V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

herodot2015-11-16. 

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

[dropcap]Ż[/dropcap]yczeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając piąty konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego — Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, seria lub cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie.

Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji) program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia).

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 10 grudnia 2015 roku (włącznie) pocztą tradycyjną  na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa oraz pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

W tym roku wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert.

Wyniki konkursu na stypendium zostaną ogłoszone 23 stycznia 2016 roku, w dziewiątą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Print Friendly, PDF & Email

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com