autentycznym autorytetem jest jedynie ten ksiądz; on zna wszystkich omal od dziecka, naucza katechezy, udziela ślubów, chrzci dzieci, chowa zmarłych. Jego pozycja jest nie do przecenienia. Jego osobiste przekonania nie mają znaczenia: musi wszak słuchać głosu przełożonych i nie dyskutować.

Episkopat wie doskonale, że poza wytycznymi z urzędu proboszcz ma też do dyspozycji telewizję i internet i z nich może nabywać wiedzę o tematach, o których sama kuria nigdy bezpośrednio woli nie mówić. Dlatego powołuje najróżniejsze grona ekspertów od dowolnych tematów – alkoholizmu, narkomanii, problemu LGBT i opinie tych gremiów udostępnia – autoryzując – tymi właśnie „nieurzędowymi” kanałami.

Ostatnio jest to zespół do spraw szczepionek przeciw Covid.

Przeczytałem stanowisko tych fachowców, podobno zajmujących się bioetyką. Usiłowałem dojść: kim są sygnatariusze tego opracowania, jakie mają zawody i wykształcenie, gdzie dali się poznać naukowo. Nic z tego. Eksperci zostali schowani w ukryciu. Pod stanowiskiem „komisji” podpisał się jedynie jej przewodniczący, bp Wróbel.

Mam zasadnicze wątpliwości w dwu kwestiach. Po pierwsze czy taki zespół w ogóle istnieje, czy też funkcjonuje jedynie w wyobraźni swojego przewodniczącego. Po drugie: treść opracowania przypomina bardziej okrojony klon raportu katyńskiego Macierewicza niż opracowanie naukowo–socjologiczne. Podobna jest quasi argumentacja i analogiczna retoryka.

Uważam, że na oba doniesienia podobnie nie warto zwracać żadnej uwagi.

Opracowanie Episkopatu na temat sprzeciwu zgłoszonego wobec stosowania niektórych szczepionek jest w całości niezgodne z ewangelicznym przykazaniem „nie zabijaj”. Dotyczy ono również samego siebie i przestrzega przed dokonywaniem samobójstwa.

Tymczasem nie mówiąc tego wprost Episkopat właśnie do tego namawia. Jego opinia oznacza innymi słowy „nie szczep się i umrzyj spokojnie na Covid”. Dotyczy to również – paradoksalnie – samego Episkopatu…

Moim zdaniem wierni religii katolickiej mają wręcz sakramentalny obowiązek szczepienia, aby uniknąć śmierci. Namawianie zaś Episkopatu Polski do sprzeciwu moralnego wobec tego obowiązku jest grzechem co się zowie. Nie takim zwykłym; śmiertelnym. Dotyczy dramatycznych skutków dla całej populacji.

Opracowanie tajemniczych pseudo ekspertów pomija w dodatku głos papieża dobiegający do wiernych z Watykanu. Jest on jednoznaczny. To, co obecnie wyrabia Episkopat jest czystej krwi herezją, podobną jak wcześniej u katarów, waldensów, albigensów, husytów. Tym samym duchowni zgłaszający sprzeciw względem stanowiska papieża, są automatycznie poza obrębem zbiorowości katolickiej. Jeśli tego nie wiedzą, niech wezmą do ręki słownik i przetłumaczą dla siebie co oznacza sentencja „Roma locuta causa finita”.

Kto nie wie albo nie rozumie – temu tłumaczę: „Rzym przemówił, sprawa skończona”.

Jan Niżnikiewicz

Pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktor medycyny, specjalista neurolog, członek wielu towarzystw naukowych oraz Komisji Chronoterapii PAN. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor 35 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie naukowym w kraju i za granicą.

Debiutował jako pisarz w wydawnictwie Prószyński  powieścią „Krzyż Nilu” w 1998 roku. Co dwa lata  publikuje nową pozycję książkową z różnych dziedzin. Są to poradniki i książki  medyczne, ponadto felietony, powieści  polityczne, eseje naukowe. Współpracuje z kilkoma mediami jako autor artykułów medycznych i publicystycznych.  Otrzymał w 2017 roku nagrodę  Gryfa Pomorskiego przyznaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego, i medal Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie literatury. W 2020 roku pojawiła się  jego 11 kolejna książka pt.: „Ecce homo, czyli alternatywna historia ludzkiej cywilizacji”.

Print Friendly, PDF & Email
 
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com