nathan gurfinkiel: tęczopolis

natan sepia2014-02-07.

kopenhaska reprezentacja obywatelska (rada miejska) podjęła uchwałę, na mocy której niewielki plac w samym sercu miasta otrzymał nazwę Regnbueplads (Plac Tęczowy); nazwa ta została nadana dla upamiętnienia okrągłej rocznicy zarejestrowania pierwszego w świecie jednopłciowego związku partnerskiego. ceremonia odbyła się 25 lat temu w sali ślubów kopenhaskiego ratusza, w odległości ok. 200 metrów od obecnego Placu Tęczowego.

jeden z głównych tutejszych dzienników „Politiken” scharakteryzował wydarzenie jako kopenhaskie uhonorowanie pluralizmu i manifestację charakterystycznego dla tego miasta ducha otwartości i tolerancji.

nie jestem zwolennikiem obnoszenia się z patriotyzmem i prędzej bym chyba zdradzał tajemnice alkowy, aniżeli uczucia wobec ojczystego kraju. pchanie się współziomkom przed oczy i uszy ze swym umiłowaniem stron ojczystych jest banałem. eksponując go nadmiernie trudno jest ustrzec się przed szmirą.

tym jednak razem nie mam żadnych oporów z głoszeniem, że rozpiera mnie duma z mojego miasta – zwłaszcza, gdy przypominam sobie co się działo na warszawskim Placu Zbawiciela w ostatnie święto niepodległości.

demokracja jest nic nie warta, jeżeli nie respektuje się, myląc demokrację z arytmetyką. rozumowanie takie nie obce jest również politykom, bo niegdysiejszy prezydent miasta zakazał Parady Równości z motywacją, że nie da na nią zgody, póki rządzi na ratuszu. obecny premier znany jest z enuncjacji, że za jego rządów nie będzie rewolucji obyczajowej – tak jakby można ją było wywołać lub  powstrzymać w drodze uchwały na posiedzeniu gabinetu.

odmienność preferencji seksualnych jest wyborem, który należy uszanować, bo jest niezbywalnym prawem obywatelskim, a nie objawem szkodliwej dewiacji, czy nawet choroby. w moim obecnym mieście jest to oczywistość. w warszawie – miejscu mojego urodzenia wciąż jeszcze brzmi jak herezja.

nie lubię miast z tak niskim progiem tolerancji.

nathan gurfinkiel

Print Friendly, PDF & Email

10 komentarzy

 1. A. Goryński 07.02.2014
 2. Pałasiński 07.02.2014
 3. nathan gurfinkiel 07.02.2014
 4. PIRS 07.02.2014
  • A. Goryński 08.02.2014
 5. Pałasiński 08.02.2014
 6. W.Bujak 09.02.2014
  • BM 09.02.2014
 7. nathan gurfinkiel 09.02.2014
 8. Adam Konski 12.02.2014