Neutralność Sieci i roaming

2015-10-27. Bardzo dobre wiadomości z Parlamentu Europejskiego (swoją drogą radzę sobie zapamiętać ten odnośnik i często zaglądać):

Neutralność sieci i koniec opłat za roaming

Smartfon w kobiecych dłoniach Od 15 czerwca 2017 r. opłaty za roaming będą całkowicie zakazane ©AP/European Union/EP

Zakaz opłat “roamingowych” za korzystanie z telefonów komórkowych za granicą (na obszarze UE), zacznie obowiązywać od czerwca 2017 roku a przejrzyste zasady dotyczące prawa do dostępu do internetu staną się obowiązującym prawem, zgodnie z ostatnim przyjętym przez Parlament we wtorek nowym pakietem telekomunikacyjnym.

“Zniesienie opłat za roaming było przez wszystkich długo oczekiwane: przez zwykłych użytkowników, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, i wszelkiego rodzaju organizacje “, powiedziała podczas debaty posłanka, Pilar del Castillo (EPL, ES), autorka sprawozdania w sprawie nowych przepisów. “Dzięki tej umowie, Europa stanie się również jedynym regionem świata, który prawnie gwarantuje otwarty internetu i neutralność sieci.

Zasada neutralności sieci będzie obowiązywać bezpośrednio w 28 państwach członkowskich. Gwarantuje wszystkim równy dostęp do sieci “. Posłowie nie przyjęli żadnych poprawek do tekstu zawartego wcześniej z Rada porozumienia. Tym samym tekst został przyjęty.

Opłaty za roaming, wysyłanie wiadomości tekstowych i korzystanie z mobilnego internetu za granicą w UE będą całkowicie zakazane od 15 czerwca 2017 r.

Od 30 kwietnia 2016 opłata roamingu nie bedzie mogła przekraczać:

  • 0,05 € za minutę połączenia głosowego wychodzącego
  • 0,02 € za wiadomości tekstowe (SMS),
  • 0,05 € za megabajt mobilnego korzystania z Internetu.

Stawki za połączenie głosowe przychodzące zostaną określone do końca tego roku i należy się spodziewać, że będą znacznie niższe od tych za polaczenie wychodzące.

Zwrot kosztów i zapobieganie nadużyciom

Jeśli operator jest w stanie wykazać, że nie jest w stanie odzyskać kosztów poniesionych z tytułu świadczenia usługi roamingu, oraz, ze ma to negatywny wpływ na ceny krajowe, krajowe, krajowy urząd regulacyjny w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych (w Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej – UKE) może upoważnić go do nałożenia minimalnych dopłat w wyjątkowych okolicznościach w celu odzyskania poniesionych kosztów. Posłowie wynegocjowali z Radą gwarancje, że krajowe organy regulacyjne będą miały możliwość zmieniany wysokości dopłat lub ich odrzucenia.

W celu ochrony przemysłu przed nadużyciami, takimi jak “permanentny roaming”, operatorzy zostaną upoważnieni w pewnych okolicznościach do nałożenia niewielkiej opłaty, niższej niż obecne stawki, zgodnie z zasada “uczciwego użytkowania”. Szczegóły zostaną określone przez Komisję i krajowych regulatorów.

Otwarty dostęp do internetu

Nowe prawo zobowiązuje firmy oferujące dostęp do internetu do równego traktowania wszystkich transmisji danych, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji i bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe. Odstępstwo od tej zasady może być uzasadnione koniecznością przestrzegania orzeczeń sądowych, zapewnienie zgodności z przepisami prawa oraz zapobieganiem przeciążeniu sieci lub cyberatakom. Gdyby te odstępstwa od zasad zarządzania siecią musiały być zastosowane, będą zgodne z zasadami transparencji, niedyskryminacji i proporcjonalności, nie powinny też obowiązywać dłużej, niż to absolutnie konieczne.

Operator będzie miał prawo zaoferować usługi specjalistyczne (na przykład internet nadzwyczajnej jakości niezbędny realizacji specjalnych potrzeb), ale tylko pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na ogólną jakość internetu.

Prędkość przesyłania danych: przestrzeganie umowy lub rekompensata

Posłowie wprowadzili zapis obligujący dostawców usług internetowych do udzielenia klientom podpisującym umowę na stacjonarny lub mobilny dostęp do internetu jasnego i zrozumiałego wyjaśnienia dotyczące maksymalnej i minimalnej prędkości pobierania i wysyłania danych, bo rzeczywista wydajność sieci często rożni się od tej deklarowanej w reklamach.

Gdyby wystąpiły znaczne odstępstwa od deklarowanych prędkości użytkownik miałby prawo odstąpić od umowy lub żądać rekompensaty. Urząd regulacyjny będzie odpowiedzialny za ustalenie, czy naruszenie umowy jest znaczne, czy nie.

W rysującej się u nas niepokojącej sytuacji na rynku medialnym, wobec zapowiedzi jego zawłaszczenia przez jedną stronę sceny politycznej, Internet i swobodny do niego dostęp, gwarancja braku cenzury, a także łatwa i tania komunikacja międzynarodowa stają się kluczowo ważne. Decyzje władz Unii w dużej mierze zwiążą ręce chętnym do włażenia normalnym ludziom do łóżek i narzucania im “jedynie słusznych” upodobań obyczajowych, politycznych i światopoglądowych, ułatwiając kontakty wszelkiego typu dysydentom. Choć – nie cieszmy się zanadto – jest to jedynie pierwszy krok na drodze do uspokojenia wszystkich chętnych na sprawowanie dyktatury, czy tylko demokratury…

Print Friendly, PDF & Email

Jedna odpowiedź

  1. mbq 2015-10-28
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com