natan gurfinkiel: oda do św. cecylii

natan sepia2014-10-10. zastanawia mnie umieszczenie tego tekstu (Prywatne: Jerzy Łukaszewski: Nie kumać czaczy, nie czaić bazy w rubryce “ważne i pilne”. ważność, celność, doniosłość eseju jerzego ł. (więcej ocen można by w razie potrzeby znaleźć w słowniku wyrazów bliskoznacznych), ale co jest aż tak pilne w eseju autora? przecież z tekstu niezbicie wynika, że głupota jest nieśmiertelna, więc również nasze prawnuki i ich odległe potomstwo będą się z nią zderzały, żeby nie wiedzieć jak rozwinęła się technologia.

jakie zatem  wnioski autora winniśmy pilnie wcielać w życie? przecież gdyby nie istniała głupota, mądrość byłaby niezauważalna. podobnie jest z odwagą i tchórzostwem, skąpstwem i hojnością,  nikczemnością i prawością – listę przeciwieństw można by do woli wydłużyć.

nie  mam pewności czy chciałbym  żyć w świecie, w którym  wszyscy byliby mądrzy, dobrzy, prawi, uczciwi, ładni,. zdrowi, piękni, młodzi i bogaci..

chciałbym z pewnością, żeby było lepiej niż teraz, żeby świat był bardziej przewidywalny i  by codzienna egzystencja sprawiała nam mniej kłopotów, byśmy mniej odczuwali jej bolesność. ale nie popadajmy w przesadę. gdybyśmy już nie mieli na co narzekać, bo nie istniałoby żadne zło, nie byłoby kataklizmów, chorób, zbrodni i wojen – czy byłoby to jeszcze ziemskie bytowanie, czy już życie pozagrobowe, raj który każdemu z nas obiecują nasze religie. również ateiści znaleźliby w tym bezpiecznym (i nudnym chyba) edenie wygodną przystań, bo ten, którego zwłaszcza w mojej religii nie wolno przyzywać na daremnie, jest nieskończenie dobry…

polegajmy na mądrości dzieci, dopóki ich nie ogłupimy przy pomocy szkoły,  a później całej struktury społecznej, w której  każemy im dorastać. kiedy moja córka miała sześć lat  pojęcia głupi i zły były dla niej synonimami. teraz nadal  uważa, że mądry człowiek z definicji nie jest zły, ale może być bardzo nawet inteligentny i tłumaczy że nie należy mylić inteligencji z mądrością, bo cechy te  bardzo często są niekompatybilne. wierzę jej  nie dlatego, że jest antropologiem i jej wywody mają naukową podbudowę, daję się łatwo przekonać, bo wykazała się dostateczną siłą charakteru, by nie dać się ogłupić…

w dzisiejszej polskiej rzeczywistości, w tym oceanie utyskiwań znalazłem coś niepowtarzalnie wspaniałego, ważnego i trwałego, co w przeciwieństwie do małostkowych kłótni polityków i medialnego jazgotu wokół tego ujadania będzie trwało i upiększało nam życie – kilka dni temu polska zyskała najświetniejszą salę koncertową w swej historii i zarazem jedną z najlepszych w europie. jest nią nowa siedziba NOSPR (narodowej orkiestry symfonicznej polskiego radia) w katowicach – architektoniczny cud z akustyką, o jakiej marzy każdy dyrygent i kompozytor.

wydarzenie przeszło niemal niezauważalnie – i nic nie szkodzi. wspaniałość znakomicie obywa się bez zgiełku…

natan gurfinkiel

Print Friendly, PDF & Email

4 komentarze

  1. Jerzy Łukaszewski 10.10.2014
  2. natan gurfinkiel 10.10.2014
  3. Jerzy Łukaszewski 10.10.2014
  4. Pałasiński 11.10.2014